Cs:Tag:junction=roundabout

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg junction = roundabout
Kreisverkehr2.jpg
Popis
Kruhový objezd - křižovatka, kde doprava vede dokola středového ostrůvku, který se nedá přejet, a má přednost v jízdě. Show/edit corresponding data item.
Skupina: silnice
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlumůže být použito na cestěnemělo by být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Implikuje
Vhodné kombinace
Viz též
Status: de facto

broom

Tato stránka je navrhována pro přepracování. Prosím, podívejte se do diskuse.
Více informací na diskusní stránce

 Kruhový objezd je silniční křižovatka, kde doprava vede okolo prostředního ostrůvku, přes který se nedá přejet (nebo díry v případě vyvýšených silnic) a doprava na kruhovém objezdu má přednost v jízdě. Kruhové objezdy jsou od maličkých až po obrovské o několika jízdních pruzích.

Prosíme, věnujte pozornost sekci “Možné omyly”, abyste rozlišovali mezi kruhovými objezdy, malými kruhovými objezdy, kruhovými křižovatkami, obratišti a jinými silničními prvky.

Jak mapovat

Začněte zakreslením kruhového tvaru, který reprezentuje kruhový objezd. Dále:

 • Cesty tvořící v OSM kruhový objezd musí směřovat ve směru dopravy.
 • Označte cesty tvořící v OSM kruhový objezd značkou junction=roundabout.
 • Značka oneway=yes je implicitní. Není ovšem chybou, když ji explicitně přidáte, ale není to potřeba.
 • Připojte cesty, které vedou na kruhový objezd. Pokud je silnice dělena na dva jízdní pásy (jeden najíždějící, druhý vyjíždějící), pak je zakreslete zvlášť a označte tyto jízdní pásy (nikoliv kruhový objezd) značkou oneway=yes. Věnujte pozornost jejich správné orientaci a použijte oddělené uzlu na kruhovém objezdu pro najíždějící a vyjíždějící silnice.
 • Také kruhový objezd a nájezdy označte značkou highway=*, stejnou jako jsou přípojné silnice. Pokud na kruhový objezd vedou silnice o různých důležitostech, obvykle byste měli zvolit tu nejdůležitější, která nezačíná/nekončí na kruhovém objezdu.
 • Kruhový objezd má být pojmenován značkou name=* pouze v případě, že sám má své vlastní jméno, odlišné od silnic, které po něm vedou
 • Každá silnice musí být na kruhový objezd připojena zvláštním uzlem, tedy mezi přípojnými uzly musí být segment kruhového objezdu. Takto navigační software pozná, že tato sekce kruhového objezdu musí být projeta.

Podpora kružnic v editorech

JOSM

Existují dva způsoby, jak zakreslit kružnici v JOSM:

 • Zakreslete uzavřenou cestu a stiskněte klávesu 'o', nebo zvolte menu Nástroje -> Uspořádat uzly do kruhu
 • Zvolte dva nebo tři uzly (např. koncové uzly cest vedoucích na kruhový objezd) a stiskněte klávesy 'Shift-o', nebo zvolte menu Nástroje -> Vytvořit kruh

Potlatch 2

V editoru Potlatch 2 zakreslete uzavřenou cestu o alespoň třech uzlech a použijte v nástrojové liště Uspořádat do kruhu.

iD

V editoru iD nejdříve zakreslete uzavřenou cestu. Pak ji vyberte a stiskněte klávesu 'o', nebo klikněte na tlačítko v šedém zahnutém kontextovém menu, které má jako ikonku uzavřenou cestu (popsaný "Udělat z této čáry kruh", když nad ním zastavíte myš).

Příklady

Dopravní značky

Kruhové objezdy jsou obvykle osazeny dopravními značkami, jako jsou například tyto:

Roundabout sign Israel.png UK traffic sign 611.1.svg Ireland road sign W 043.svg Australia R1-3.svg CZ traffic mark C1 roundabout.svg Singapore Road Signs - Warning Sign - Roundabout.svg Square in Iran.png Znak A-8.svg

U velkých kruhových objezdů se občas používá jiné dopravní značení (např. pouze Dej přednost v jízdě!). Dokud platí hlavní princip, že přednost má doprava jedoucí po kruhovém objezdu, pak to stačí pro označení silnice za kruhový objezd.

Kruhové objezdy

Následující tabulka ukazuje výběr z klasických kruhových objezdů: všechny jsou jednosměrné se středovým ostrůvkem, který se nedá přejet a doprava na kruhovém objezdu má přednost v jízdě. Pro určení správné hodnoty klíče highway=* se podívejte na další sekci.

Kreisverkehr2.jpg Hamilton Roundabout.JPG San Agustin Roundabout A.jpg
New Roundabout - geograph.org.uk - 786383.jpg highway=*
junction=roundabout
Roundabout denmark 0075.jpg
Blackwood roundabout.jpg Mini-roundabout Duckpool Road, Newport - geograph.org.uk - 1435594.jpg Lau Fau Shan Roundabout 2012.JPG

Volba správné značky highway

Následující příklady jsou zaměřeny na zjištění správné hodnoty klíče highway=* pro kruhový objezd a tedy je uvedena pouze tato značka. Ale při značení kruhového objezdu je vždy potřeba přidat také značku junction=roundabout.

Ilustrace Značka highway Předpoklad Popis
Mapping-Features-Roundabout-Double-Carriageway.png highway=trunk Silnice pro motorová vozidla o dvou jízdních pásech prochází kruhovým objezdem, na který se také napojují dvě neklasifikované silnice. Silnice pro motorová vozidla má nejvyšší důležitost a tedy sám kruhový objezd má být označen jako silnice pro motorová vozidla. Na každé straně použijte dva uzly, abyste připojili silnici pro motorová vozidla ke kruhovému objezdu - jeden pro každý směr jízdy.
Mapping-Features-Roundabout-Secondary-Ends.png highway=unclassified Silnice 2. třídy končí na kruhovém objezdu, ostatní tři silnice jsou neklasifikované. Silnice 2. třídy je nejdůležitější, ale na kruhovém objezdu končí. Neklasifikované silnice prochází přes kruhový objezd, takže sám kruhový objezd bude označen jako neklasifikovaná silnice.
Roundabout-Primary and Secondary.png highway=primary Silnice 1. třídy se napojuje ze severu a západu, silnice 2. třídy končí na východě a obslužná silnice končí na jihu. Silnice 1. třídy je nejdůležitější a na kruhovém objezdu nekončí. Tedy sám kruhový objezd bude označen jako silnice 1. třídy.

Možné omyly

V OpenStreetMap máme několik značek, které popisují různé kruhové prvky a rozšířené silnice. Existují čtyři značky, které je třeba dobře rozlišovat:

Hlavní rozdíly mezi těmito čtyřmi jsou:

 • Kruhový objezd je jednosměrná ulice s předností v jízdě a středovým ostrůvkem, který se nedá přejet. Mohou na něm být semafory, ale platí, že pokud jsou semafory vypnuty, tak provoz na kruhovém objezdu má přednost.
 • Malý kruhový objezd je jednosměrná ulice s předností v jízdě a středovým ostrůvkem, který se dá přejet. Dokonce velká vozidla mají povoleno přejíždět středový ostrůvek, pokud se kvůli svým rozměrům nemohou vytočit. Tedy může být nemožné pro velké vozidlo projet běžným kruhovým objezdem, ale je možné projet malým kruhovým objezdem o stejných rozměrech.
 • Kruhová křižovatka je jednosměrná ulice okolo středového ostrůvku, který se nedá přejet, ovšem vozidla jedoucí po kruhu nemají vždy přednost v jízdě a musí dávat přednost na některých nebo všech příchozích silnicích. To zahrnuje třeba  traffic circle(en), který se vyskytuje v USA.
 • Obratiště je rozšířené místo na obousměrné ulici bez středového ostrůvku (nebo přinejmenším s ostrůvkem, který lze hladce přejet). Absence středového ostrůvku umožňuje velkým vozidlům se otočit.

"Proč je tak důležité se řídit těmito zásadami značení, když mapa vypadá dobře, i když je označená jinak?"
Mapa není všechno. Existuje daleko více aplikací, které zpracovávají naše data a tyto značky mají různé implikace například pro navigační software. takže pokud označíte rozměry malý kruhový objezd se středovým ostrůvkem jako malý kruhový objezd bez středového ostrůvku nebo smyčku na konci ulice jako obratiště, tak to může dobře vypadat na mapě, ale rozbije to jiné aplikace. Takže se na to, prosíme, nedívejte jako na otravování a snažte se použít v dané situaci nejlepší značení.

Následující tabulka ukazuje vhodné značení pro většinu situací a také se snaží ujasnit některé nejednoznačnosti.

Ilustrace Značení Poznámky
San Agustin Roundabout A.jpg uzavřená cesta
highway=*
junction=roundabout
Standardní kruhový objezd s velkým středovým ostrůvkem, přes který se nedá přejet.
Mini-roundabout Duckpool Road, Newport - geograph.org.uk - 1435594.jpg uzavřená cesta
highway=*
junction=roundabout


nebo alternativně

uzel
junction=roundabout
direction=clockwise

Rozměry malý kruhový objezd, ale není to malý kruhový objezd. I když preferujeme jeho značení stejně jako u velkého kruhového objezdu, dá se pro jednoduchost značit jako jediný uzel se značkou junction=roundabout. V tomto případě byste měli použít značku direction=*, jelikož výchozí hodnota je protisměru hodinových ručiček, když se používá u kruhového objezdu.
Mini-roundabout in Staining - geograph.org.uk - 1394614.jpg uzel
highway=mini_roundabout
direction=clockwise
Klasický malý kruhový objezd, kde střed je jen nakreslený kruh. Měla by být přidána značka direction=*, jelikož výchozí hodnota je protisměru hodinových ručiček, když se používá u kruhového objezdu.
Erfurts famous miniroundabout 2.jpg uzel
highway=mini_roundabout
Rozměrem velký, ale stále se jedná o malý kruhový objezd. Středový ostrůvek se dá přejet a nejsou zde dopravní značky.
Kreisverkehr.jpg uzel
highway=mini_roundabout
Také klasický malý kruhový objezd s lehce zvýšeným středovým ostrůvkem, který se stále dá přejet.
Grosser Stern Berlin circular traffic must yield.jpg uzavřená cesta
junction=circular
Doprava vedena v kruhu s velkým středovým ostrůvkem, který se nedá přejet. Ovšem vozidla jedoucí po kruhu musí dávat přednost přijíždějícím vozidlům, takže se nejedná o kruhový objezd.
Turning circle, Temple - geograph.org.uk - 1537665.jpg uzel
highway=turning_circle


nebo alternativně

plocha
highway=*
area=yes

Tato ilustrace zobrazuje kruhové místo se středovým ostrůvkem, který se dá přejet, ale není to ani kruhový objezd ani malý kruhový objezd, nýbrž se jedná o obratiště, kde se mohou otáčet velká vozidla. Mějte na paměti, že obratiště může mít různý tvar, ale nikdy nemůže mít ostrůvek, který se nedá přejet.
Junction with central island.jpg uzel
traffic_calming=island
Nenechte se tímto ostrůvkem zmást: nejsou zde značky jednosměrky ani přednosti v jízdě. Takže jde pouze o křižovatku s ostrůvkem pro zpomalení dopravy.
Kein kreisel IMGP9185 osm.jpg uzel
traffic_calming=island
Podívejte se dobře na šipky - toto je také jen křižovatka na zpomalení dopravy.
Turning circle - geograph.org.uk - 991834.jpg uzavřená cesta
highway=*


nebo alternativně navrhováno

uzel
highway=turning_loop

Zjevně místo pro otáčení vozidel. Ale jelikož je zde ostrůvek, není to obratiště (které nesmí mít ostrůvek), takže toto mapujeme jako smyčku. V zájmu jednoduchosti se právě diskutuje o značce highway=turning_loop na jediném uzlu.


Zvláštní případy

Semaforem řízené kruhové objezdy

Hodně vytížené kruhové objezdy jsou osazeny semafory, které řídí dopravu na samotném kruhovém objezdu. Doprava přijíždějící na kruhový objezd se nemusí řídit standardními dopravními předpisy, protože se řídí semafory. V mnoha případech vjíždějící silnice (s menším provozem) nejsou řízeny semafory, takže celá křižovatka se stále chová jako kruhový objezd. (např. http://osm.org/go/eu5aUXR98--). I když by všechna křížení byla řízena semaforem, je doporučováno, aby byla zachována značka junction=roundabout.

Tvary

Povšimněte si také, že kruhové objezdy nemají nutně jen kruhový tvar: existují i kruhové objezdy ve tvaru 0 (oválné) nebo D (s jedním rovným úsekem, zejména takové, které byly vytvořeny na náměstí, jehož jednou stranou je ulice), nebo trochu ve tvaru 8 (vytvořené spojením dvou původních blízkých kruhových objezdů, ale odstraněním jejich střední křižovatky, která byla dříve obousměrná, ale její jízdní pruhy byly na opačných stranách v porovnání s běžnou silnicí).

Některé kruhové objezdy také mají boční zkratky (které se zakreslují zvlášť jako normální jednosměrné silnice).

V některých řídkých případech je součástí kruhového objezdu cesta, která je kříží uprostřed (obvykle je tato cesta vyhrazena pro autobusy nebo tramvaje, které mají přednost, nebo jsou to chodníky vedoucí přes kruhový objezd a jsou zde značky upravující přednost v jízdě pro tuto vyhrazenou cestu, aniž by zde byly semafory, protože pak by se již nejednalo o kruhový objezd, který je řízen pouze přednostmi v jízdě: pokud jsou na objezdu semafory, které zastavují vozidla jedoucí po objezdu, pak byste neměli mapovat kruhový objezd, ale běžnou křižovatku s jednosměrnými silnicemi objezdu). Ale ve většině případů (pokud vyhrazená cesta ve středu není používání autobusy či tramvajemi) křižovatka funguje jako kruhový objezd (kde se dává přednost vozidlům, která již jedou po objezdu a se značkami "Dej přednost v jízdě" na koncích připojených silnic).

Není kruhovým objezdem

Strausberger Platz Berlin Vorfahrt.jpg

Nejedná se o kruhový objezd, pokud jedna ze silnic vjíždějících na kruh má přednost v jízdě. V této situaci nepoužívejte značku junction=roundabout. Dále se hlavní a vedlejší silnice mají protínat pouze v jednom uzlu, obvykle v ostrém úhlu. Příkladem je Strausberger Platz v Berlíně, Německu. Takovou křižovatku lze značit jako junction=circular.

Navzdory svému názvu Hamburger roundabout(en) ( Hamburger roundabout(en)) není kruhový objezdem. V této situaci nesmíte použít značku junction=roundabout. Ve všech těchto případech vůbec nepotřebujete značku “junction”.

Související značky

Viz také