Cs:Tag:highway=residential

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg highway = residential
Residential.jpg
Popis
Silnice v obytné oblasti Show/edit corresponding data item.
Vykreslování v OSM Carto
Rendering-highway residential.png
Skupina: Silnice
Použité na těchto prvcích
nemělo by být použito na uzlumůže být použito na cestěnemělo by být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Implikuje
Vhodné kombinace
Viz též
Status: de facto

Tato značka se používá pro silnice vedoucí k nebo okolo obytné oblasti, které ovšem nejsou klasifikovány jako silnice vyšších tříd.

Toto jsou vhodná pravidla, pokud si nejste jisti, zda pro ulici ve městě použít residential nebo unclassified:

  • residential – ulice nebo silnice, která je obvykle používána místní dopravou uvnitř sídla.
  • unclassified – neklasifikované silnice jsou obvykle nejnižším stupněm v silniční síti (pod silnicemi highway=tertiary). Silnice slouží pro spojení malých sídel. Namísto unclassified použijte radši residential na částech silnic poblíž malých osad, kde jsou omezení dopravy (třeba snížená rychlost) nebo zařízení na zpomalování dopravy. (Viz také highway=unclassified.)

Poznámka: přidávání této značky na relace ulic může být problematické, i u jedné ulice v jednom městě, protože relace ulic mohou mít obytné části a pak jiné části klasifikované jako silnice první, druhé, třetí třídy nebo označené unclassified (někdy dokonce s chodníky, stezkami či účelovými komunikacemi). Tuto značku nepoužívejte na relacích tras veřejné dopravy, ani na relacích vytvořených jen pro adresy (jako třeba associatedStreet). V takových případech je lepší značit jen jednotlivé cesty, aby nedocházelo ke konfliktům značek na cestách a relaci. Relace značte pouze pokud značka platí pro všechny členské cesty.

Viz také:

  • highway=living_street - obytná zóna, ulice, kde mají chodci přednost před vozidly, děti si hrají na ulici, nízká povolená rychlost.
  • surface=* - povrch ulice

Jak mapovat

ElementWay.png

Chcete-li silnici v obytné zóně, pak stačí zakreslit prostou cestu. Přidejte k ní značku highway=residential a pokud má, pak i jméno name=*.

Příklady

Ilustrace/Popis Značky Mapnik
jednoduchá silnice v obytné zóně. cesta cesta se značkou
highway=residential

name=Humboldtstraße

USA – TIGER data import

Další informace: TIGER fixup#Wrong highway classifications

Rozsáhlý import TIGER ve Spojených Státech příliš využíval značku highway=residential. Značná část těchto cest měla být označena jako highway=unclassified, podle pravidel uvedených výše, nebo možná jako highway=tertiary.