Sv:Node

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Osm element node.svg

En nod är en av kärn elementen i OpenStreetMap-datamodellen. Den består av en enda punkt i rymden definierad av dess latitud, longitud och nod-id.

En tredje, valfri dimension (höjd) kan också inkluderas: key:ele (förkortning för "höjd"). En nod kan också definieras som en del av ett visst layer=* (lager) eller level=* (nivå), där distinkta funktioner passerar över eller under varandra; säg vid en bro.

Noder kan användas för att definiera fristående punktegenskaper, men används oftare för att definiera formen eller "vägen" för en vög.

As of April 2023, OpenStreetMap innehåller över 8 miljarder noder.

Punktegenskaper

Noder kan användas på egen hand för att definiera punktegenskaper. När den används på detta sätt kommer en nod normalt att ha minst en tagg för att definiera dess syfte. Noder kan ha flera taggar och/eller vara en del av en relation. Till exempel kan en telefonbox vara taggad helt enkelt med amenity=telephone (telefon), eller kan också taggas med operator=* (operatör).

Noder på vägar

Många noder utgör en del av ett eller flera sätt, som definierar vägens form eller "bana".

Där vägar skär varandra på samma höjd måste de två vägarna dela en nod (till exempel en vägkorsning). Om motorvägar eller järnvägar korsar på olika höjder utan att ansluta bör de inte dela en nod (t.ex. motorvägskorsning med en bridge=* (bro)). Där vägar korsar på olika höjder bör de märkas med olika värden för layer=* (lager) eller level=* (nivå), eller märkas med location=* (plats) 'overground' (över mark) eller 'underground' (under mark). Det finns några undantag från denna regel, vägar över dammar är enligt nuvarande definition skyldiga att dela en nod med vattenvägen som korsar dammen.

Vissa noder längs vägen kan ha taggar. Till exempel:

Struktur

For more details on this topic, see Hjälp översätta det till svenska!Rails port/Database schema#Nodes.
Name Value Beskrivning
id 64-bitars heltals nummer
≥ 1
Nod-ID är unika mellan noder. (Ett sätt eller en relation kan dock ha samma ID-nummer som en nod.) Redaktörer kan tillfälligt spara nod-ID som negativa för att beteckna ID som ännu inte har sparats på servern. Nod-ID på servern är beständiga, vilket innebär att det tilldelade ID:t för en befintlig nod kommer att förbli oförändrat varje gång data läggs till eller korrigeras. Raderade nod-ID får inte återanvändas, såvida inte en tidigare nod nu återställs.
lat decimaltal
≥ −90,0000000 och ≤ 90,0000000
med 7 decimaler
Latitudkoordinater i grader (norr om ekvatorn är positiv) med hjälp av standardprojektionen WGS84. Vissa applikationer kanske inte accepterar latituder över/under ±85 grader för vissa projektioner. Använd inte IEEE 32-bitars flyttal datatyp eftersom den är begränsad till cirka 5 decimaler för den högsta longituden.
En 32-bitars metod som används av Rails port är att använda ett heltal (genom att multiplicera varje koordinat i grader med 1E7 och avrunda det: detta gör det möjligt att täcka alla koordinater med absolut tecken i ± 214,7483647 grader, eller en maximal skillnad på 429,4967295 grader, lite mer än vad som behövs).
För beräkningsprojektioner behövs IEEE 64-bitars flyttal för mellanresultat.
De 7 avrundade decimalerna för koordinater i grader definiera det värsta longitudfelet till maximalt ±5,56595 millimeter på jordens ekvator, dvs det tillåter att man bygger kartor med centimetrisk precision. Med endast 5 decimaler skulle precisionen för kartdata endast vara metrisk, vilket orsakar allvarliga formförändringar för viktiga objekt som byggnader, eller många sicksackar eller kantiga artefakter på vägar.
lon decimal number
≥ −180.0000000 and ≤ 180.0000000
with 7 decimal places
Longitude coordinate in degrees (East of Greenwich is positive) using the standard WGS84 projection. Note that the geographic poles will be exactly at latitude ±90 degrees but in that case the longitude will be set to an arbitrary value within this range.
tags (Taggar|taggar) En uppsättning nyckel/värdepar, med unik nyckel Se Kartfunktioner för riktlinjer för taggning.

Exempel

<node id="25496583" lat="51.5173639" lon="-0.140043" version="1" changeset="203496" user="80n" uid="1238" visible="true" timestamp="2007-01-28T11:40:26Z">
    <tag k="highway" v="traffic_signals"/>
</node>

Specialfall

Wiki-mallar

  • {{NodeIconLink}} - Lägger till en nodikon och länk - Denna mall kan användas för att länka till noder med bara en ikon. Det sparar utrymme i exempeltabeller; Exempel: Node 27365030
  • {{IconNode}} - Lägger till en nodikon; Exempel: node