Cs:Tag:highway=secondary

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg highway = secondary
Meyenburg-L134.jpg
Popis
Hlavní silniční tahy spojující velká města (silnice 2. třídy). Show/edit corresponding data item.
Vykreslování v OSM Carto
Rendering-highway secondary carto.png
Skupina: Silnice
Použité na těchto prvcích
nemělo by být použito na uzlumůže být použito na cestěnemělo by být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Implikuje
Vhodné kombinace
Viz též
Status: používáno

Hlavní silnice, která sice není součástí hlavní trasy, ale i tak tvoří spojovací článek v národní síti silnic. V rozvinutých zemích má normálně dva jízdní pruhy a provoz v obou směrech je normálně oddělen středovou čarou na silnici. V oblastech s horší infrastrukturou může být kvalita silnice mnohem horší.

Česko

Silniční tahy, které spravují kraje, v ČR administrativně začleněné jako II. třídy, s třícifernými čísly.

Jak mapovat

Chcete-li zmapovat silniční tah, prostě zakreslete cestu. Zvolte všechny cesty, které k silnici patří a označte je značkou highway=primary. Použijte značku oneway=yes, pokud je silnice jednosměrná. Ujistěte se pak ale, že cesta vede stejným směrem jako je směr dopravy. V opačném případě cestu otočte, nebo použijte značku oneway=-1.

Chcete-li přidat více informací o silnici, přidejte tyto značky:

  • name=název silnice
  • maxspeed=číslo maximální povolená rychlost v km/h; např. 90
  • ref=referenční označení např. R 372 nebo C 452
  • loc_name=name neoficiální místní název silnice
  • maxweight=number maximální povolená váha vozidla v tunách; např. 5.5

Zvláštní situace

V případě, že se nejedná o normální silnici, podívejte se na tyto stránky:

  • bridge=yes - pokud silnice vede nad ulicí nebo vodním tokem.
  • tunnel=yes - pokud silnice vede pod ulicí nebo vodním tokem.