Hu:Tags

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Címke

A címke (angolul tag, ejtsd: teg) egy kulcsból (angolul key, ejtsd: ) és egy értékből (angolul value, ejtsd: veljú) áll. Minden egyes címke egy alapelem (pont, vonal vagy kapcsolat) egy bizonyos tulajdonságát írja le. Mind a kulcs, mind az érték szabad formátumú szöveges mező. A gyakorlatban azonban vannak olyan megegyezésen alapuló szabályok, amelyek meghatározzák, hogyan használjuk a címkéket a közös cél érdekében.

A kulcs módosítható névtérre(en) utaló előtaggal, belső nyelvi elemmel vagy utótaggal (latinul prefixum, infixum vagy suffixum) a további tulajdonság meghatározása céljából. A kulcsok esetében szokásos névterek a nyelvi névterek és az időpont névtér(en).

Kulcsok és értékek

Minden egyes címkében csak egy kulcs és egyetlen érték szerepelhet. A címkék az OSM dokumentációjában – azaz például ebben a wikiben – key=value formátumban szerepelnek.

 • A kulcs egy széles osztályt ír le (mint például közút vagy név(en))
 • Az érték azt a bizonyos tulajdonságot részletezi, ami a kulcs által általánosan került osztályozásra (például országút =autópálya).

Ha több érték kellene egyetlen kulcshoz, akkor néhány esetben a pontosvesszővel való elválasztást(en) használhatjuk.

Álljon itt néhány példa arra, hogyan is használandók a gyakorlatban a kulcsok és az értékek!

 • a highway=residential címke a highway (közút) kulcsból és a residential (helyi) értékből áll, amit egy vonalra alkalmazva olyan utat jelölhetünk, melyek mentén emberek laknak.
 • a name=Park Avenue címke name (név) kulcsához tartozó értéket arra használjuk, hogy az adott útszakasz nevét (itt: Park Avenue) tárolja.
 • a maxspeed=50 címke jelöli az úton érvényben lévő sebességkorlátozást. Az érték egy szám, ami a maximális sebesség nagysága km/h-ban (vagy mérföld/óra is lehetne, ha az egység "mph" utótagot kapott volna). Az alapbeállítás a metrikus mértékegység.
 • a maxspeed:forward=* címke már egy névteret(en) is tartalmaz. Ezzel további jelentést adunk a "maxspeed" kulcsnak: a sebességkorlátozás út menti irányát adjuk meg.
 • name:de:1953-1990=Ernst-Thälmann-Straße címke a name (név) kulcsot két utótaggal látja el, ahol a névterekkel jelöljük azt, hogy az adott utca német neve csak bizonyos években volt hivatalos.

Találd meg a címkéd!

Gyakran használjuk a következő forrásokat a megfelelő címke felkutatására illetve a címke használatának megismerésére:

Használata a szerkesztőprogramokban

Némelyik OSM szerkesztőprogram (például az iD vagy a Potlatch 2) alapbeállításként elrejti az objektumok címkéit, azok így közvetlenül nem szerkeszthetők, ehelyett a felhasználók egy űrlapot töltenek ki. Azonban valószínűleg az összes címke megjeleníthető és szerkeszthetővé válik a szerkesztőprogramod „haladó” üzemmódjára váltva. Például ez az üzemmód "All tags" néven (alul balra) található az iD-ben, illetőleg "Advanced" néven a Potlatch 2-ben.

Struktúra

Az OSM k="valami1" v="valami2" alakban tárolja a kulcs–érték (keyvalue) párokat.

Példák (xml-ben)

  <tag k="highway" v="residential"/>
  <tag k="name" v="Park Avenue"/>
  <tag k="maxspeed" v="50"/>