Hu:Forward & backward, left & right

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Logo. Térképelemek : Forward & backward, left & right
One example for Térképelemek : Forward & backward, left & right
Leírás
Adott vonaltól viszonyított irány vagy pozíció megjelölésre használjuk..
Címkék

*:forward=*, *:backward=*, *:left=*, *:right=*

Amikor utak vagy egyéb vonalak jellemzőit adjuk meg, gyakran szükséges az útirány vagy az oldal megadása. Ehhez az alábbi négy kifejezés áll rendelkezésre: "forward" (előre), "backward" (hátra), "left" (balra), "right" (jobbra). Az értékek végeredménye mind attól függ, hogy az OpenStreetMap-en belül milyen irányba lett megrajzolva egy adott vonal.

Megjegyzés: A nemzetközi érthetőséget és szerkeszthetőséget szem előtt tartva (és hogy a navigációs szoftverek felismerjék a megadott értékeket) a kulcsokat és értékeket (speciális eseteket – például név – kivéve) mindig angolul adjuk meg.

Definíció

Fontos, hogy ismerjük a különbséget a forward/backward és left/right között.

Forward és backward

A forward és backward egy irányt mutat a vonalhoz képest, vagy az úton, de semmiképpen sem egy oldalt. A "forward" azt jelenti, hogy a megadott irány egyezik az OSM-ban megadott/megrajzolt vonal irányával. A "backward" jelentése ezzel ellentétben azt mutatja, hogy az ezzel jelzett irány ellentétes a megrajzolt OSM vonaléval. A oneway=yes kulcs (egyirányúság) jó példa az irányfüggő lehetőségekre: ha ezzel a kulccsal és értékkel látjuk el az egyik vonalat, akkor a vonal egyirányú lesz forward (előre) irányba.

Left és right

A left és right a vonal egy oldalát írja le, de nem egy irányt a vonalon haladva. A "left" jelentése hogy a megrajzolt vonal bal oldala, ha "forward", azaz előre fele, a megrajzolt vonal irányába tekintünk. A "right" pedig értelemszerűen a jobb oldalt jelöli.

Alkalmazása

Egy kulcs részeként

A forward, backward, left és right érték gyakran névtérként (namespace(en)) kerül a kulcsok után, melyet a kulcs:*=érték módon a * helyén adunk meg.

Példák (itt már valamelyik irány/oldal behelyettesítésre került, a példákban az értékek ismeretlenek (*):

  • maxspeed:forward=* – sebességhatár, ami csak előre irányba (a megrajzolt vonal irányával egyezően haladva) érvényes.
  • lanes:backward=* – hátrafelé tartó irányba haladó sávok száma
  • cycleway:left=* – bicikliút az oldal bal oldalán (a megrajzolt vonal irányához képest bal oldalon)
  • parking:lane:right=* – parkolósáv az út jobb oldalán (a megrajzolt vonal irányához képest jobb oldalon)
  • name:left=*, name:right=* – példa arra, ha az út neve más az egyik és a másik oldalon (pl. kerülethatáron, de ez külföldön jellemzőbb)

Értékként

A forward, backward, left és right gyakran értékként (lásd Hu:Tags) került megadásra, melyet a kulcs=* módon a * helyén adunk meg.

Példák:

  • sidewalk=* – az út azon oldala(i), melyeken járda/járdák vannak
  • traffic_signals:direction=* – a forgalom azon része, melyekre a közlekedési lámpa érvényes

Egy vonal irányának azonosítása különböző szerkesztőkben

iD

iD-ben a kiválasztott vonal irányát az egyes pontok között, a vonalak közepén megjelenő háromszögek mutatják (ezen háromszögekre kattintás új pontot ad hozzá a vonalon). Ezen felül szürke nyilak látszanak a vonalon (kiválasztás nélkül is), ha az oneway=* (egyirányú) értéket kapott. A szürke nyíl irány ellentétes a vonal irányával, ha az egyirányúság értéke az alábbi kulccsal lett jelölve: oneway=-1.

Potlatch 2

Potlatch 2-ben a kijelölt vonal iránya a szerkesztőablakon kerül megjelenítésre

A Potlatch 2 szerkesztőben több mód is van:

  • a jobb alsó sarokban lévő szerkesztőablakban (a nyíl iránya a kiválasztott vonal irányától függően változik, melyet az első és utolsó pont egymás közti irányából számol ki).
  • ha az "Enhanced" módot választod a térkép megjelenítésnél, az irányt kicsi, világosszürke a vonalon lévő nyilak mutatják. Ez csak akkor működik, ha a vonal autópálya (highway), vasút (railway), vagy víziút (watervay) (+ esetleg más kulcsok) jelöléssel rendelkezik, és aktuálisan nincs oneway értékkel ellátva (ennek oka lentebb).
  • Ha egy vonal egyirányúként van jelölve, „mindig” szürke nyilak mutatják az egyirányúság irányát (ami azonban pont az ellenkező lesz, ha a oneway=-1 értéke lett megadva!).

JOSM

A JOSM szerkesztőben a kijelölt vonalon nyilak jelennek meg. Ahhoz, hogy minden vonalon megjelenjenek a nyilak a Beállítások -> Preferences... megjelenítési beállítások "OSM data" fülén a "Nyilak irányának mutatása" (Draw Direction Arrows) opciót kell választani.

Merkaartor

A Merkaartor(en) szerkesztőben az irányok megjelenítését a Nézet (View) menüben lehet mindig be always-on), mindig ki (always-off) és csak egyirányúak (only-oneways) értékek között állítani.

Adat megtekintése az Openstreetmap.org-on

Egy vonal pontjainak listája az Openstreetmap.org részletes adatlekérőjében úgy jelenik meg, hogy a vonal első pontja mindig az első/legfelső, míg a vonal utolsó pontja az utolsó/legalsó. (Itt egy way példa egy vonalról.)

Az OSM honlapon a „?” gomb ("Zoom in to query features" funkció) vagy a Térképadatok réteg(en) segít abban, hogy eljuss egy ilyen oldalra.

Lásd még