Cs:Tag:highway=traffic_signals

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg highway = traffic_signals
Led traffic lights.jpg
Popis
Semafor pro řízení dopravy. Show/edit corresponding data item.
Vykreslování v OSM Carto
Traffic light-16.svg
Skupina: Silnice
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlunemělo by být použito na cestěnemělo by být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Vhodné kombinace
Status: de facto

 Semafor je světelné signalizační zařízení umístěné na křižovatkách silnic, přechodech pro chodce a jiných místech, aby řídilo dopravu.

Značení

Semafory pro auta

Klíč Hodnota Prvek Komentář
highway traffic_signals uzel Vyžadováno. Označuje semafor pro auta.
ref * uzel Referenční číslo nebo kód.
traffic_signals * uzel Přidává se dodatečně pro označení zvláštních druhů semaforů.
traffic_signals:direction forward / backward uzel Přidává se pouze, když se mapují semafory zvlášť pro každý směr. Označuje, zda tento konkrétní semafor se vztahuje na auta jedoucí ve směru cesty v OSM (=forward), nebo v opačném směru (=backward).

Semafory pro chodce

Přidejte následující značky ke značce highway=traffic_signals u přechodu pro pěší, pokud je celý přechod mapovaný jako jeden uzel, nebo ke odděleným uzlům highway=crossing, pokud je každý přechod mapován zvlášť (silně doporučeno).

Klíč Hodnota Prvek Komentář
crossing traffic_signals uzel Vyžadováno. Označuje semafory pro chodce.
button_operated yes / no uzel Sděluje, zda je třeba semafor aktivovat stiskem tlačítka.
traffic_signals:sound yes / no uzel Sděluje, zda je zde zvukový signál pro nevidomé.
traffic_signals:vibration yes / no uzel Sděluje, zda je zde vibrační signál pro nevidomé a neslyšící.
traffic_signals:arrow yes / no uzel Sděluje, zda je zde hmatová šipka na sloupu semaforu, která ukazuje nevidomým směr, kterým vede přechod.
traffic_signals:minimap yes / no uzel Sděluje, zda je na sloupu semaforu hmatová mapka pro nevidomé se vzhledem přechodu.
traffic_signals:floor_vibration yes / no uzel Sděluje, zda je zde zařízení, které vibruje podlahou, jako signál k přecházení. Často se používá poblíž domovů pro nevidomé nebo neslyšící.
traffic_signals:floor_light yes / no uzel Synchronizované zelené, červené a/nebo oranžové světlo na zemi. Obecně je určeno lidem, kteří používají chytré telefony.

Jak mapovat

Mapování semaforu je abstrakcí, že konkrétní křižovatka nebo cesta je řízena semafory.
Není to reprezentace konkrétního zařízení.
Jelikož tedy semafory ovlivňují navigační rozhodnutí, je důležité, aby se přidávaly na cesty, ke kterým se vztahují a nikoliv aby byly umísťovány vedle cest.

Jednoduché křižovatky

Mapnik traffic signals.png

U jednoduchých křižovatek prostě označte uzel křížení. To samé platí pro semafory, které nejsou na žádné křižovatce, ale jsou třeba před tunelem.

Složité křižovatky

Uvažme následující křižovatku:

Traffic signals example 1.png

Vodorovné cesty jsou ve skutečnosti jednou velkou cestou, která je zakreslena jako dvě jednosměrné ulice. Problémem nyní je, že semafor by měl být ideálně aplikován na každou cestu právě jednou. V současnosti není žádný zavedený způsob, jak tento problém ideálně vyřešit, ale možné způsoby značení, které se momentálně používají jsou popsány níže.

Vítáme další diskusi na diskusní stránce.

Označení všech křížení

Traffic signals example 2.png

Přidejte semafor na společné uzly křižovatky. To vytvoří dva oddělené semafory na svislé cestě. Je už na navigačním softwaru, aby započítal pro účely časování poblíž umístěné semafory jako jeden. Takto je z důvodu jednoduchosti značeno mnoho křižovatek.

Označení všech příjezdových cest

Traffic signals example 3.png

Namísto vložení semaforu na každé křížení vložte semafor na každou příjezdovou cestu na křižovatku. Semafory vložené na obousměrné cesty musí být označeny buď značkou traffic_signals:direction=forward, nebo traffic_signals:direction=backward podle směru, ke kterému se vztahují. V daném příkladu se to vztahuje pouze na svislou cestu, jelikož vodorovné cesty jsou již tak jako tak jednosměrné.

Označení všech příjezdových jednosměrek

Traffic signals example 4.png

Poznámka: Cesta by se neměla dělit na dvě jednosměrky jen kvůli značení semaforu. To může být vhodné jen pokud zde je fyzické oddělení mezi jízdními pruhy. Ostrůvky lze značit na jedné cestě pomocí traffic_calming=island.

Jako předtím, přidejte semafor na všechny příjezdové cesty na křižovatku.

Pokročilý příklad ukazující postup "označení všech příjezdových jednosměrek" zahrnující i semafory pro křížící se cyklostezky.

Jak mapovat (nové)

Ilustrace Značení
Semafor bez křižovatky (např. před mostem), bez přechodu pro chodce
Na cestě značené oneway=yes/-1
Traffic signals 0 oneway.png
Na cestě bez oneway
Traffic signals 0.png
Přechod pro chodce bez křižovatky
Přechod pro chodce nemapován zvlášť
Traffic signals no intersection.png
Přechod pro chodce mapován zvlášť
Traffic signals no intersection pedestrian separate.png
Jednoduchá křižovatka
Přechod pro chodce nemapován zvlášť
Traffic signals 1 1.png
Přechod pro chodce mapován zvlášť
Traffic signals 1 1 pedestrian separate.png
Křižovatka nerozdělené a rozdělené silnice
Semafor pro vozidla na křižovatce, přechod pro chodce nemapován zvlášť
Traffic signals 2 1 on junction.png
Semafor pro vozidla na křižovatce, přechod pro chodce mapován zvlášť
Traffic signals 2 1 on junction pedestrian separate.png
Semafor pro vozidla před křižovatkou, přechod pro chodce nemapován zvlášť
Traffic signals 2 1 before junction.png
Semafor pro vozidla před křižovatkou, přechod pro chodce mapován zvlášť
Traffic signals 2 1 before junction separate pedestrian.png

Pojmenované semafory/systémy semaforů (Japonsko... )

Semafor pojmenovaný “Rokuchonome” v Sendai, Japonsko.

V některých zemích (např. v Japonsku) se lidé orientují podle názvů semaforů nebo systémů semaforů spíše než podle jmen ulic. I když ulice mohou být také pojmenovány, jsou při orientaci méně důležité. Pro více podrobností viz “Named spots instead of street names”. Povšimněte si, že Korea a Nikaragua používají pojmenované křižovatky, ale tyto jsou značené jako junction=yes a reference_point=*, a nikoliv značkou highway=traffic_signals.

U jednoduchých křižovatek (jeden uzel) nebo u jednoho semaforu na otevřené silnici (jeden uzel) jednoduše použijte highway=traffic_signals spolu se značkou name=*.

Poznámka: Nepoužívejte vůbec značku junction=yes, pokud máte pojmenované semafory. Značka junction=yes je pouze pro pojmenované křižovatky (což znamená, že je-li uzel označen highway=traffic_signals + junction=yes + name=*, pak značka "name" je jménem křižovatky).

Vykreslování

Viz také