Cs:Vpřed a vzad, vpravo a vlevo

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Logo. Součást : Vpřed a vzad, vpravo a vlevo
One example for Součást : Vpřed a vzad, vpravo a vlevo
Popis
Používáno k popisu pozice nebo směru relativního ke směru cesty.
Značky

Když přidáváme podrobnosti k silnicím a jiným cestám, je často důležité rozlišovat mezi směry jízdy nebo stranami cesty. Abychom toho dosáhli definujeme čtyři termíny forward - vpřed, backward - vzad, left - vlevo a right - vpravo, které všechny závisejí na směru, kterým je zakreslena cesta v OpenStreetMap.

Definice

Je důležité znát rozdíl mezi backward/forward a left/right.

Forward a backward

Forward - vpřed a backward - vzad popisují směr podél cesty, ale nikoliv strany cesty. forward znamená směr, ve kterém je zakreslena cesta v OpenStreetMap, zatímco backward znamená opačný směr. Značka oneway=yes je dobrým příkladem značky závislé na orientaci cesty: je-li tato značka přidána na cestu, stane se jednosměrnou ve směru forward - vpřed.

Left a right

Left - vlevo a right - vpravo popisují stranu cesty, ale nikoliv směr podél cesty. left znamená na levé straně cesty, když se díváme ve směru forward - vpřed (viz definice výše), zatímco right znamená pravou stranu cesty.

Both

V závislosti na klíči both znamená buď obě strany (levou i pravou) cesty - například u sidewalk=*. Nebo znamená oba směry (vpřed i vzad) - například u overtaking=*.

Značení

Jako část klíče

forward, backward, left a right jsou často přidávány jako jmenný prostor ke klíči značky. Dělá se to přidáním dvojtečky a požadovaného směru nebo strany ke klíči.

Příklady:

Jako hodnota

forward, backward, left a right se někdy také používají jako hodnota značky. V tomto případě se doplňuje jmenný prostor ke klíči značky.

Příklady:

Zjištění směru cesty

iD

V editoru iD je směr vybrané cesty zobrazován jako trojúhelníčky uprostřed každého páru uzlů cesty (povšimněte si, že kliknutím a tažením těchto trojúhelníčků přidáte nový uzel do vybrané cesty). Pokud je cesta označena značkou oneway=*, jsou na ní zobrazeny šedé šipky (i když není vybrána). Je-li označena jako oneway=-1, je směr šipky opačný ke směru cesty.

Potlatch 2

V editoru Potlatch 2 je zobrazen směr vybrané cesty ...

  • V editoru Potlatch 2 je směr vybrané cesty zobrazen v panelu nástrojů.
    ... v panelu nástrojů ve spodním pravém okraji (šipka se otáčí a zobrazuje směr vybrané cesty, což je počítáno z prvního a posledního bodu a hrot šipky je v posledním bodě).
  • ... zvolíte-li zobrazení mapy "Enhanced", pak směr cesty je indikován malými světle šedými šipkami na samotné cestě. Tohle ovšem funguje jen pokud je cesta označena klíči highway, railway nebo waterway (+ možná i dalšimi klíči) a není současně označená klíčem oneway (důvod následuje).
  • Jsou-li cesty označeny jako jednosměrné, pak jsou vždy zobrazeny větší šedé šipky, které indikují povolený směr jízdy (který je opačný ke směru cesty, je li označena jako oneway=-1).

JOSM

V editoru JOSM jsou zobrazeny šipky na vybrané cestě. Chcete-li zobrazit šipky na všech cestách, pak jděte do menu Upravit → Nastavení → stránka Nastavení zobrazení → záložka "OSM Data": zaškrtněte "Kreslit šipky ve směru jízdy".

Merkaartor

V editoru Merkaartor můžete skrze menu View přepínat zobrazení směru cesty mezi: vždy zapnuto, vždy vypnuto a pouze jednosměrky.

Zobrazení dat na osm.org

Seznam uzlů cesty v datovém zobrazení na osm.org je seřazen tak, že horní/první uzel v seznamu je prvním/počátečním uzlem cesty a spodní/poslední uzel je posledním/koncovým uzlem cesty. way Příklad datového zobrazení. Vrstva Data k mapě vám umožní se dostat do tohoto zobrazení.

Viz také

Warning: Default sort key "Forward & backward, left & right" overrides earlier default sort key "Vpřed a vzad, vpravo a vlevo".