Fi:Tag:waterway=stream

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg waterway = stream
450px-Marshall-county-indiana-yellow-river.jpg
Kuvaus
Jokea pienemmät vesiväylät Edit or translate this description.
Renderöinti OSM Carto ssä
Rendering-stream.png
Ryhmä: Waterways
Käytetään karttakohteille
ei voi käyttää pisteissävoidaan käyttää viivoissaei voi käyttää alueissamay be used on relations
Hyödyllisiä tagiyhdistelmiä
Katso myös
Tila: de facto

Tagia käytetään jokea pienempien vesiväylien, kuten purojen ja ojien merkitsemiseen. Vesiväylässä ei välttämättä tarvitse olla ympärivuotisesti vettä.

Suomen vesilain mukaan puro on virtaava vesistö, jonka virtaama on alle 2 m³/s tai jossa ei voi kulkea soutamalla (vesilain 4 §). Suomen alueella olisi varmaan parasta merkitä vesistöt tämän säännön mukaan.

Käyttö

ElementWay.png Piirrä vesiväylä viivaketjuna veden virtaussuunnan mukaisesti ja merkitse viivaketjulle tagi waterway=stream. Jos kohteella on olemassa nimi, merkitse se tagia name=* käyttäen.

Tarkentavat tagit

Käytä tagia width=* ilmaisemaan vesiväylän leveys metreinä. Leveydeksi sopii arvioitu keskimääräinen leveys koko vesiväylän pituudelta. Esimerkiksi 2 metriä leveän vesiväylän voisi merkitä seuraavasti: width=2. Mittayksikkö ei tarvita.

Katso myös