Pl:Tag:highway=traffic_signals

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg highway = traffic_signals
(droga = sygnalizacja_drogowa)
Led traffic lights.jpg
Opis
Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych. Show/edit corresponding data item.
Odwzorowanie w OSM Carto
Traffic light-16.svg
Grupa: Drogi
Używane do tych elementów
może być przyporządkowany do punktunie może być przyporządkowany do liniinie może być przyporządkowany do obszarunie może być przyporządkowany do relacji
Przydatne kombinacje
Status: zatwierdzony

highway=traffic_signals - służy do oznaczania sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych w celu kontroli ruchu.

Oznaczanie

Sygnalizacja świetlna dla samochodów

Klucz Wartość Element Komentarz
highway traffic_signals węzeł Wymagane. Sygnalizacja świetlna dla ruchu samochodów.
ref * węzeł Numer lub kod.
traffic_signals * węzeł Dodatkowe, do wskazania rodzajów sygnalizacji drogowej.
traffic_signals:direction forward / backward węzeł Dotyczy tylko oznaczania sygnalizacji drogowej oddzielnej dla każdej linii. Informuje, czy ten konkretny sygnał dotyczy pojazdów poruszających się w tym samym kierunku (=forward) lub w przeciwnym kierunku (=backward).

Sygnalizacja świetlna dla pieszych

Dodajemy następujące tagi do highway=traffic_signals na przejściach dla pieszych, jeśli całe przejście jest reprezentowane przez jeden węzeł, lub do oddzielnego węzła highway=crossing gdy przejście dla pieszych jest oznakowane niezależnie (bardzo zalecane).

Klucz Wartość Element Komentarz
crossing traffic_signals węzeł Wymagane. Wskazuje sygnalizację drogową dla pieszych.
button_operated yes / no węzeł Sygnalizacja może być aktywowana przez naciśnięcie przycisku.
traffic_signals:sound yes / no węzeł Sygnalizacja dźwiękowa dla osób niedowidzących.
traffic_signals:vibration yes / no węzeł Sygnalizacja wibracyjna dla osób niedowidzących i niesłyszących.
traffic_signals:arrow yes / no węzeł Strzałka dotykowa dostępna dla osób niewidomych, przed sygnalizacją świetlną, wskazująca w którym kierunku prowadzi przejście dla pieszych.
traffic_signals:minimap yes / no węzeł Mała mapa dotykowa, przed sygnalizacją świetlną, wskazująca schemat przejścia dla osób niewidomych.
traffic_signals:floor_vibration yes / no węzeł Urządzenie, które pozwala na wibracje podłogi uruchamianej przez sygnalizacją świetlną. Często używane w pobliżu domów dla osób głuchoniemych.

Mapowanie

Ponieważ sygnalizacja drogowa może mieć wpływ na routing, ważne jest, aby zostały one przyłączone do linii, na których mają zastosowanie.

Proste skrzyżowanie

Mapnik traffic signals.png

Dla prostych skrzyżowaniach, oznaczamy węzeł przecięcia linii. To samo odnosi się do sygnalizacji drogowej, która nie jest częścią żadnego skrzyżowania, na przykład przed tunelami.

Złożone skrzyżowanie

Rozważmy następujące skrzyżowanie:

Traffic signals example 1.png

Poziome drogi są faktycznie jedną dużą drogą, reprezentowaną przez dwie jednokierunkowe ulice. Problem jest, jak idealnie zaznaczyć sygnalizację drogową dla każdej linii dokładnie jednocześnie Jak na razie, nie ma jednoznacznej konwencji, w jaki sposób ten problem powinien być idealnie rozwiązany, ale możliwe oznaczenia, obecnie w użyciu, są wymienione poniżej.

Dalsza dyskusja jest mile widziana na stronie dyskusji.

Oznaczanie wszystkich połączeń

Traffic signals example 2.png

Dodajemy sygnalizację drogową do wspólnych węzłów skrzyżowania. W ten sposób utworzymy dwie oddzielne sygnalizacje dla ruchu pionowego. Tu zależy od oprogramowania routingu aby policzyć pobliskie sygnalizacje jako jedną, do określenia czasu przejazdu. Wiele skrzyżowań jest oznaczonych w ten sposób ze względu na prostotę.

Oznaczanie wszystkich dochodzących dróg

Traffic signals example 3.png

Zamiast umieszczać sygnalizację drogową na każdym przejściu, umieszczamy ją na wszystkich dochodzących drogach do skrzyżowania. Dodawane sygnalizacji do dróg dwukierunkowych, oznaczony jako traffic_signals:direction=forward lub traffic_signals:direction=backward aby wskazać dany kierunek. W przedstawionym przykładzie dotyczy to jedynie linii pionowej, a poziome są odwzorowywane jako jednokierunkowe.

Oznaczanie wszystkich dochodzących dróg jako jednokierunkowych

Traffic signals example 4.png

Tak jak wcześniej, zaznaczamy sygnalizację drogową na wszystkich dochodzących linii skrzyżowania, ale wcześniej rozdzielamy każdą dochodzącą drogę dwukierunkową na niezależne jednokierunkowe. Pozwala to na uniknięcie użycia tagu traffic_signals:direction=* , ale może to być użyte tylko w przypadku, jeśli każda dochodząca linia może być reprezentowana przez dwie oddzielne linie jednokierunkowe (prawdopodobnie nie powinniśmy rozdzielać dróg dwukierunkowych na dwie jednokierunkowe, tylko ze względu na sygnalizację drogową).

Złożony przykład, pokazujący podejście do "Oznaczania wszystkich dochodzących dróg jako jednokierunkowych", w tym sygnałów komunikacyjnych przecinających się ścieżek rowerowych.

Systemy sygnalizacji świetlnej/sygnalizacji ruchu nazwane (Japonia ...)

Sygnalizacja ruchu o nazwie “Rokuchonome” w Sendai, Japan.

W niektórych krajach (Japonia ...), ludzie orientują się w danej okolicy, używając nazwy sygnalizacji drogowej lub systemów sygnalizacji ruchu, zamiast nazw ulic. Podczas gdy nazwy ulic mogą również występować, są jednak mniej ważne dla orientacji.
Patrz “Named spots instead of street names”, aby poznać szczegóły. Jednakże, może to być również użyteczne w krajach innych niż Japonia.

Dla prostych skrzyżowaniach (jeden węzeł) lub pojedynczych sygnałów drogowych na otwartej drodze (jeden węzeł) wystarczy użyć tagu highway=traffic_signals wraz z tagiem name=*.

(Uwaga:.. Nie stosujemy junction=yes w ogóle, jeśli mamy nazwaną sygnalizację drogową. junction=yes jest tylko dla nazwanych skrzyżowań)

Rendering

OSM Carto Osmarender OpenCycleMap BlindMap [1]
Mapnik traffic signals.png Rendering-traffic singals.jpg Cmaprenderlight.png Blindmap Traffic Signals Pedestrian with sound.JPG
Sygnalizacja droga z dźwiękiem dla pieszych

Zobacz też