Pl:Key:distance

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg distance
Droga933-Oswiecim-Chrzanow90.0km.jpg
Opis
Odległość między początkiem a końcem trasy podana w kilometrach lub odległość wzdłuż trasy zaznaczonej pikietażem. Show/edit corresponding data item.
Grupa: Jednostki
Używane na tych elementach
może być przyporządkowany do punktunie może być przyporządkowany do liniinie może być przyporządkowany do obszarumoże być przyporządkowany do relacji
Status: w rzeczywistości

distance=* – służy do zaznaczenia odległości w relacjach tras i pikietażu.

Opis

Opisuje odległość (czyli łączną długość) geograficznych obiektów. Stosowany jest w dwóch rodzajach elementów: relacje tras i pikietaż, w sposób określony poniżej.

Jeżeli żadna jednostka nie jest wyraźnie podana, wartość przyjmuje się w km. Jeżeli inna jednostka jest podana, powinna ona być oddzielona od liczby odstępem. Wszystkie wartości dziesiętne powinny być określone za pomocą kropki (.) jako separatora dziesiętnych. Skróty dla innych jednostek są opisane na stronie Jednostki

Relacja trasy

W przypadku zastosowania tego tagu w odniesieniu do trasy, odległość określa łączną długość trasy. Nie powinienna być stosowana na pojedynczych odcinkach, ponieważ spowoduje to zamieszanie, jeśli droga zostanie podzielona a tag jest zachowany.

Na przykład, długość całkowita (fizyczne oddalenie) polskiej autostrady A1 wynosi obecnie 326 km, więc relacja dla autostrady A1 (2238775) jest oznaczona tagiem distance=326.

Definicja ta pozostawia pewne kwestie nieokreślone. Wiele dróg ma przerwy lub zmienia się, gdy nie są zdefiniowane. Znikają w tych lukach, a następnie zjawiają się ponownie w innym miejscu. W jaki sposób "odległość" w relacji załatwia te luki? Czy odległość tej luki zawarta czy ignorowana?

Węzły pikietażu

Ten tag jest również stosowany w pokietażu, aby zarejestrować odległości pokazane na markerze – zobacz opis tego tagu. Pikietaże są wykorzystywane w highways, railways, and waterways.
Patrz: Pikietaż w Wikipedii

Podobne tagi

  • length=* – długość, w metrach
  • width=* – szerokość, w metrach