Sv:Tags

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Mf tag.svg

En tag består av två objekt, en nyckel och ett värde. Taggar beskriver specifika funktioner av kartans element (nods, väg eller relationer) eller ändringsuppsättning. Båda objekten är textfält i fritt format, men representerar ofta numeriska eller andra strukturerade objekt. Konventioner är överens om betydelsen och användningen av taggar, som fångas på denna wiki. Även om det i vissa relativt små fall finns konkurrerande visioner vad taggar faktiskt betyder, eller kartläggare som använder dem på ett annat sätt.

Nycklar och värden

Taggar appliceras på element eller ändringsuppsättningar (d.v.s. taggar dem) vilket resulterar i en samling taggar av alla storlekar. Varje samling får dock bara innehålla en nyckel en gång. Om en tagg inte finns, anses det ofta vara standardvärden eller värden som ärvts från överordnade element.

Nyckeln används därför för att beskriva ett ämne, kategori eller typ av funktion (t.ex. highway eller name). Nycklar kan kvalificeras med prefix, infix eller suffix (vanligtvis separerade med ett kolon, :), som bildar super- eller underkategorier, eller namnutrymme. Vanliga namnutrymmen är språkspecifikation och en datumnamnområde-specifikation för namnnycklar.

värdet ger detaljer för den nyckelspecificerade funktionen. Vanligtvis är värden fri formtext (t.ex. namn = "Jeff Memorial Highway"), ett av en uppsättning distinkta värden (en uppräkning; t.ex. code>highway=motorway), flera värden från en uppräkning ( separerade med en semikolon), eller ett tal (heltal eller decimal), till exempel ett avstånd. Värdet är obligatoriskt för taggen, även om nyckeln är självförklarande (t.ex. motorcycle:rental=yes).

Här är några exempel som används i praktiken:

 • highway=residential en tagg med nyckeln highway och värdet residential som ska användas på en väg för att indikera en väg som människor bor längs.
 • name=Park Avenue en tagg för vilken värdefältet används för att förmedla namnet på den specifika gatan
 • maxspeed=50 en tagg vars värde är en numerisk hastighets- och hastighetsenhet. Enheten, km/h, är underförstådd, men kan uttryckligen specificeras; miles per timme kan alternativt specificeras genom att lägga till mph. Över OSM är metriska enheter standard.
 • maxspeed:forward=* en nyckel som inkluderar ett namnutrymme för maxspeed för att ytterligare särskilja dess betydelse.
 • name:de:1953-1990=Ernst-Thälmann-Straße en tagg med name-tangenten suffixet namnutrymmen för att specificera den tyska namn som gällde några år.

Hitta din tagg

Följande resurser används ofta för att hitta en lämplig tagg eller utforska tagganvändning:

Tekniska specifikationer

Elements beskriver de tekniska begränsningarna, kodningen och formateringen av Taggar.

Användning i en editor

Vissa OSM redigerare (till exempel iD, Potlatch 3, MapComplete) döljer taggarna för objekt som standard, vilket gör dem inte direkt redigerbara; istället väljer användare en förinställning och fyller i ett formulär. Men i de flesta redaktörer kan alla taggar visas och redigeras genom att gå in i något slags avancerat läge för din redaktör.

För exempel-redigerarena:

iD

 1. (behövs bara om du skapat ett nytt objekt) Välj den förinställda generiska funktionstypen (det är den nedersta). Välj till exempel "punkt" om du skapat ett nytt "punkt"-objekt.
 2. välj "Alla taggar" (nedre till vänster)

StreetComplete

 1. Tryck på ångra (nedre till vänster på skärmen)
 2. Välj antingen senaste redigeringsalternativ eller visa redigeringshistorik
 3. På den slutliga bekräftelseskärmen kommer StreetComplete att lista taggar som lades till i redigeringen (och som skulle ändras genom en återställning)

MapComplete

MapComplete kommer att dölja taggar för nya användare. När en bidragsgivare har mer än 25 ändringsuppsättningar, kommer de tillagda taggarna att visas precis under 'spara'-knappen för en fråga och under förinställningen.

nyckel=värdesyntax

I diskussioner och när man arbetar med vissa verktyg är det vanligt att man refererar till en tagg med syntaxen nyckel=värde, det vill säga nyckeln , sedan ett likhetstecken, sedan värdet. Ibland omges nyckeln eller värdet av citattecken för att undvika förvirring: nyckel="värde" eller "nyckel"="värde"; citattecken (och faktiskt likhetstecknet) är inte en del av tagginnehållet.

Nyckel=värde-syntaxen eller en variant därav används i följande verktyg:

 • iD – När en funktion är vald, expandera Tags-sektionen i vänster sidofält och ändra vyn från list till text.
 • JOSM – Högerklicka på panelen Taggar och välj "Kopiera alla nycklar/värden".
 • Level0
 • Namnförslagsindex – En taggset i nyckel=värde-format listas under varje post i indexet.
 • OpenStreetMap Tags Editor
 • OsmiumFilteruttryck kompletterar nyckel-värde-syntax med ytterligare syntax för alternativa nycklar eller värden.
 • Overpass turbo – Denna syntax visas i OverpassQL som en has-kv filter och i den enklare [[Overpass turbo/Wizard|wizard] ] syntax.
 • Taginfo – Ange nyckel=värdesyntax i sökrutan för att hitta en tagg.

På den här wikin kan du hänvisa till en tagg som använder nyckel=värde-syntaxen genom att inkludera mallen {{Tag}}.

Ibland ges en relation roll som role=…. Detta betyder att elementets roll i relationen är satt till värdet på höger sida av likhetstecknet, inte att en nyckel som heter role=* är satt till det värdet.

Metadata

Vissa taggar användes i data element endast för att bifoga metadata som visas i kartredigerare eller i kvalitetssäkringsverktyg (som slutförandestatus, saker att göra, uppskattningar, data- eller bildkälla, verktyg eller redigeringsversion, etc. ). Sedan version 0.6 av API:t uppmuntras kartredigerare och importverktyg att bifoga några metadatataggar till de ändringsuppsättningar de skapar (ändringsuppsättningar är inte dataelement) istället för att tagga alla tillagda eller modifierade dataelement: dessa taggar är nu dokumenterade på denna wiki som "kasserbara", vilket betyder att de tyst kan raderas från dataelement av redaktörer när de uppdaterar dem (de är fortfarande användbara i ändringsuppsättningar, och dessa taggar är fortfarande synliga i äldre versioner av element där dessa förkastbara taggar har tagits bort och du kan fortfarande inspektera dessa gamla taggar från gamla ändringsuppsättningar som inte använde denna nu föredragna taggningsmetod eftersom dessa ändringar fortfarande pekar på de äldre versionerna av element som hade dessa taggar).

Se även