Fa:Tag:highway=secondary

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg highway = secondary
Meyenburg-L134.jpg
توضیحات
A highway linking large towns. Edit this description in the wiki page. Edit this description in the data item.
نماد در OSM Carto
Rendering-highway secondary carto.png
گروه: معابر
روی این عنصرها به‌کار می‌رود
نباید در نقطه‌ها استفاده شوداستفاده در راه‌ها مجاز استنباید در ناحیه‌ها استفاده شودنباید در رابطه‌ها استفاده شود
نتیجه می‌دهد
ترکیبات مفید
همچنین ببینید
وضعیت: دفاکتو

یک راه که بخشی از مسیر اصلی نمی باشد، اما با این حال، یک زنجیره در شبکه راه‌های ملی ایجاد می کند. در کشورهای توسعه یافته، اغلب دو خطه است و تردد در هر دو جهت معمولا توسط یک خط مرکزی در جاده جدا می شود. در مناطقی که زیرساخت های کمتری دارند، ممکن است کیفیت جاده ها خیلی بدتر باشد.

نمایش در نقشه

برای نقشه‌کشی یک جاده درجه دوم ساده می توانید فقط یک خط را برای آن ترسیم کنید. تمام راه هایی که متعلق به این برچسب هستند را انتخاب کنید و آنها را با highway=secondary برچسب گذاری کنید. از یک برچسب جهت یکطرفه oneway=yes زمانی که رانندگی در هر دو جهت مقابل تفکیک شده است استفاده نمایید. اطمینان حاصل کنید که جهت مسیر ترسیم شده در هنگام ترسیم ، همسو با جهت تردد مسیر باشد، در غیر این صورت این برچسب را به صورت oneway=-1 تغییر دهید .

برای افزودن اطلاعات بیشتر برای راهی که ترسیم کردده اید برچسب های بیشتری اضافه کنید.

 • name=نام نام یک راه برای مثال "نسترن"
 • maxspeed=number محدودیت سرعت برای مثال 30 کیلومتر بر ساعت
 • ref=reference code شماره مرجع یک مسیر"
 • loc_name=local name نام غیر رسمی یا محلی برای یک جاده
 • maxweight=number محدودیت وزن خودرو برای تردد برای مثال 5/5 تن"
 • surface=* توصیف سطح جاده، برای مثال "ناهموار "
 • width=number or est_width=number عرض مسیر بر حسب متر"
 • lanes=number تعداد کل خطوط سواره‌رو در دسترس در جاده ها، بدون در نظر گرفتن جهت. به طور معمول "2" یا "1"؛ اگر دو خودرو در جهت های متقابل می توانند بدون آسیب رساندن و یا خروج از جاده با با هم عبور کنند، این یعنی "2" خط عبور ، حتی اگر هیچ خط مرزی وجود نداشته باشد.

موقعیت های ویژه

در زمانی که شما یک راه عادی ندارید باید نگاهی به این برچسب ها داشته باشید:

 • bridge=yes - وقتی راه از بالای یک خیابان یا آبراه عبور می کند.
 • tunnel=yes - وقتی راه از زیر یک خیابان یا آبراه عبور می کند.


information sign

ارتباط با ویرایشگران این صفحه (مترجم، ویراستار و...):
 • برای ارتباط عمومی، از بالای صفحه گزینهٔ بحث را انتخاب کنید و در صفحهٔ بحث پیامی بنویسید و روی ذخیره کلیک کنید.
 • برای ارتباط خصوصی، از بالای صفحه روی نمایش تاریخچه کلیک کنید. سپس در صفحهٔ تاریخچه، با کلیک روی نام ویرایشگر موردنظرتان به صفحهٔ کاربری او بروید تا با وی تماس بگیرید.