Fi:Tag:waterway=stream

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg waterway = stream
450px-Marshall-county-indiana-yellow-river.jpg
Kuvaus
Jokea pienemmät vesiväylät Show/edit corresponding data item.
Renderöinti OSM Carto ssä
Rendering-stream.png
Ryhmä: waterways
Käytetään karttakohteille
ei voi käyttää pisteissävoidaan käyttää viivoissaei voi käyttää alueissamay be used on relations
Hyödyllisiä tagiyhdistelmiä
Katso myös
Tila: de factoPage for proposal

Tagia käytetään jokea pienempien vesiväylien, kuten purojen ja ojien merkitsemiseen. Vesiväylässä ei välttämättä tarvitse olla ympärivuotisesti vettä.

Suomen vesilain mukaan puro on virtaava vesistö, jonka virtaama on alle 2 m³/s tai jossa ei voi kulkea soutamalla (vesilain 4 §). Suomen alueella olisi varmaan parasta merkitä vesistöt tämän säännön mukaan.

Käyttö

ElementWay.png Piirrä vesiväylä viivaketjuna veden virtaussuunnan mukaisesti ja merkitse viivaketjulle tagi waterway=stream. Jos kohteella on olemassa nimi, merkitse se tagia name=* käyttäen.

Tarkentavat tagit

Käytä tagia width=* ilmaisemaan vesiväylän leveys metreinä. Leveydeksi sopii arvioitu keskimääräinen leveys koko vesiväylän pituudelta. Esimerkiksi 2 metriä leveän vesiväylän voisi merkitä seuraavasti: width=2. Mittayksikkö ei tarvita.

Katso myös