Pl:Tagi

From OpenStreetMap Wiki
(Redirected from Pl:Tags)
Jump to navigation Jump to search

Pomoc
Mf tag.svg

Tag składa się z "Klucza" i "Wartości" i używany jest do opisania elementów (węzłów, polilinii and relacji) or rejestru zmian. Zarówno klucz i wartość mają pola tekstowe w dowolnym formacie, chociaż w praktyce jest zgodność, w jaki sposób używane są znaczniki dla większości typowych zastosowań.

Klucze i Wartości

Tagi są ​​opisane w dokumentacji OSM, jako Klucz=Wartość. Klucz , jak przyjęto powszechnie, opisuje element (na przykład 'autostrada' lub 'nazwa'). Każdy znacznik składa się z tylko jednego klucza. Wartość dokładniej opisuje klucz.

Oto kilka przykładów, jak klucze i wartości są stosowane w praktyce:

  • highway=residential tag z kluczem "droga" i wartością "osiedlowa" powinien być wykorzystywany w Way, aby wskazać drogę, po której poruszają się ludzie.
  • name=* tag, dla którego pole wartości jest używane do podania nazwę danej ulicy.
  • maxspeed=* tag, dla którego wartością liczbową jest często prędkość, w km/h (lub w milach na godzinę, jeśli przyrostek "mph" jest podany). Jednostki SI nie potrzebują być zdefiniowane. Inne jednostki, takie jak mil na godzinę, węzły, yards, powinny być zaznaczone. Jeżeli restrykcja jest określona w danej jednostce, dana jednostka powinna być podana w polu wartości.
  • maxspeed:winter=* klucz, który zawiera Namespace dla 'maxspeed', który inną wartość, który stosuje się w okresie zimowym.

Znalezienie tagu

Poniższe źródła są często wykorzystywane w celu znalezienia odpowiedniego znacznika lub wybrania właściwego użycie tagu:

  • Pl:Map Features obszerna lista najczęściej używanych znaczników.
  • Mapping projects lista projektów , każdy z opisem odpowiedniego znacznika.
  • Taginfo przydatna strona do sprawdzenia bieżące użycie tagu, w tym wartości zmiennych, które nie zawsze są udokumentowane.