Cs:Key:traffic_signals:direction

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg traffic_signals:direction
Popis
Označuje směr provozu ovlivněného semaforem Show/edit corresponding data item.
Skupina: Silnice
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlunemělo by být použito na cestěnemělo by být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Vyžaduje
Vhodné kombinace
Status: používáno

Značka traffic_signals:direction=* se používá spolu se značkou highway=traffic_signals pro označení, který směr dopravy je ovlivněný semaforem.

Tato značka se používá pouze na uzlech, které jsou součástí cesty. Je-li uzel semaforu umístěn na své skutečné pozici vedle silnice, pak použijte značku direction=*, která má jako hodnotu světový směr, nebo azimut.

Popis

Složité křižovatky, kde je více uzlů křížení značeno highway=traffic_signals mohou způsobit, že navigační algoritmy vyhodnotí dva nebo více jednotlivých semaforů, zatímco ve skutečnosti se jedná jen o jeden semafor. Tomuto lze zamezit označením, který smět jízdy je ovlivněn semaforem.

Pomocí této informace mohou navigační algoritmy lépe určit, jak semafory na křižovatce ovlivňují dobu jízdy a poskytovat lépe vyváženou volbu trasy.

Značení

Klíč Hodnota Prvek Komentář
traffic_signals:direction forward uzel Je ovlivněn pouze provoz, který jede ve směru cesty v OSM.
traffic_signals:direction backward uzel Je ovlivněn pouze provoz, který jede proti směru cesty v OSM.

Povšimněte si, že toto značení je nejednoznačné, pokud je uzel částí více než jedné cesty highway=*! Z tohoto důvodu používejte značku traffic_signals:direction=* pouze na uzlech, které jsou částí přesně jedné silnice. Vyhněte se uzlům křížení a také uzlům mezi dvěma cestami (které byly rozděleny, ale jsou spojeny uzlem). Máte-li pochybnosti, radši jednoduše přidejte nový uzel do cesty a označte ten.

Viz také