Fi:Key:width

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg width
Height demonstration diagram.png
Kuvaus
Ajoradan tai vesiväylän tiedetty leveys. Show/edit corresponding data item.
Ryhmä: Ominaisuudet
Käytetään karttakohteille
voidaan käyttää pisteissävoidaan käyttää viivoissavoidaan käyttää alueissashould not be used on relations (except multipolygon relations)
Hyödyllisiä tagiyhdistelmiä
Tila: de facto

Tagilla kerrotaan ajoradan tai vesiväylän tiedetty leveys metreinä. Ajoradan silmämääräisesti arvioitu leveys merkitään tagilla est_width=*.

Käyttö

Valitse tie ja lisää sille tagi width=*. Anna tagille leveyden arvo metreinä ilman mittayksikköä (esim. width=12).

Esimerkkejä

Leveys Merkintä Huomautus
Kaksi metriä width=2 Myös yksikön sisältävä muoto width=2 m on mahdollinen.
0,6 mailia width=0.6 mi Huomaa, että erottimena käytetään pilkun sijasta kansainvälistä pistettä!
16 jalkaa ja 3 tuumaa width=16'3"

Yleisiä virheitä

Liikennemerkein ohjeistettu leveys

Älä sekoita väylän todellista leveyttä liikennemerkein tai lailla rajoitettuun enimmäisleveyteen. Merkitse se tagilla maxwidth=*.

Suuntaa antavat arvot

Karkeiden arvojen, kuten width=narrow (narrow on englanniksi kapea) tai vastaavien käyttäminen ei ole suositeltavaa or similar. Lisätietoja on artikkelissa this proposal.

Arvioidut arvot

Jos leveys ei ole yksiselitteisesti määriteltävissä tai sen tietoja ei ole saatavilla, suosi silloin mieluummin tagia est_width=*.

Teknisesti virheelliset arvot

Usein arvoja ei ole syötetty karttatietokantaan oikein. Alla olevaan taulukkoon on koottu tyypillisiä teknisiä virheitä ja niiden ratkaisut.

Väärin Selitys Oikein
width=2km Luvun ja yksikön välissä ei ole välilyöntiä. width=2 km
width=0,6 Lukuerottimena on käytetty pilkkua. width=0.6
width=12' 6" Jalkojen ja tuumien välissä ei käytetä välilyöntiä. width=12'6"

Katso myös