Cs:Key:direction

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg direction
Kompas Sofia.JPG
Popis
Určuje orientaci prvku. Show/edit corresponding data item.
Skupina: vlastnosti
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlumůže být použito na cestěmůže být použito na plošemůže být použito na relaci
Status: schválenoPage for proposal

Klíč direction se používá v různých situacích pro určení orientace prvku.

Azimut a světové strany

U prvků, které jsou zmapovány jako samostatné uzly nebo plochy, lze použít azimut a světové strany. Umožní se tím určit orientaci, která není vztažená k žádné existující cestě. U uzlů jsou příklady směr vstupu do jeskyně, útes, výhled nebo lavička. U ploch jsou příklady směr výsadby vinohradu nebo lesa.

Hodnota Prvek Popis
<číslo> uzelplocha Udané číslo znamená úhel ve stupních od 0 do 359, kterým je prvek orientován, kde 0 znamená sever a hodnota narůstá ve směru hodinových ručiček.
<světová strana> uzelplocha Jedna ze  světových stran, zadaná velkými písmeny [NWSE], např. NE znamená severovýchod. Na obrázku níže vidíte všechny možné hodnoty a jejich význam.

Tento obrázek zobrazuje všechny možné hodnoty pro světové strany spolu s jim odpovídajícími úhly.

Angles.svg

Synonyma

Hodnoty direction=north/south/east/west se používají jako synonyma pro direction=N/S/E/W a mělo by se s nimi zacházet stejně. Ovšem neměli by se používat kombinace jako je např. north-east.

Příklady

Lavička směřující na východ:

 amenity=bench
 direction=E (nebo direction=90)

Vstup do jeskyně směřující na severoseverovýchod:

 natural=cave_entrance
 direction=NNW

Po a protisměru hodinových ručiček

Na uzlech malých kruhových objezdů highway=mini_roundabout se používá jiná varianta této značky.

Hodnota Prvek Popis
anticlockwise uzel Malý kruhový objezd směřuje v protisměru hodinových ručiček.
clockwise uzel Malý kruhový objezd směřuje ve směru hodinových ručiček.

Povšimněte si, že výchozí hodnota směru kruhového objezdu a malého kruhového objezdu je v protisměru hodinových ručiček ve většině zemi (nebo teritorií), kde se jezdí vpravo a po směru kruhových ručiček v těch zemích (nebo teritoriích), kde se jezdí vlevo (např. Velká Británie nebo Hong Kong). Kruhové objezdy a malé kruhové objezdy nejsou obousměrné, takže jejich směr je implicitní a případy, kdy by byl směr obrácen (a tedy byla potřeba tato značka) jsou extrémně vzácné.

Příklad

Malý kruhový objezd vedoucí ve směru hodinových ručiček:

 highway=mini_roundabout
 direction=clockwise

Vpřed a vzad

Směry vpřed a vzad mohou být použity k určení směru prvku vzhledem k již existující cestě. Toto se vztahuje pouze na prvky, které jsou značeny na uzlu, který je částí cesty. Příkladem mohou být směrové semafory.

Klíč Hodnota Prvek Popis
direction forward uzel (část cesta) Směr je vpřed, relativně ke směru cesty, jak je zakreslena v editoru.
direction backward uzel (část cesta) Směr je vzad, relativně ke směru cesty, jak je zakreslena v editoru.

Uvědomte si, že toto značení je nejednoznačné, pokud uzel je sdílen více cestami! Z tohoto důvodu používejte směry vpřed a vzad jedině na uzlech, které jsou částí pouze jedné cesty (nebo, v závislosti na kontextu, highway=*). Vyhněte se uzlům křižovatek a také uzlům mezi dvěma cestami (tam, kde byly rozděleny, ale jsou spojeny uzlem). Máte-li pochybnosti, radši prostě přidejte nový uzel do cesty, který můžete označit čerstvě.

Varování: Některé editory tuto značku nerozpoznávají. Když se pak otočí směr cesty, nemusí být otočen směr na jednotlivých uzlech a ani nebudete varování o možných chybách. Takže se mějte na pozoru, když obracíte směr cesty. JOSM je jeden z editorů, který je schopen toto zjistit a směr otočit.

Zastaralé použití

Schody

Značka direction=up a direction=down byla používána na schodech highway=steps, aby se určilo zda schody ve směru cesty vedou nahoru nebo dolů. To se již nepoužívá, protože byly zavedeny značky incline=up a incline=down.

Viz také