Cs:Key:destination

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg destination
IS01acr.jpg
Popis
Popisuje směr, kterým vede silnice, který je napsaný na zemi nebo dopravní značce. Show/edit corresponding data item.
Skupina: Vlastnosti
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlumůže být použito na cestěnemělo by být použito na plošemůže být použito na relaci
Vhodné kombinace
Status: de facto

Klíč destination=* popisuje název města napsaný na zemi nebo dopravní značce, ke kterému vede silnice. Navigační softwary pak mohou odkazovat na dopravní značky, které řidič skutečně vidí.

Mám použít klíč destination=*, nebo relaci destination_sign?

Implementace klíče destination=* funguje, když všechny na křižovatku příchozí cesty sdělují stejnou odchozí destinaci. To činí destination=* populární volbou mezi editory pro: dálnice a jiné silnice jednosměrného typu, pro relace waterway (vodní toky jsou z definice jednosměrné dle svého toku) a pro jednoduché křižovatky.

Na křižovatkách, kde zmapovaný směr destination=* závisí na směru, odkud řidič přijíždí (typicky na dvousměrných křižovatkách a kruhových objezdech), tato implementace nemůže poskytnout dostatek podrobností, aby byla pro navigaci jednoznačná, protože několik destinací připadá na stejnou odjezdovou cestu. V těchto případech musí být použita relace destination_sign, aby poskytla potřebnou přesnost.

Klíče

Varianta klíče Platí pro Popis
destination Cesta Popisuje směr celé cesty v OSM. Má smysl pouze v kombinaci s jednosměrkou oneway=yes.
destination:forward Směr Popisuje směr všech jízdních pruhů cesty v OSM, které vedou stejným směrem jako cesta sama.
destination:backward Směr Popisuje směr všech jízdních pruhů cesty v OSM, které vedou proti směru cesty v OSM.
destination:lanes Jízdní pruh Popisuje směr všech jízdních pruhů cesty v OSM. Má smysl pouze v kombinaci s jednosměrkou oneway=yes.
destination:lanes:forward Jízdní pruh Popisuje směr všech jízdních pruhů cesty v OSM, které vedou stejným směrem jako cesta sama.
destination:lanes:backward Jízdní pruh Popisuje směr všech jízdních pruhů cesty v OSM, které vedou proti směru cesty v OSM.

Namísto klíče destination=* můžete také použít relaci destination_sign, která umožňuje popsat více podrobností týkajících se typu a barvy dopravního značení.

Směr jízdních pruhů

Pro více informací o příponě :lanes, viz

Hlavní článek: jízdní pruhy.

Často se směr liší pruh od pruhu. Chcete-li ho zmapovat pro každý jízdní pruh, použijte klíč destination:lanes=*. Pro označení rozdílných směrů pro každý jízdní pruh děláme následující:

Pokud je cesta jednosměrná oneway=yes, pak:

  • Použijte klíč destination:lanes=*.
  • Podívejte se na silnici ve směru cesty v OSM.
  • Přidejte hodnoty jednotlivých pruhů do hodnoty klíče, počínaje pruhem nejvíce vlevo a konče pravým pruhem. Hodnotu pro každý jízdní pruh oddělte svislou čarou "|".

Pokud cesta vede oběma směry, pak:

  • Popište jízdní pruhy ve směru cesty OSM klíčem destination:lanes:forward=*. Na silnici se dívejte ve směru cesty v OSM.
  • Pro popis jízdních pruhů vedoucích proti směru cesty v OSM použijte klíč destination:lanes:backward=*. Na silnici se dívejte proti směru cesty v OSM.
Automatická oprava značek v JOSM

forward a backward

Důležitá poznámka: Pokud sjezd a výjezd sdílí jednu cestu v OSM, protože nejsou postaveny odděleně, pak označte směry značkami destination:forward=* a destination:backward=*. Pokud změníte směr cesty v OSM, pak dávejte pozor, abyste také změnili tyto značky! JOSM zobrazuje varovnou zprávu a navrhuje zaměnit značku destination:forward=* značkou destination:backward=*. Editor iD vyměňuje značky po změně orientace cesty automaticky.

Kde používat?

Značku destination=* spolu s highway=* na kousku silnice po místě dopravní značky nebo nápisu na zemi. Více informací najdete v sekci Příklady.

Možné nejasnosti

Nezaměňujte s highway=motorway_junction:

  • Používá se pouze v uzlech sjezdu z dálnice.
  • V jeho klíči name=* se uvádí oficiální název sjezdu, ale v některých zemích se všechny sjezdy na jedné křižovatce jmenují stejně a tedy se nejedná o správný indikátor směru.

Nezaměňujte s relací destination_sign:

  • Tato relace je navržena pro jakoukoliv dopravní značku uvádějící směr (velmi flexibilní). V principu by bylo možné použít relaci pro každou dopravní značku směru, ale má to své nevýhody (na rozdíl od jednoduché značky jakou je “destination”).

Nezaměňujte s designation=*:

  • To je oficiální právní klasifikace silnice nebo stezky a nemá nic společného s informací, kam cesta vede. Pozor na podobné pojmenování.

Nezaměňujte s direction=*.

Klíč destination se také používá s relací waterway — viz tam.

Software, který používá tuto značku

Značka destination=* se používá v následujících navigačních aplikacích:

CheckAutopista [4] je nástroj kontroly kvality, který na vybrané dálnici dovede zobrazit name=*, exit_to=* nebo destination=*. Pomáhá nalézt chybějící údaje.

Hodnota

Hodnotou značky destination=* by měl být obsah dopravní značky, čtený od začátku do konce. Různé destinace na stejné dopravní značce by se měly oddělit středníkem. (Viz příklady níže.)

Tento klíč se používá pouze pro hodnoty, které jsou explicitně uvedeny na dopravních značkách nebo nápisech na zemi.

Zda se mají používat zkratky (pokud jsou uvedeny na dopravní značce) se diskutuje na diskusní stránce. Podle čísel z databáze je poměrem 20:1 shoda na tom, že by se zkratky používat neměly a používá se stejný standard jako u Exit Info a jak je uvedeno v OSM standardu Názvy: ("Nedělejte to!": Pokud název lze zapsat bez zkratek, pak ho nezkracujte.").

Další podrobnosti

Existují různé značky pro bližší popis dalších podrobností těchto dopravních značek:

Příklady

Poznámka: Návod a hodně příkladů pro použití značky destination=* v USA (kde se vztahuje k Exit Signage) je na Exit Info .

Dopravní značka Číslo Odkaz Země Značky Kde značit? Výskyt Poznámka
Schild Nr. 430 430 DE destination=Berlin Přímo na highway=motorway_link Značka na vjezdu na dálnici Dále je možno nastavit ref=A 2 na highway=motorway.
Schild Nr. 448 448 DE destination=Düsseldorf-Benrath Na následujícím highway=motorway_link Dopravní značka na dálniční křižovatce Dále je možno nastavit ref=26 na highway=motorway_junction.
Schild Nr. 332 332 DE destination=Mainz;Wiesbaden Na následujícím highway=motorway_link Dopravní značka na dálničním sjezdu Více směrů se odděluje středníkem.
BAB3 Koelner Ring bild2.jpg DE destination:lanes=*
Oberhausen;Düsseldorf;Köln-Nord|
Oberhausen;Düsseldorf;Köln-Nord|
Oberhausen;Düsseldorf;Köln-Nord|
K-Zentrum|
Olpe;Gummersbach
Na highway=motorway přímo za značkou Dopravní značka na dálnici Směry pro jednotlivé jízdní pruhy se oddělují |
S1 Knoten Eibesbrunn Wegweiser.jpg AT destination:lanes=*
Brno;Poysdorf;Mistelbach|
Brno;Poysdorf;Mistelbach;Graz;Wien|
Graz;Wien
Na dálnici highway=motorway přímo za dopravní značkou Dopravní značka na dálnici

Zdroj některých obrázků: sicherestrassen.de

Viz také