Pl:Relation:waterway

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg waterway
Vistula river map-clean.png
Opis
Relacja przeznaczona do połączenia wszystkich fragmentów danej rzeki w jeden obiekt. Show/edit corresponding data item.
Grupa: Cieki
Człony

  • linia – (bez roli)
  • linia – main_stream
  • linia – side_stream
  • węzeł – spring
Status: zatwierdzonyPage for proposal

Relacja waterway jest przeznaczona do połączenia wszystkich fragmentów danej rzeki w jeden obiekt.

Wspólne tagi, takie jak odnośniki, link do Wikipedii, czy nazwy w innych językach, należy dodać tylko raz, do tej relacji.

Tagi

Klucz Wartość Opis
type waterway
waterway=* river
stream
Rodzaj relacji podobny do waterway=*
Podpowiedź: Jeśli rzeka zaczyna się jako strumień i staje się większa, użyj znacznika największego z tych cieków (np. rzeki). Jest to czysto informacyjne, człony strumienia nadal potrzebują własnego atrybutu waterway.
name=* Nazwa rzeki.
Nazwy w innych językach, np. name:en=*, name:de=* itd. są zalecane dla dużych rzek. Kiedy rzeka otrzymuje wiele nazw (np. ponieważ przechodzi przez wiele regionów językowych), należy zastosować wszystkie różne nazwy w tagu z nazwą, uporządkowanych od źródła do ujścia i podzielonych myślnikami. Poszczególne sekcje nadal mogą uzyskać zlokalizowaną nazwę tej sekcji.
destination=* (opcjonalnie) Ujście. Nazwa innej rzeki, morza, oceanu lub zbiornika wodnego, do którego wpływa ten ciek.
ref=* (opcjonalnie) Dowolny rodzaj odniesienia lub użycie specjalistycznych tagów, jak poniżej. (Zobacz dyskusję, aby uzyskać więcej alternatyw)
wikipedia=* (opcjonalnie) Artykuł w Wikipedii
wikidata=* (opcjonalnie) ID Qxxxx w Wikidata
length=* (opcjonalnie) Całkowita długość rzeki w kilometrach

Człony

Rodzaj obiektu Rola Powtarzalność Opis
linia brak lub
main_stream
Raz lub więcej Główny bieg cieku. Zwykle mają znacznik waterway=[river, canal, stream, drain, ditch].
linia side_stream Raz lub więcej Odnoga głównego cieku. waterway=river, waterway=canal, waterway=stream...
linia tributary Raz lub więcej
Sugerowane
Dopływ głównego cieku z własnymi dopływami. (tj. taki, którego destination=* jest główny ciek)
węzeł spring Opcjonalne Źródło cieku. natural=spring

Przykłady

Zobacz też

Narzędzia i mapy