Cs:Tag:highway=mini_roundabout

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg highway = mini_roundabout
Kreisverkehr IMGP6869 smial osm.jpg
Popis
Malý kruhový objezd, který je vyznačen pouze dopravním značením a který by šlo přejet přímo, protože uprostřed není fyzická zábrana. Show/edit corresponding data item.
Vykreslování v OSM Carto
Highway mini roundabout.svg
Skupina: Silnice
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlunemělo by být použito na cestěnemělo by být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Vhodné kombinace
Viz též
Status: de facto

 Malý kruhový objezd je zvláštní druh kruhového objezdu, jehož střed lze přejet vozidlem. Užívá se obvykle tam, kde je pouze málo místa. Doprava jede v jednom směru okolo bodu uprostřed a má přednost v jízdě. Střed malého kruhového objezdu je obvykle jen nakreslený kruh, ale může zde i být nízký ostrůvek, který se dá snadno přejet. Pokud se zde nachází jen jedno vozidlo nebo dvě vozidla jedoucí opačným směrem, pak je běžné - i když ne nutně legální ve všech zemích - přejet malý kruhový objezd přímo. Obzvlášť velká vozidla mohou přejet malý kruhový objezd přímo, pokud jim jejich rozměry neumožňují ho normálně objet.

Věnujte, prosím, pozornost sekci "Možné omyly", abyste rozlišovali mezi kruhovými objezdy, malými kruhovými objezdy, obratištěmi a jinými silničními prvky.

Jak mapovat

Přidejte značku highway=mini_roundabout přímo na uzel, kde se protínají dvě nebo více cest. Klíčem direction=*clockwise/anticlockwise můžete pomoci při vyhodnocování směru provozu podle místních pravidel. Pokud je směr provozu po směru hodinových ručiček, pak značka direction=clockwise by měla být přidána, jelikož výchozí vykreslování je většinou proti směru hodinových ručiček.

Příklady

Dopravní značky

Malé kruhové objezdy jsou obvykle vyznačeny dopravními značkami, jako jsou tyto:

Roundabout sign Israel.png Diamond road sign mini-roundabout.svg Australian Roundabout warning sign.png CZ traffic mark C1 roundabout.svg Singapore Road Signs - Warning Sign - Roundabout.svg Square in Iran.png Znak A-8.svg

Malé kruhové objezdy

Následující tabulka ukazuje příklady klasických malých kruhových objezdů: všechny jsou jednosměrné s malým nakresleným kruhem nebo nízkým ostrůvkem uprostřed a doprava jedoucí po kruhovém objezdu má přednost v jízdě. Povšimněte si, prosím, že klíč direction=* se musí přidávat pouze, pokud doprava na kruhovém objezdu směřuje podle směru hodinových ručiček, jelikož výchozí hodnota tohoto klíče ve spojitosti s kruhovým objezdem je proti směru hodinových ručiček.

Mini Roundabout - geograph.org.uk - 529380.jpg Wipperfürth Kreisverkehr.JPG Erfurts famous miniroundabout 2.jpg
Mini-Roundabout Aachen with Bus.jpg highway=mini_roundabout
direction=*
Mini-roundabout - geograph.org.uk - 129129.jpg
Minikreisverkehr Bahnhof Hollabrunn.jpg Waterloo, Ontario, mini-roundabout at Union Street East and Margaret Avenue South.jpg Mini-roundabout, Sussex Place - geograph.org.uk - 654552.jpg

Možné omyly

V OpenStreetMap máme několik značek, které popisují různé kruhové prvky a rozšířené silnice. Existují čtyři značky, které je třeba dobře rozlišovat:

Hlavní rozdíly mezi těmito čtyřmi jsou:

  • Kruhový objezd je jednosměrná ulice s předností v jízdě a středovým ostrůvkem, který se nedá přejet. Mohou na něm být semafory, ale platí, že pokud jsou semafory vypnuty, tak provoz na kruhovém objezdu má přednost.
  • Malý kruhový objezd je jednosměrná ulice s předností v jízdě a středovým ostrůvkem, který se dá přejet. Dokonce velká vozidla mají povoleno přejíždět středový ostrůvek, pokud se kvůli svým rozměrům nemohou vytočit. Tedy může být nemožné pro velké vozidlo projet běžným kruhovým objezdem, ale je možné projet malým kruhovým objezdem o stejných rozměrech.
  • Kruhová křižovatka je jednosměrná ulice okolo středového ostrůvku, který se nedá přejet, ovšem vozidla jedoucí po kruhu nemají vždy přednost v jízdě a musí dávat přednost na některých nebo všech příchozích silnicích. To zahrnuje třeba  traffic circle(en), který se vyskytuje v USA.
  • Obratiště je rozšířené místo na obousměrné ulici bez středového ostrůvku (nebo přinejmenším s ostrůvkem, který lze hladce přejet). Absence středového ostrůvku umožňuje velkým vozidlům se otočit.

"Proč je tak důležité se řídit těmito zásadami značení, když mapa vypadá dobře, i když je označená jinak?"
Mapa není všechno. Existuje daleko více aplikací, které zpracovávají naše data a tyto značky mají různé implikace například pro navigační software. takže pokud označíte rozměry malý kruhový objezd se středovým ostrůvkem jako malý kruhový objezd bez středového ostrůvku nebo smyčku na konci ulice jako obratiště, tak to může dobře vypadat na mapě, ale rozbije to jiné aplikace. Takže se na to, prosíme, nedívejte jako na otravování a snažte se použít v dané situaci nejlepší značení.

Následující tabulka ukazuje vhodné značení pro většinu situací a také se snaží ujasnit některé nejednoznačnosti.

Ilustrace Značení Poznámky
San Agustin Roundabout A.jpg uzavřená cesta
highway=*
junction=roundabout
Standardní kruhový objezd s velkým středovým ostrůvkem, přes který se nedá přejet.
Mini-roundabout Duckpool Road, Newport - geograph.org.uk - 1435594.jpg uzavřená cesta
highway=*
junction=roundabout


nebo alternativně

uzel
junction=roundabout
direction=clockwise

Rozměry malý kruhový objezd, ale není to malý kruhový objezd. I když preferujeme jeho značení stejně jako u velkého kruhového objezdu, dá se pro jednoduchost značit jako jediný uzel se značkou junction=roundabout. V tomto případě byste měli použít značku direction=*, jelikož výchozí hodnota je protisměru hodinových ručiček, když se používá u kruhového objezdu.
Mini-roundabout in Staining - geograph.org.uk - 1394614.jpg uzel
highway=mini_roundabout
direction=clockwise
Klasický malý kruhový objezd, kde střed je jen nakreslený kruh. Měla by být přidána značka direction=*, jelikož výchozí hodnota je protisměru hodinových ručiček, když se používá u kruhového objezdu.
Erfurts famous miniroundabout 2.jpg uzel
highway=mini_roundabout
Rozměrem velký, ale stále se jedná o malý kruhový objezd. Středový ostrůvek se dá přejet a nejsou zde dopravní značky.
Kreisverkehr.jpg uzel
highway=mini_roundabout
Také klasický malý kruhový objezd s lehce zvýšeným středovým ostrůvkem, který se stále dá přejet.
Grosser Stern Berlin circular traffic must yield.jpg uzavřená cesta
junction=circular
Doprava vedena v kruhu s velkým středovým ostrůvkem, který se nedá přejet. Ovšem vozidla jedoucí po kruhu musí dávat přednost přijíždějícím vozidlům, takže se nejedná o kruhový objezd.
Turning circle, Temple - geograph.org.uk - 1537665.jpg uzel
highway=turning_circle


nebo alternativně

plocha
highway=*
area=yes

Tato ilustrace zobrazuje kruhové místo se středovým ostrůvkem, který se dá přejet, ale není to ani kruhový objezd ani malý kruhový objezd, nýbrž se jedná o obratiště, kde se mohou otáčet velká vozidla. Mějte na paměti, že obratiště může mít různý tvar, ale nikdy nemůže mít ostrůvek, který se nedá přejet.
Junction with central island.jpg uzel
traffic_calming=island
Nenechte se tímto ostrůvkem zmást: nejsou zde značky jednosměrky ani přednosti v jízdě. Takže jde pouze o křižovatku s ostrůvkem pro zpomalení dopravy.
Kein kreisel IMGP9185 osm.jpg uzel
traffic_calming=island
Podívejte se dobře na šipky - toto je také jen křižovatka na zpomalení dopravy.
Turning circle - geograph.org.uk - 991834.jpg uzavřená cesta
highway=*


nebo alternativně navrhováno

uzel
highway=turning_loop

Zjevně místo pro otáčení vozidel. Ale jelikož je zde ostrůvek, není to obratiště (které nesmí mít ostrůvek), takže toto mapujeme jako smyčku. V zájmu jednoduchosti se právě diskutuje o značce highway=turning_loop na jediném uzlu.


Poznámka pro zpracovávatele dat

Díky nejasnostem v dokumentaci, která trvala několik let, docházelo k tomu, že malé kruhové objezdy nebo obratiště byly značeny značkou highway=mini_roundabout, místo aby se použily značky junction=roundabout nebo highway=turning_loop. Při zpracování dat je tedy třeba být opatrný při předpokladu, že střed křižovatky označené značkou highway=mini_roundabout lze přejet velkými vozidly, obzvlášť pokud značka byla přidána před červnem 2012.

Související značky

Viz také