Pl:Tag:waterway=stream

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg waterway = stream
450px-Marshall-county-indiana-yellow-river.jpg
Opis
Strumień, struga lub potok. Show/edit corresponding data item.
Odwzorowanie w OSM Carto
Rendering-stream.png
Grupa: Cieki
Używane na tych elementach
nie może być przyporządkowany do punktumoże być przyporządkowany do liniinie może być przyporządkowany do obszarumoże być przyporządkowany do relacji
Przydatne kombinacje
Zobacz też
Status: w rzeczywistościPage for proposal

waterway=stream - stosujemy do oznaczania położenia naturalnego cieku, jakim jest strumień, który jest zbyt wąski, aby być zakwalifikowany jako rzeka.

Opis obiektu

Struga lub na terenach górskich potok.
Powszechnie nazywany rzeczką lub małą rzeką. Strumień może być stale wypełniony wodą.
W przypadku różnych rozmiarów lub okresowych cieków, kryterium rozróżnienia w stosunku do większych rzek, powinno być w odniesieniu do wysokiego poziomu wody.

Dla sztucznych, małych rowów wodnych, wykorzystywanych do odwadniania, należy rozważyć użycie waterway=drain (rów melioracyjny) lub waterway=ditch (rów przydrożny).
Dla szerszych kanałów wodnych, utworzonych dla komunikacji wodnej, stosujemy waterway=canal.
Jeśli potok, który odwzorowujemy, nie zawiera wody lub jeśli jego podstawowym zadaniem jest uniemożliwienie dostępu na drugą strony, należy stosować tag barrier=ditch.

Mapowanie

Zobacz: Waterways

ElementWay.png

Zaznaczamy odcinek linia przedstawiający strugę i dodajemy tag waterway=stream.
Kierunek strugi powinien być w dół, tzn. rysujemy w kierunku głównego nurtu.
Jeśli dopływa ona do innej strugi/potoku, rzeki lub oceanu, należy upewnić się, czy są połączone wspólnym węzłem.

Dodatkowe oznaczenia

  • name=* nazwa strugi/potoku w lokalnym języku, jeśli znana.
Stosujemy format name:xx dla nazw w innym języku.
  • width=* szerokość w metrach. Przybliżona średnia szerokość strugi/potoku przez większą część jego biegu. Możemy stosować width=2 lub width=2 m, aby oznaczyć go o szerokości 2 metrów.
  • intermittent=yes – ciek okresowy, nie płynie przez cały rok
  • tunnel=culvert Przepust. Używamy dla odcinka cieku przepływającego przez przepust pod drogą.

Mapy pokazujące ten tag

Zobacz też