Cs:Key:distance

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg distance
CZ-IS18b Kilometrovník.jpg
Popis
Vzdálenost (tedy délka od začátku do konce) trasy zadaná v kilometrech, nebo vzdálenost podél trasy určená kilometrovníkem. Show/edit corresponding data item.
Skupina: Trasa
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlunemělo by být použito na cestěnemělo by být použito na plošemůže být použito na relaci
Status: de facto

Popisuje celkovou délku nějakého geografického objektu, např. silnice, cesty... Používá se na dvou různých objektech: relacích trasy (route) a uzlech definujících kilometrovníky u silnic (viz níže).

Pokud není uvedena jednotka, předpokládá se, že je hodnota v kilometrech. Je-li jednotka uvedena, měla by být od čísla (hodnoty) oddělena mezerou. Případná desetinná část čísla se pak odděluje tečkou (.). Zkratky jiných jednotek jsou popsány na stránce Jednotky.

Relace trasy (route)

Je-li značka použita na relaci trasy (route), pak popisuje celkovou délku trasy. Neměla by být používána na jednotlivých cestách, protože dojde ke zmatkům v okamžiku, kdy bude cesta z nějakého důvodu rozdělena na části a značka s původním údajem (hodnotou) se nově přenese na všechny nové části původní cesty.

Například celková délka polské dálnice A1 je v současné době 326 km. Takže relace popisující dálnici A1 (2238775) je označena distance=326.

Tato definice má stále ještě své "mouchy". Hodně silnic má např. mezery (úseky, kde není silnice definována, zmapována). Na těchto mezerách silnice v mapě končí a pak začínají o kus dále. Jakým způsobem pracuje značka distance=* s těmito mezerami? Zahrnuje je, nebo je ignoruje?

Uzly kilometrovníků

Značka distance=* se také používá na kilometrovnících (např. highway=milestone) pro zápis hodnoty uvedené na milníku. Kilometrovníky se používají na silnicích, železnicích a vodních tocích.

Podobné značky

  • length=*: Délka objektu v metrech.
  • width=*: Šířka objektu v metrech.
  • height=*: Výška objektu v metrech.