Fa:Node

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Mf node.svg

گره یا نقطه یا Node یکی از اصلی‌ترین عناصر مدل داده OpenStreetMap است. هر نقطه در فضا با عرض جغرافیایی، طول جغرافیایی و شناسه‌اش شناخته می‌شود.

میتوان یک بُعد (خصوصیت) سوم را نیز به صورت اختیاری در نظر گرفت: Key:ele (مخفف elevation به‌معنی ارتفاع). همچنین گره می‌تواند بخشی از یک لایه layer=* یا طبقه level=* به‌خصوص باشد که عوارض متمایز از رو یا زیر هم عبور می‌کنند، مثلاً در یک پل.

گره‌ها برای توصیف عوارض تک‌نقطه‌ای هم بکار می‌روند، اما از آنها بیشتر برای ایجاد شکل یا «خط سیر» یک راه استفاده می‌شود.

از فوریهٔ ۲۰۱۸ تعداد گره‌های موجود در اوپن‌استریت‌مپ به بیش از ۴٫۳ میلیارد نقطه رسیده است.

عوارض تک‌گره (نقطه‌ای)

از گره‌ها به خودی خود می‌توان برای تعریف ویژگی‌های نقطه‌ای استفاده کرد. اگر به این صورت بکار روند، هر گره حداقل یک تگ برای نشان‌دادن هدفش دارد. همچنین گره‌ها می‌توانند چندین تگ داشته باشند و/یا عضوی از یک رابطه باشند. برای مثال، یک دکه تلفن را می‌توان تنها با یک تگ amenity=telephone مشخص نمود یا تگ operator=* را نیز به آن افزود تا گردانندهٔ آن مشخص شود.

گره‌های روی راه‌ها

همچنین ببینید: راه

تعدادی گره، بخشی از یک یا چند راه را شکل می‌دهند، یعنی شکل و «خط سیر» راه را مشخص می‌کنند.

هرگاه چند راه در یک نقطهٔ هم‌ارتفاع به هم برسند باید در آنجا یک گره مشترک داشته باشند (مثلا تقاطع در جاده). اگر معابر یا خطوط راه‌آهن در ارتفاع‌های غیریکسان از روی هم رد می‌شوند یعنی به هم برخورد نمی‌کنند در این صورت نباید در تقاطع گره مشترکی داشته باشند (مثلاً راهی که تگ bridge=* دارد و از روی راه دیگری می‌گذرد). جایی که راه‌ها در ارتفاع متفاوتی از روی هم رد می‌شوند باید مقدارهای متفاوتی از برچسب‌های layer=* یا level=* را بگیرند. یا با استفاده از برچسب location=* وضعیت قرارگیری‌شان مشخص شود (مثلاً 'overground' یا 'underground'). این قاعده استثنا هم دارد: جاده‌ای که از روی سد عبور می‌کند و جریان آبی که از روی سد عبور می‌کند طبق تعریف کنونی باید به هم گره بخورند.

برخی گره‌ها که روی راه قرار دارند می‌توانند دارای تگ باشند. برای مثال:

ساختار

برای جزئیات بیشتر در این باره، ببینید: Rails port/Database schema#Nodes.
نام مقدار شرح
id عدد صحیح ۶۴-بیتی
≥ ۱
در میان گره‌ها هر گره شناسه‌ای یکتا دارد (گرچه، ممکن است شناسهٔ یک راه یا رابطه با شناسهٔ یک گره یکی باشد). نرم‌افزارهای ویرایشگر ممکن است شناسهٔ گره‌ها را موقتاً در قالب عدد منفی ذخیره کنند تا شناسه‌هایی که هنوز در سرور ذخیره نشده‌اند مشخص باشند. شناسهٔ هر گره در سرور دائمی است، یعنی شناسه‌ای که به یک گره اختصاص یافته، در هر بار که داده‌های جدید اضافه شود یا داده‌های موجود ویرایش شود، تغییر نخواهد کرد. شناسهٔ گره‌های پاک‌شده نباید دوباره استفاده شود، مگر اینکه گرهی که قبلاً پاک شده بازیابی شود.
lat عددی اعشاری

≥ ‎−۹۰٫۰۰۰۰۰۰۰ و
≤ ۹۰٫۰۰۰۰۰۰۰
با ۷ رقم اعشار

مختصات عرض جغرافیایی به درجه (شمال خط استوا مثبت است) با استفاده از استاندارد تبدیل WGS84. شاید برخی برنامه‌ها عرض‌های بالاتر/پایین‌تر از ‎±۸۵ درجه را در برخی تبدیل‌ها نپذیرند. از نوع دادهٔ ممیز شناور ۳۲-بیتی استاندارد IEEE استفاده نکنید زیرا محدودیت ۵ رقم اعشار دارد. روش ۳۲-بیتی که Rails port استفاده می‌کند بر اساس عدد صحیح تقسیم‌پذیر بر 1E7 است.
lon عدد اعشاری
≥ ‎−۱۸۰٫۰۰۰۰۰۰۰

و
≤ ۱۸۰٫۰۰۰۰۰۰۰
با ۷ رقم اعشار

مختصات طول جغرافیایی به درجه (شرق گرینویچ مثبت است) با استفاده از استاندارد تبدیل WGS84. توجه کنید که مختصات قطب‌های جغرافیایی دقیقاً ‎±۹۰ خواهد بود مگر آنکه طول جغرافیایی مقدار دلخواه دیگری در این بازه به خود بگیرد.
تگ‌ها مجموعه‌ای از زوج‌های کلید و مقدار، با کلید یکتا برای رهنمودهای تگ‌نویسی، عوارض نقشه را ببینید

مثال

<node id="25496583" lat="51.5173639" lon="-0.140043" version="1" changeset="203496" user="80n" uid="1238" visible="true" timestamp="2007-01-28T11:40:26Z">
    <tag k="highway" v="traffic_signals"/>
</node>

موارد خاص