Cs:Key:highway

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg highway
20190825 Autostrada A4 w Krakowie 0957 5675 DxO.jpg
Popis
Klíč highway je hlavní značkou používanou pro označení pozemních komunikací. Edit this description in the wiki page. Edit this description in the data item.
Skupina: Silnice
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlumůže být použito na cestěnemělo by být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Popsané hodnoty: 50
Implikuje
Vhodné kombinace
Status: de facto

Viz také: Silnice

Klíč highway=* je hlavním klíčem, kterým popisujeme libovolný druh silnice, ulice nebo cesty. Hodnota tohoto klíče popisuje důležitost silnice v rámci silniční sítě. Viz tabulku níže, která je seřazena od nejdůležitějších silnic (motorway) k nejméně důležitým (service).

Konvence užívání značky highway=* je v různých státech odlišná. Na stránce Highway:International equivalence je popsáno, jak se v jednotlivých zemích aplikuje toto značení v závislosti na místních zvyklostech.

Podívejte se také na Značení silnic v Česku, Editační standardy a konvence Česka nebo na Silnice.

Příklady

Viz příklady silnic

Hodnoty

V tabulce jsou uvedeny nejčastěji používané hodnoty:


 

 

Klíč Hodnota Prvek Popis Vykreslování Ilustrace

Silnice

Základní značky pro silniční síť, od nejdůležitějších k nejméně důležitým.

highway motorway cesta Dálnice (D) (značka IP14a) vyhrazená motorovým vozidlům, nebo silnice stavěná v těchto parametrech. Těleso komunikace má dvě směrově oddělené části, kde každá má dva a více pruhů, případně odstavný pruh. Křižovatky jsou mimoúrovňové. V jiných zemích je ekvivaletní k Freeway, Autobahn atd.
Rendering-highway motorway neutral.png
 • Morgendlicher Berufsverkehr auf der BAB A8 beim Kreuz Stuttgart - panoramio.jpg
highway trunk cesta Silnice pro motorová vozidla (značka IP15a - v tom případě nutno kombinovat se značkou motorroad=yes) nebo významné silnice, které nemají stavební parametry dálnice. Nejčastěji nemají odstavný pruh, nemusí mít vždy mimoúrovňová křížení, jsou ale směrově dělené, mají dva a více pruhů pro každý směr a nižší návrhovou i provozní rychlost oproti dálnici. Bývají vedené jako silnice 1. třídy, silnice pro motorová vozidla či místní komunikace I. třídy (ve městech). [srovnej 13/1997 Sb., §5 a 6]
Rendering-highway trunk carto.png
 • L3005, Eschborn, Germany
 • Cat and Fiddle Road, England
highway primary cesta Hlavní silniční tahy, v ČR administrativně začleněné jako silnice I. třídy, s čísly 1 až 70.
Rendering-highway primary neutral.png
 • Hunsrückhöhenstraße, Kappel, Germany
 • Tanami Road, Australia
highway secondary cesta Silniční tahy, které spravují kraje, v ČR administrativně začleněné jako II. třídy, s třícifernými čísly.
Rendering-highway secondary neutral.png
 • L134, Meyenburg, Schwanewede, Germany
 • Vatnsnesvegur, Iceland
highway tertiary cesta Silniční tahy, které spravují kraje, v ČR administrativně začleněné jako III. třídy, s čtyřcifernými nebo pěticifernými čísly. Tato čísla jsou odvozena od silnic II. nebo případně I. třídy, na kterou se napojuje. Tato čísla lze v terénu zjistit jen z číslování mostů v terénu nebo z tématických mapových podkladů (ŘSD ČR).
Rendering-highway tertiary neutral.png
 • Bergedorfer Straße, Worpswede, Germany
 • Canol Road, Yukon, Canada
highway unclassified cesta Silnice s pravidelným provozem podružného významu s pevným povrchem, mimo administrativní zatřídění (I., II. nebo III. třída). Je vedená mimo zastavěné území obce, umožňuje obousměrný provoz motorových vozidel. Jedná se nejčastěji o silniční spojení na nejnižší lokální úrovni mezi místními částmi obce, nebo mezi obcemi. Často se jedná o silnici dříve vedenou jako III. třídy.
Rendering-highway unclassified.png
 • Sentiero 00, Cantagallo, Tuscany, Italy
 • Kuskealleen, Vordingborg, Denmark
highway residential cesta Místní komunikace v obci, určené pro přístup k nemovitostem, nejsou-li zatříděny do vyšších tříd silnic. Nominální rychlost se předpokládá 50 km/h.
Rendering-highway residential.png
 • Residential.jpg
 • Main Street, Elko, Nevada, USA

Nájezdy a sjezdy

highway motorway_link cesta Nájezdy a sjezdy, rampy a kolektory příslušné k dálnicím. Platí na nich stejná omezení jako na dálnici. Toto je značka pro celou cestu, bod kde se odděluje od dálnice je označen značkou highway=motorway_junction.
Rendering-highway motorway link.png
A5 exit link to A672, Darmstadt, Germany
highway trunk_link cesta Nájezdy a sjezdy z a na komunikaci highway=trunk
Rendering-highway trunk link.png
A7 / OAL23 interchange, Nesselwang, Germany
highway primary_link cesta Přípojné rampy z nebo na komunikaci highway=primary.
Rendering-highway primary link.png
B20 exit and entrance to Brunn, Fridolfing, Germany
highway secondary_link cesta Přípojné rampy z nebo na komunikaci highway=secondary. v mapniku stejně jako highway=secondary
APD-40cloverleaf.jpg
highway tertiary_link cesta Přípojné rampy z nebo na komunikaci highway=tertiary. v mapniku stejně jako highway=tertiary

Zvláštní silnice

highway living_street cesta Obytná zóna, označená obdélníkovou modrou značkou s domem a dětmi (IP 26a). Zde mohou chodci používat celou šířku komunikace, nejvyšší rychlost je snížena na 20 km/h.
Living street osm.png
beginning of a living street with a paving stones surface and some trees and cars parking at the sides
highway service cesta plocha Účelová komunikace určená pro přístup motorových vozidel a techniky k průmyslovým objektům, na parkoviště, v nákupních centrech nebo uvnitř (i ohrazených) areálů. Obvykle je zpevněná, často s omezeným přístupem (např. zásobování, zákazníci, dopravní obsluha).

Používejte v kombinaci s service=*, např. service=parking_aisle pro označení cest uvnitř parkoviště (amenity=parking).
Rendering-highway service.png
Alley leading from the High Street to Green Lane Shopping Centre - geograph.org.uk - 942796.jpg
highway pedestrian cesta plocha Pěší zóny (značka IP 27a) a jiné zpevněné plochy určené převážně nebo jen pro chodce. Spolu se značkou area=yes se vykresluje jako náměstí.
Pedestrian with area osm.png
Vodičkova, zastávka Václavské náměstí.jpg
highway track cesta Lesní a polní cesty obvykle průjezdné pro nebo vyježděné technikou správců lesa, zemědělci. Případně cesty umožňující příjezd k samotám či chatovým koloniím. Můžou být i s pevným nebo zpevněným povrchem, což rozlišujeme pomocí tracktype=*. Provedení cesty není určeno pro pravidelný provoz motorových vozidel, často vyžaduje nízkou rychlost (např. malé poloměry oblouků, jednopruhové uspořádání, prudká stoupání) nebo téměř znemožňuje prostup (např. fyzické poškození cesty erozí, hluboké výmoly).
Rendering-highway track.png
 • Frühlingslandschft Aaretal Schweiz.jpg
 • Asphalt track.jpg
highway bus_guideway cesta  Autobusová dráha. V ČR se nepoužívá. Speciální cesta pro autobus, v podobě pojízdných zpevněných pásů, kde autobus není řízen řidičem, ale jede sám. Nezaměňovat s vyhrazeným pruhem pro autobus.
Rendering-highway-bus guideway-mapnik.png
Bus track.jpg
highway escape cesta Únikový pruh, kde lze v případě nouze, zastavit vozidlo pomocnými prostředky, například protisvahem či hrubým štěrkovým povrchem. Zatím neurčeno, ale bylo navrženo použít červeno-bíle kostkovanou čáru.
A7-Notbremsweg.jpg
highway raceway cesta Závodní dráha nebo okruh.
Rendering-highway-raceway-mapnik.png
Raceway.jpg
highway road cesta Dočasné označení silnice neznámé třídy. Po provedení řádného průzkumu, by měla být tato hodnota aktualizována na jednu z výše uvedených možností.
Rendering-highway-road-mapnik.png
Road.png
highway busway cesta A dedicated roadway for bus rapid transit systems
grade-seperated section of busway outside of station

Ostatní druhy cest

highway footway cesta plocha Chodník nebo "Stezka pro chodce" (značka C7). V případě, že je výslovně určena i pro cyklisty (značky C9, C10), použijte klíč highway=cycleway v kombinaci s foot=yes, nebo foot=designated, viz níže. Značení turistických cest naleznete zde: Editační standardy a konvence Česka.
Rendering-highway footway.png
Footway in Stowupland - geograph.org.uk - 1044849.jpg
highway bridleway cesta Stezka pro jezdce na zvířeti (značka C11a). V ČR se zatím objevují výjimečně. Nezaměňovat s kombinací highway=path a horse=yes.
Rendering-highway bridleway.png
Bridleway-reitweg-de.jpg
highway steps cesta Schodiště, která obvykle navazují na highway=footway, pro překonání převýšení, svahů. Použijte step_count=* pro označení počtu schodů.
Rendering-highway steps.png
Steps.jpg
highway corridor cesta For a hallway inside of a building.
HK TST Star House mall corridor interior shop signs Sept-2012.JPG
highway path cesta Stezka bez konkrétního určení. Pro motorová vozidla a techniku je cesta fyzickým provedením nepoužitelná. Zvažte, zda není lepší značit konkrétněji: highway=footway pro cesty hlavně pro pěší, highway=cycleway pro cesty použitelné také cyklisty, highway=bridleway pro stezky pro jezdce na koni, anebo highway=track pro ty, po kterých se dá jezdit dvoustopými vozidly.
Path osm.png
GuideFootPathCycleYes.jpg
highway via_ferrata cesta A via ferrata is a route equipped with fixed cables, stemples, ladders, and bridges in order to increase ease and security for climbers. These via ferrata require equipment : climbing harness, shock absorber and two short lengths of rope, but do not require a long rope as for climbing. not rendered in OSM-Carto
Mauerlaeufer ueberhang.jpg

When sidewalk/crosswalk is tagged as a separate way

footway sidewalk cesta Sidewalk that runs typically along residential road. Use in combination with highway=footway or highway=path
Rendering-highway footway.png
200806 Berlin 91sidewalk.jpg
footway crossing cesta Přechod přes silnici. Přesnější určení:
Rendering-highway footway.png
Zebra-crossing sm.jpg

Chodník, který je přidán jako další značka k silnici (viz Chodníky)

sidewalk both | left | right | no cesta Specifies that the highways has sidewalks on both sides, on one side or no sidewalk at all
Sidewalk and zebra-crossing.jpg

Cyklostezka je značena vlastní cestou (way) (viz Bicykly)

highway cycleway cesta Cyklostezka (značka C8). V případě, že je určena i pro chodce, přidává se foot=yes, příp. foot=designated. Je-li označena dopravní značkou C9, přidáváme i segregated=no, pokud značkou C10, pak segregated=yes.
Cycleway osm.png
Separated cycleway with traffic sign

Cyklostezka nebo jízdní pruh pro cyklisty jsou značeny doplňkovou značkou (viz Bicykly)

cycleway lane cesta Na silnici je vyhrazený pruh pro cyklisty v obou směrech (v jednosměrce pouze jedním souhlasným směrem) (značky IP20a a V14).
Fietsstrook Herenweg Oudorp.jpg
cycleway opposite cesta V jednosměrce (oneway=yes) je povolený provoz pro cyklisty v obou směrech (značky E12a a E12b). Pruh pro cyklisty není vyznačen. Přidejte i oneway:bicycle=no.
Sul bxl 01.JPG
cycleway opposite_lane cesta V jednosměrce (oneway=yes) je vyznačený pruh pro cyklisty v protisměru (značky E12a a E12b).
France road sign C24a-2.svg
cycleway track cesta Jízdní pruh pro cyklisty je veden podle silnice, ale je od ní oddělen a tvoří vlastní cestu. Povšimněte si, že jízdní pruh může být alternativně zakreslen jako oddělená cesta podél silnice a označen jako highway=cycleway.
Cycle nexttoroad.jpg
cycleway opposite_track cesta Používá se na jednosměrných silnicích (oneway=yes), které mají oddělený jízdní pruh pro cyklisty vedený opačným směrem. Používá se spolu se značkou oneway:bicycle=no.
549c Spitzenkiel140923.jpg
cycleway share_busway cesta Na silnici je vyhrazený pruh pro veřejnou dopravu, který mohou využít i cyklisté.
Busandbike.jpg
cycleway opposite_share_busway cesta Používá se na jednosměrkách značených oneway=yes, ve kterých je pruh pro veřejnou dopravu, který mohou také použít cyklisté a který vede v opačném směru, než běžná doprava. Kombinuje se se značkou oneway:bicycle=no.
2010-01-02 15.19.16.jpg
cycleway shared_lane cesta Cyklisté sdílí jízdní pruh s motoristy a na silnici je to vyznačeno značkou V20.
Sharrows Toronto 2011.jpg
busway lane cesta Vyhrazený pruh pro autobusy na obou stranách silnice.
2010-01-02 15.19.16.jpg

Street parking tagged on the main roadway (see Street parking)

parking:left / :right / :both
(hereafter: parking:side)
lane | street_side | on_kerb | half_on_kerb | shoulder | no | separate | yes cesta Na silnici je vyhrazený pruh pro cyklisty v obou směrech (v jednosměrce pouze jedním souhlasným směrem) (značky IP20a a V14).
Darby Street Pre-Shared Space Change.jpg
parking:sideorientation=* parallel | diagonal | perpendicular cesta Na silnici je vyhrazený pruh pro cyklisty v obou směrech (v jednosměrce pouze jedním souhlasným směrem) (značky IP20a a V14).

Fáze výstavby (see also lifecycle prefixes)

highway proposed cesta Plánovaná komunikace, předpokladem by mělo být již získané územní rozhodnutí či stavební povolení, případně vykoupeny pozemky. Používá se s proposed=*, do kterého napište příslušný typ komunikace, např. proposed=motorway.
highway construction cesta Budovaná nebo rekonstruovaná komunikace. Používá se s construction=*, do kterého napište příslušný typ komunikace, např. construction=motorway.
Highway construction 200805041655.png
různé barvy
The T12 link road to Wilmore Road under construction - geograph.org.uk - 4452080.jpg

Vlastnosti

abutters commercial | industrial | mixed | residential | retail etc. cesta Popis využití okolí silnice (obdoba značky landuse=*).
Dscf1376-600.jpg
bicycle_road yes cesta Silnice pouze pro kola. Pokud je obytná ulice označena jako silnice pouze pro kola, pak je obvykle zvláštní značkou omezen vjezd motorovým vozidlům omezenou rychlostí a obvykle pouze pro místní obyvatele.
456Humboldtstr.jpg
bus_bay both | left | right cesta A bus bay outside the main carriageway for boarding/alighting
1033@970.jpg
change yes | no | not_right | not_left | only_right | only_left cesta Specify the allowed/forbidden lane changes
Only Only Only (49884679761).jpg
destination <place name of destination> cesta Destination when following a linear feature
Japanese Road sign (Direction and Lane A).svg
embankment yes | dyke cesta A dyke or a raised bank to carry a road, railway, or canal across a low-lying or wet area.
Green River Trail - Desimone Levee 01.jpg
embedded_rails yes | <type of railway> cesta A highway on which non-railway traffic is also allowed has railway tracks embedded in it but the rails are mapped as separate ways.
Ruusulankatu tram rails (at lat 60.18206, lon 24.92450) heading NW.jpg
ford yes uzel cesta Brod. Místo, kde silnice kříží vodní tok a vozidla musí jet vodou.
Map feature ford.jpg
ice_road yes cesta Silnice vedená po zamrzlé vodní ploše. V létě neexistuje.
Pechora crossing.jpg
incline číslo % / číslo ° uzel cesta Stoupání nebo klesání v procentech ("5%") nebo stupních ("20°"). Kladné/záporné hodnoty označují stoupání/klesání ve směru orientace cesty.
Incline17.jpg
junction roundabout cesta closed way Kruhový objezd. Automaticky se předpokládá oneway=yes, směr dle segmentů cesty. Aplikuje se společně s klíčem highway=*.
Mapping-Features-Roundabout-Simple.png
2008 03 12 - UMD - Roundabout viewed from Art Soc Bldg 4b.JPG
lanes číslo cesta Počet vyznačených jízdních pruhů na silnici, včetně vyhrazených pruhů. Počítají se pruhy jdoucí oběma směry, nezapočítávají se pruhy pro cyklisty a pro parkování.
NLEx 6 Lanes.jpg
lit yes | no uzelcestaplocha Silnice je osvětlena pouličním osvětlením.
Berlin speer-leuchte.jpg
maxspeed <number> cesta Specifies the maximum legal speed limit on a road, railway or waterway.
Zeichen 274-60 - Zulässige Höchstgeschwindigkeit, StVO 2017.svg
motorroad yes | no cesta uzel Silnice pro motorová vozidla (značka IP15a). Označuje silnice, které nejsou značeny jako dálnice highway=motorway, ale platí na nich stejná pravidla a omezení.
Zeichen 331.1 - Kraftfahrstraße, StVO 2013.svg
mountain_pass yes uzel Označuje nejvyšší bod silnice v horském průsmyku.
Mountain pass.jpg
mtb:scale 0-6 cesta Klasifikace obtížnosti cesty pro jízdu na horských kolech. Určuje obtížnost sjezdu, nebo jízdy po rovině. Přidává se k highway=path a highway=track.
Difficulty gauge for the grants process.png
mtb:scale:uphill 0-5 cesta Klasifikace obtížnosti cesty pro jízdu na horských kolech. Určuje obtížnost při jízdě do vrchu.
Difficulty gauge for the grants process.png
mtb:scale:imba 0-4 cesta Klasifikace obtížnosti cesty pro horské kolo dle stupnice IMBA Trail Difficulty Rating System(en). Používá se v bikeparcích.
mtb:description Text cesta Doplňující informace k cestě související s jízdou na horském kole. Přidává se k highway=path a highway=track.
oneway yes | no | reversible cesta Oneway streets are streets where you are only allowed to drive in one direction.
Schildhb.jpg
oneway:bicycle yes | no | cesta Used on ways with oneway=yes where it is legally permitted to cycle in both directions.
Sul bxl 01.JPG
overtaking yes | no | caution | both | forward | backward cesta Zákaz předjíždění. Označuje úseky silnice, kde je zákonem zakázáno předjíždění.
Overtakinglines.jpg
parking:lane parallel | diagonal | perpendicular | marked | no_parking | no_stopping | fire_lane. cesta Popisuje, zda na komunikaci je pruh určený k parkování.
Parkingonstreetlanes2nowide.png
parking:condition free | ticket | disc | residents | customers | private cesta Popisuje podmínky parkování na silnici.
2013.11.01.104926 Parking sign Kilauea Avenue Hilo Hawaii.jpg
passing_places yes cesta Komunikace s jedním jízdním pruhem pro oba směry s častým výskytem rozšířených úseků (výhyben), na kterých se mohou protijedoucí vozidla vyhnout.
Single-track.jpg
priority forward | backward cesta Traffic priority for narrow parts of roads, e.g. narrow bridges.
Vienna Convention road sign B6.svg
priority_road designated | yes_unposted | end cesta Specifying roads signposted as priority roads.
Vienna Convention road sign B3-V1.svg
sac_scale hiking | mountain_hiking | demanding_mountain_hiking | alpine_hiking | demanding_alpine_hiking | difficult_alpine_hiking cesta Klasifikace obtížnosti cesty pro pěší turistiku. Přidává se k highway=path a highway=footway.
Mountain hiking.jpg
service alley / driveway / parking_aisle atd. cesta Upřesnění typu účelové komunikace označené highway=service. Více na service=*.
Časté hodnoty:
Seattle - alley north from S Jackson between Western & 1st - A.jpg
smoothness excellent | good | intermediate | bad | very_bad | horrible | very_horrible | impassable cesta See Key:smoothness for more details.
Jena Track roots.jpg
surface paved | unpaved | asphalt | concrete | paving_stones | sett | cobblestone | metal | wood | compacted | fine_gravel | gravel | pebblestone | plastic | grass_paver | grass | dirt | earth | mud | sand | ground cesta Popisuje povrch silnice/cesty. Základní hodnoty jsou zpevněná/nezpevněná (paved/unpaved). Další možnosti najdete na surface=*.
Transportation in Tanzania Traffic problems.JPG
tactile_paving yes | no uzel cesta plocha Povrch komunikace je opatřen hmatnou úpravou pro zlepšení orientace nevidomých. Na běžných mapách se nevykresluje.
Tactile paving.jpg
tracktype grade1 | grade2 | grade3 | grade4 | grade5 cesta Popisuje kvalitu povrchu, zejména pro highway=track. Více o hodnotách je zde tracktype=*. Můžete uvést i další informace o povrchu pomocí surface=*.
Mapnik-tracktype-grade1.png
Surface grade1.jpg
traffic_calming bump | hump | table | island | cushion | yes | etc. uzel cesta Označuje prvky určené ke zpomalení dopravy v obytných oblastech.
Ležeći policajac 016.jpg
trail_visibility excellent | good | intermediate | bad | horrible | no cesta Popisuje viditelnost cesty v krajině. Přidává se k highway=path, highway=footway, highway=cycleway a highway=bridleway.
Trail visibility good.jpg
trailblazed yes | no | poles | cairns | symbols cesta Applies to highway=*. Describing trail blazing and marking. See Key:trailblazed for more information.
Trail blazing 10.jpg
trailblazed:visibility excellent | good | intermediate | bad | horrible | no cesta Applies to trailblazed=*. A classification for visibility of trailblazing. See Key:trailblazed:visibility for more information.
turn left | slight_left | through | right | slight_right | merge_to_left | merge_to_right | reverse cesta The key turn can be used to specify the direction in which a way or a lane will lead.
Zeichen 297 - Richtungspfeile, StVO 1970.svg
width <number> cesta The width of a feature.
Height demonstration diagram.png
winter_road yes cesta Silnice použitelná jen v zimních obdobích na zamrzlé půdě a uježděném sněhu. V létě asi nesjízdná.
Anuisk bilibino sever66.jpg

Ostatní prvky

highway bus_stop uzel Autobusová zastávka. Doporučované přesnější značení je public_transport=stop_position pro místo, kde zastavuje autobus a public_transport=platform pro místo, kde čekají lidé. Autobusová nádraží jsou pak značena klíčem public_transport=station. Více viz public_transport=*.
Bus stop.12.svg
Průmyslová str3, Prague Štěrboholy.jpg
highway crossing uzel A.k.a. crosswalk. Pedestrians can cross a street here; e.g., zebra crossing
Zebra-crossing sm.jpg
highway elevator uzel cesta Výtah.
Elevator-12.svg
Diag3.jpg
highway emergency_bay uzel cesta An area beside a highway where you can safely stop your car in case of breakdown or emergency.
France road sign C8.svg
highway emergency_access_point uzel Značka s číslem umožňující jednoznačné určení polohy při přivolávání pomoci v nouzi. Používá se s ref=ČÍSLO_NA_ZNAČCE.
Anfahrpunkt für Rettungsfahrzeuge HP 108 Alter Lorscher Weg 102 1235.jpg
highway give_way uzel Značka "Dej přednost v jízdě!" [P4]. Značka highway=give_way se umisťuje před křižovatkou v místě, kde řidič zastavuje.
Give way.jpg
emergency phone uzel Telefon pro vyžádání pomoci v nouzi. Používá se s ref=ČÍSLO_NA_TELEFONU.
Borne SOS.jpg
highway milestone uzel Highway location marker
3marcoquilometriconovo.png
highway mini_roundabout uzel Malý kruhový objezd, který je vyznačen pouze dopravním značením a který by šlo přejet přímo, protože uprostřed není fyzická zábrana. V ČR se malé kruhové objezdy zpravidla nenavrhují, časté jsou v Anglii.
Mapping-Features-Mini-Roundabout.png
Mini-roundabout.jpg
highway motorway_junction uzel Číslované sjezdy a nájezdy na dálnici (tzv. exity). Používá se na body, kde se setkává cesta highway=motorway s cestou highway=motorway_link. Doplňující klíče name=* a ref=*.
Mapnik-Motorway-Junction.png
Dscf0242 600.jpg
highway passing_place uzel Výhybna, na kterém se mohou protijedoucí vozidla vyhnout.
Ausweichstelle.jpg
highway platform uzel cesta plocha Autobusové nástupiště. Je paralelní se zastávkou autobusu. K nástupišti je vhodné připojovat chodníky pro pěší.
Rendering-highway railway platform line.png
Bayview trstwy.jpg
highway rest_area uzel plocha Dálniční/silniční odpočívka, na které není čerpací stanice ani restaurace. Viz také highway=services.
Rendering-highway-services-mapnik.jpg
Wentworth terrain.jpg
highway services uzel plocha Dálniční/silniční odpočívka, na které je i čerpací stanice a občerstvení. Obvykle také obchod, bankomat či sprchy. Viz také highway=rest_area.
Mapping Features Motorway service area.jpg
De lucht.jpg
highway speed_camera uzel Pevné zařízení pro měření rychlosti umístěné nad nebo vedle komunikace.
Speed camera.jpg
highway stop uzel Značka "Stůj, dej přednost v jízdě!" [P6]. Značka highway=stop se umisťuje před křižovatkou v místě, kde řidič musí zastavit.
STOP sign.jpg
highway street_lamp uzel Pouliční lampa nebo jiné osvětlení komunikace.
V ČR jsou čísla pouličních lamp používána policí pro určení místa např nehody, proto by bylo vhodné opsat číslo lampy ze štítku do značky ref=*.
Litpath.jpg
highway toll_gantry uzel A toll gantry is a gantry suspended over a way, usually a motorway, as part of a system of electronic toll collection. For a toll booth with any kind of barrier or booth see: barrier=toll_booth
CR0344eRoad-MM4-TollGantry (29081629762).jpg
highway traffic_mirror uzel Mirror that reflects the traffic on one road when direct view is blocked.
Verkehrsspiegel.JPG
highway traffic_signals uzel Semafor. Místo řízené světelným signalizačním zařízením.
Rendering-traffic singals.jpg
Ampel.jpg
highway trailhead uzel Designated place to start on a trail or route
Ancient Lakes Trailhead - panoramio.jpg
highway turning_circle uzel Obratiště. Rozšířený prostor, obvykle na konci ulice, sloužící ke snazšímu otáčení aut.
Mapping-Features-Turning-Circle.png
Turning circle.jpg
highway turning_loop uzel A widened area of a highway with a non-traversable island for turning around, often circular and at the end of a road.
Turning circle - geograph.org.uk - 991834.jpg
highway další hodnoty uzel cesta Další často používané hodnoty najdete pomocí Taginfo.

This table is a wiki template with a default description in English. Editable here. Český překlad této šablony můžete editovat zde.

Předpoklady

Pouze highway=motorway/motorway_link implikuje něco o své kvalitě. Jiné typy silnic, od highway=trunk přes highway=tertiary k highway=residential=residential/service nebo highway=path/footway/cycleway/track neimplikují nic o kvalitě silnice. V oblasti se špatnou infrastrukturou silnice, které tvoří hlavní silniční síť, by měly být označené highway=trunk - bez ohledu na to zda jsou to vysoce kvalitní široké asfaltové silnice, nebo úzké nekvalitní silnice horší než highway=service v jiných oblastech. Některé hlavní silnice v Africe jsou nezpevněné.

Chybí-li značky surface, tracktype a jiné, které popisují kvalitu silnice, pak lze odhadovat tyto informace z hodnoty značky highway. Uvědomte si, že tento odhad je potřeba přizpůsobit každému regionu. Typická silnice označená highway=primary se může drasticky lišit v různých místech planety.

Je důrazně doporučováno, aby byly přidávány značky popisující kvalitu silnice, jako je třeba surface. V jednom regionu může být zřejmé, že všechny highway=tertiary jsou zpevněné a highway=track nezpevněné, ale žádný takový předpoklad nebude fungovat celosvětově.

Viz také