Pl:Key:width

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg width
(szerokość)
Height demonstration diagram.png
Opis
Opisuje szerokość obiektu. Show/edit corresponding data item.
Grupa: Jednostki
Używane do tych elementów
może być przyporządkowany do punktumoże być przyporządkowany do liniimoże być przyporządkowany do obszarunie może być przyporządkowany do relacji
Przydatne kombinacje
Status: w użyciuPage for proposal

width=* - służy do oznaczenia szerokości obiektu.

Opis

Tag width=* opisuje rzeczywistą szerokość drogi lub innego obiektu. Wartości są interpretowane domyślnie w metrów. Jeśli szerokość powinna być określona w innym jednostkach, jednostka może zostać dodana na końcu wartości, oddzielona spacją (patrz przykłady). Wartość ta powinna zawsze używać kropki (.) jako separatora dziesiętnego.

Źródło informacji o szerokości może być określone przez source:width=*.

Przykłady

Szerokość Tag Uwaga
Dwa metry width=2 Alternatywnie width=2 m mógłby być użyty.
0.6 mil width=0.6 mi Proszę zwrócić uwagę na kropkę jako separatora dziesiętnego!
16 stóp i 3 cale width=16'3" Użyj znaku apostrof (') po wartości stóp i cudzysłowu (") po wartości cali. Odstępy nie są niedozwolone.

Powszechne błędy

Prawne ograniczenia szerokości

Nie należy mylić określenia faktycznej szerokości ze określeniem (ograniczenie prawne) maksymalnej, dopuszczalnej, szerokości pojazdów poprzez maxwidth=*.

Wartości opisowe

Nie jest poprawnie tagowanie, jak na przykład width=narrow lub podobnie. Zobacz zatem tę propozycję.

Wartości szacunkowe

Jeśli szerokość nie może być dokładnie określona lub jest szacunkowa, używamy wtedy tagu est_width=*.

Nieprawidłowe wartości

Często wartości same w sobie nie są poprawnie określone. Poniższa tabela zawiera przykłady nieprawidłowego tagowania i ich prawidłowym zapisie.

Nieprawidłowo Wyjaśnienie Prawidłowo
width=2km Brakuje przestrzeni pomiędzy wartością a jednostką. width=2 km
width=0,6 Przecinek jest używany niewłaściwie jako separator dziesiętny. width=0.6
width=12' 6" Nie powinno być odstępu między stopami a calami. width=12'6"

Zobacz też