Cs:Relation:waterway

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg waterway
River Scarpe waterway location.jpg
Popis
Pro vytvoření unikátního objektu pro každou řeku Show/edit corresponding data item.
Skupina: Vodní cesty
Členy

  • cesta - (prázdná)
  • cesta - main_stream
  • cesta - side_stream
  • uzel - spring
Status: schválenoPage for proposal

Účelem relace waterway je mít objekt pro každou řeku. Společné značky jako jsou reference, stránky Wikipedie, mezinárodní názvy je pak potřeba přidávat pouze jednou.

Později lze použít relace waterway k vytvoření rozvodí.

Značky

Klíč Hodnota Popis
type waterway
waterway [river, stream, canal, drain, ditch] Podtyp relace vodního toku podobný waterway=*
Rada: Pokud vodní tok začíná jako potok a pak se zvětšuje, použijte značku pro největší vodní tok (např. river). Toto je čistě informativní, členy stream stále musí mít svou vlastní značku waterway=*.
name * Název řeky
u velkých řek se doporučují mezinárodní jména name:en=, name:de, ... Pokud řeka má více názvů (například když teče v oblastech s více jazyky), použijte ve značce name všechny názvy, v pořadí od pramene k ústí a oddělte je pomlčkami. Jednotlivé části toku mohou stále nést své místní jméno.
destination * (volitelné) Název řeky, moře nebo oceánu, kam se vodní tok vlévá.
ref * (volitelné) Jakákoliv reference nebo použití specializovaných značek níže. (Pro více alternativ viz diskuse(en))
ref:sandre * (volitelné) Ve Francii můžete přidat referenci sandre: pro vysvětlení viz Wikiprojekt francouzských vodních cest(fr). Oficiální stránka Sandre(fr) nebo Sandre na Wikipedii(en)
ref:fgkz * (volitelné) V Německu můžete přidat referenci FGKZ:  Hydrologické pořadí
ref:regine * (volitelné) V Norsku můžete přidat referenci regine:  Gewässerkennzahl_(Norwegen)(de)
ref:gnis * (volitelné) V USA můžete přidat referenci gnis:  Geographic_Names_Information_System(en)
ref:gnbc * (volitelné) V Kanadě můžete přidat referenci gnbc:  Geographical_Names_Board_of_Canada(en)
ref:gwlnr * (volitelné) Ve Švýcarsku můžete přidat referenci gwlnr:  Gewässerlaufnummer(de)
wikipedia * (volitelné) Odkaz na stránku Wikipedie
wikidata * (voliltené) ID Qxxxx vodního toku ve Wikidatech
length * (volitelné) Celková délka řeky v km

Členy

Typ objektu Role Opakování Popis
cesta None nebo
main_stream
Jednou nebo vícekrát Jakýkoliv druh vodní cesty. Obvykle má značku waterway=[river, canal, stream, drain, ditch].
cesta side_stream Nula nebo vícekrát waterway=river, waterway=canal, waterway=stream... větev hlavního toku, který se do něj vrací.
uzel spring Volitelné natural=spring Pramen řeky.
plocha riverbank nebo
waterbody
Nula nebo vícekrát Neschváleno, není často používáno a kontroverzní - viz Diskuse relace waterway(en)
Plocha řeky. Může se skládat z plochy ohraničené břehy, nebo multipolygony natural=water+water=*. Když řeka protéká jezerem nebo přehradou, pak ji lze také přidat jako vodní plochu do této relace.
Poznámka: toto je jen dokumentace použití, o tomto členu se nehlasovalo.
Role riverbank byla používána mnohem déle pro přesně stejný účel (ukazuje na relace nebo uzavřené polygony se schválenou značkou waterway=riverbank).
Od prosince 2014 se také objevila role waterbody. Také mohou existovat podobné role jako třeba canalbank a tak dále. V tento moment jsou tyto role v relacích waterway jen dokumentární, nejsou kontrolovány ani vynucovány.
Pokud tyto role ukazují na relace multipolygon, pak by členy neměly uvádět gigantické polygony.

Viz také

Související stránky

Nástroje