Pl:Key:ref

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg ref
(odniesienie)
A1-PL.svg
Opis
Numer referencyjny lub kod. Edit or translate this description.
Grupa: Adnotacje
Używane do tych elementów
może być przyporządkowany do punktumoże być przyporządkowany do liniimoże być przyporządkowany do obszarumoże być przyporządkowany do relacji
Status: w rzeczywistości

ref=* - stosowany jako numer referencyjny lub kod.

Opis

ref to z angielskiego reference (odniesienie).
Jest to typowe dla dróg, zjazdów z autostrad lub dróg itp.
Jest on również wykorzystywany w przypadku sklepów i punktów usługowych, które są oficjalnie numerowane jako część marki lub sieci detalicznej.

Ten klucz i odmiany są często używane w celu uniknięcia użycia relacji.

Najważniejsze warianty

Dla tras rowerowych:

Istnieje szerokie zastosowanie przedrostka ref:* jako namespace prefiksu.

‡ Te tagi są specjalnie zalecane do użycia, jako wtyczka, w ustawieniach relacji "JOSM Waterway". [1] W zależności od zakresu systemu odniesienia, mogą one również być stosowane w innych schematach kluczy/tagów.

Użycie dla dróg

Ze względu na wykorzystywanie numerów dróg przez nawigacje przyjęło się umieszczanie numeru drogi w różnych tagach w zależności od tego, czy numer jest czy nie jest widoczny w terenie.

 • ref=* numer drogi dobrze widoczny w terenie
 • unsigned_ref=* numer drogi niewidoczny lub prawie niewidoczny w terenie (w praktyce jest to oficjalny numer drogi)

Przykłady dla relacji

Stany i prowincje są często oznaczone skrótem pocztowym w ref. Na przykład:

 • ref=CA The state of California (type=boundary, admin_level=4, name=California - obecnie relacja relation 165475)

Na trasach drogowych ref jest liczbą niezarejestrowaną, zależną od network=* w celu przekazania informacji o sieci drogowej:

Podobnie, na trasach rowerowych i pieszych, ref jest liczbą pustą, a cycle_network=* oznacza sieć tras:

Trasy autobusowe stosują ref do oznaczania trasy autobusu.
Na przykład:

 • ref=23 Bus route 23. (type=route, route=bus, name=Shanklin>Newchurch>Newport - obecnie relacja relation 312207)

Przykłady dla dróg/tras

Brak globalnych standardów określających, czy ref mogą zawierać spacje, łączniki czy inne znaki.
Przynajmniej, jeśli będzie to zgodne z prawem krajowym, oznaczamy to, co jest na ziemi. Niektóre kraje używają spacji na znakach, inne nie. W niektórych krajach używanie znaków jest różne, a wytyczne są omawiane.

 • ref=A 1 - domyślne odniesienie (niemieckie i francuskie ze spacją; np., A 1)
 • int_ref=E 15 - międzynarodowe odniesienie.
 • nat_ref=A 1 - pod względem narodowym jako (niemieckie i francuskie ze spacją; np., A 1)
 • reg_ref=A 1 - regionalnie określanej jako (niemieckie i francuskie ze spacją; np., A 1)
 • ncn_ref=54 - numer referencyjny dla National Cycle Network. Zobacz Cycle_routes
 • ref=A 3;A 7 - domyślnie dla więcej niż jednego odniesienia (niemieckie i francuskie ze spacją; np., A 1)

Przykłady dla węzłów

ref na węźle zazwyczaj oznacza zjazd z autostrady w połączeniu z highway=motorway_junction:

 • ref=23 Zjazdy z autostrady w USA są często tylko liczbą
 • ref=23B Czasami zjazdy zostały podzielone na zjazd A i B.

ref jest czasem stosowany dla przystanku autobusowego:

ref jest czasem stosowany do oznaczenia wjazdu na duży parking. Na przykład centrum handlowe może mieć wjazdy A - L:

 • Tag reference_point=yes wraz z innymi odpowiednimi tagami, dla ludzie którzy, używając nazw punktów odniesienia, a nie nazw ulic, orientują się według nich w okolicy.

Na przykład:

Specjalne zastosowania

 • ref:svhl=* - station-keys of Lübecker Stadtverkehr (Germany) - details look at Lübeck/Importe
 • ref:luebeck=* - internal reference for objects the area of Lübeck
 • ref:bufa=* - 4-digit key of the local German tax and revenue offices (Bundesfinanzamtnummer)
 • ref:vatin=CC12345678 - VAT identification number of companies, use CountryCode (e.g. IT for Italy) and the number
 • official_ref=* - Used in cases where the official administrative reference for a road (or other feature) is not identical with the road signs (or other feature ref), e.g. because they are old, or because the administration doesn't have the money to change the signs.
 • ref=xxxx - Used to mark official company store number assigned to a place. Example (ref=7872) CVS (You'll see a reference tag added to the building)
 • ref:penndot=* - Used for internal state route designations of the Location Referencing System in Pennsylvania.

Zobacz też

Przypisy

 1. https://josm.openstreetmap.de/browser/josm/trunk/data/defaultpresets.xml