Pl:Tagi

From OpenStreetMap Wiki
(Redirected from Pl:Tags)
Jump to navigation Jump to search
Mf tag.svg

Tag składa się z klucza i wartości i używany jest do opisania elementów (węzłów, linii i relacji) lub zestawu zmian. Zarówno klucz i wartość mają pola tekstowe w dowolnym formacie, chociaż w praktyce jest uzgodnione, w jaki sposób używane są znaczniki w większości typowych zastosowań.

Według stanu na luty 2024 baza OpenStreetMap zawiera ponad 96 tysięcy unikatowych kluczy oraz ponad 155 unikatowych tagów.

Klucze i wartości

Tagi są ​​opisane w dokumentacji OSM, jako klucz=wartość. Klucz, jak przyjęto powszechnie, opisuje element (na przykład sklep (shop=*) lub nazwa (name=*)). Każdy znacznik składa się z tylko jednego klucza. Wartość dokładniej opisuje klucz.

Oto kilka przykładów, jak klucze i wartości są stosowane w praktyce:

  • highway=motorway tag z kluczem droga i wartością autostrada powinien być używany na liniach, aby wskazać drogę, po której poruszają się pojazdy.
  • name=*, dla którego pole wartości jest używane do podania nazwy obiektu.
  • maxspeed=*, dla którego wartością liczbową jest prędkość w km/h (lub w milach na godzinę, jeśli przyrostek "mph" jest podany). Jednostki układu SI nie muszą być podawane. Inne jednostki, takie jak mile na godzinę, węzły, jardy, powinny być zaznaczone. Jeżeli restrykcja jest określona w danej jednostce, dana jednostka powinna być podana w polu wartości.
  • maxspeed:winter=* klucz, który zawiera sufiks, z inną wartością prędkości w okresie zimowym.

Znalezienie tagu

Poniższe źródła są często wykorzystywane w celu znalezienia odpowiedniego znacznika lub wybrania właściwego użycia tagu:

  • Obiekty na mapie – obszerna lista najczęściej używanych znaczników
  • Taginfo – wszystkie informacje o używanych tagach
  • Taginfo PL – tagi używane na terytorium Polski
  • TagFinder (po angielsku lub niemiecku)