Cs:Key:turn

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg turn
Zeichen 297.svg
Popis
Popisuje směr, kterým povede cesta nebo jízdní pruh. Show/edit corresponding data item.
Skupina: Vlastnosti
Použité na těchto prvcích
nemělo by být použito na uzlumůže být použito na cestěnemělo by být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Status: schválenoPage for proposal
turn:lanes=*

Klíč turn=* lze použít pro zmapování vyznačeného směru, kterým povede cesta nebo jízdní pruh. Používá se na cestě nebo cestách:

  • od prvního oznámení pomocí vodorovného značení, svislého značení nebo jiného značení
  • po křižovatku nebo dokončení spojení pruhů.

Tento klíč se nejčastěji používá s příponou :lanes (turn:lanes=*), aby označil odbočení jednotlivých jízdních pruhů. Viz část Označování jednotlivých jízdních pruhů na této stránce.

Poznámka: Kvůli obavám, že jízdní pruhy jsou málokdy explicitně značeny dopravními značkami a o tom, jak zpracovatelé dat tyto informace v současnosti používají, bylo navrženo, aby se explicitně mapovalo odbočování jízdních pruhů i tam, kde to lze odvodit z kontextu.[2]

Hodnoty

Hodnota Popis Příklad vodorovného značení Příklad svislého značení
left (pouze) odbočení vlevo Richtungspfeil Links.jpg Left only.svgFrance road sign B21c2.svgFrance road sign B21-2.svgMUTCD R3-7L.svg
slight_left (pouze) mírné odbočení vlevo
sharp_left (pouze) prudké odbočení vlevo
through (pouze) přímý směr Richtungspfeil Geradeaus.jpg France road sign B21b.svgStraight only.svg
right (pouze) odbočení vpravo Richtungspfeil Rechts.jpg MUTCD R3-5R.svgZeichen 209-20.svgMUTCD R3-7R.svg
slight_right (pouze) mírné odbočení vpravo Autobahnkreuz A24 - A10 bei Potsdam - Leipzig - geo.hlipp.de - 3191 crop.jpg
sharp_right (pouze) prudké odbočení vpravo
reverse (pouze) otáčení do protisměru U turn A2 Lithuania.JPG
merge_to_left (pouze) vozidla v tomto pruhu se musí zařadit do levého pruhu Merge To Left.svg US "lane reduction ahead sign" signRight lane ends, one lane remaining on the left, shown with one lane of oncoming traffic
merge_to_right (pouze) vozidla v tomto pruhu se musí zařadit do pravého pruhu Vorankündigungspfeil.svg US "lane ends" signFahrbahn 2.pngFrance road sign C28-3.svgNederlands verkeersbord L5.svg
slide_left slide to left RU road sign 5.15.2 K.svgRU road sign 5.15.2 H.svg
slide_right slide to right RU road sign 5.15.2 I.svgRU road sign 5.15.2 D.svg
none v tomto pruhu nejsou žádné směrové šipky
Tuto hodnotu lze v krátkém formátu přeskočit, takže ||right je stejné jako none|none|right. Někteří lidé druhý zápis považují za čitelnější.

Označování jednotlivých jízdních pruhů

Obvykle se směr odbočování silnice liší pruh od pruhu. Chcete-li tyto směry zmapovat pro každý jízdní pruh, použijte příponu :lanes. Pro bližší popis jak obecně používat příponu :lanes se podívejte na stránku Jízdní pruhy.

V krátkosti:

  • Klíč se změní na turn:lanes=*
  • Podívejte se na silnici ve směru cesty v OSM.
  • Přidejte hodnoty pro jízdní pruhy do hodnoty, počínaje od levého pruhu a konče pravým pruhem. Hodnotu každého pruhu oddělte znakem | (svislá čára).

Pokud chcete popsat pouze pruhy v jednom směru silnice, pak použijte buď turn:lanes:forward=* nebo turn:lanes:backward=*. Klíč turn:lanes:forward=* popisuje odbočování pouze ve stejném směru v jakém je zakreslena cesta v OSM. Klíč turn:lanes:backward=* pak popisuje odbočování pouze v opačném směru ke směru cesty v OSM; při mapování se podívejte na silnici v opačném směru, než je zakreslena v OSM.

Příklad pro jednosměrku

V jednosměrce jsou tři jízdní pruhy a ten nejvíce vlevo odbočuje vlevo, pravý pruh odbočuje vpravo a pruh uprostřed pokračuje na další křižovatku.

 turn:lanes=left|through|right

Příklad pro obousměrnou silnici

Na silnici jsou v každém směru dva jízdní pruhy. Ty pruhy, které vedou ve stejném směru jako cesta v OSM jsou považovány za "forward"; ty opačné pak "backward". Levý pruh ve shodném směru zatáčí vlevo a pravý pruh pokračuje rovně a také se z něj odbočuje vpravo. Levý pruh v protisměru jede rovně a pravý pruh jde také rovně a zároveň se z něj odbočuje vpravo.

 turn:lanes:forward=left|through;right
 turn:lanes:backward=through|through;right

Dálnice s nájezdy a popsanými směry

Následující příklad zobrazuje dálnici s nájezdem a sjezdem.

TurnExample6.svg lanes=3
TurnExample5.svg lanes=4
turn:lanes=none|none|none|merge_to_left
TurnExample4.svg lanes=3 (lanes=1 on ramp roads)
TurnExample3.svg lanes=4
turn:lanes=none|through|through|slight_right
TurnExample2.svg lanes=3
turn:lanes=none|none|through;slight_right
destination:lanes=A|A|B
TurnExample1.svg
 
A3-Ring-StevensWoluwe.jpg Klettenberg, Köln, Germany - panoramio.jpg lanes=4
turn:lanes=through|through|through|slight_right

Podpora v editorech

JOSM

iD

Bryan Housel sdělil, že přidají vizuální editor pro odbočovací pruhy do editoru iD během července-srpna 2016.[3]

Viz také

Vykreslování a konzumenti dat

OsmAnd(en) podporuje turn:lanes, aby v navigačním režimu doporučoval jízdní pruhy.

Odkazy