Pl:Key:natural

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg natural
(środowisko naturalne)
Biogradska suma.jpg
Opis
Opisuje naturalne fizyczne obiekty lądowe, w tym te zmodyfikowane przez człowieka. Edit or translate this description.
Grupa: Środowisko naturalne
Używane do tych elementów
może być przyporządkowany do punktumoże być przyporządkowany do liniimoże być przyporządkowany do obszarunie może być przyporządkowany do relacji
Udokumentowane wartości: 58
Status: w rzeczywistości

Wikidane

natural=* – stosowany do oznaczania naturalnych obiektów geograficznych, geologicznych i lądowych, również tych zmodyfikowanych lub utworzonych przez człowieka.

Wartości

Środowisko naturalne (Natural)

Tagi stosowane do oznaczenia naturalnych obiektów środowiska naturalnego.

Klucz Wartość Element Opis Rendering Zdjęcie

Roślinność lub pokrewne

natural wood węzeł obszar Naturalny obszar leśny - niewykorzystywany gospodarczo i niepielęgnowany (w Polsce zagajniki, lasy z samosiewu, rezerwaty leśne). Sprawdź również landuse=forest i landuse=wood.
Rendering-area-natural-wood.png
Biogradska suma.jpg
natural tree_row linia Linia drzew.
Rendering-natural tree row-mapnik.png
Row of Poplar Trees - geograph.org.uk - 242206.jpg
natural tree węzeł Pojedyncze drzewo.
Tree-16.svg
Tree.jpg
natural scrub węzeł obszar Busz, scrub. Dziki teren z krzakami i niskimi drzewami.
Rendering-area-natural-scrub.png
Starr 010831-0015 Morella faya.jpg
natural heath węzeł obszar Wrzosowisko. Nisko położony dziki teren z krzewinkami, nie występują drzewa.
Rendering-area-natural-heath-yellow.png
Lüneburger Heide 080.jpg
natural moor węzeł obszar Don't use, see wikipage. Upland areas, characterised by low-growing vegetation on acidic soils. currently not rendered by openstreetmap-carto
Moorland - geograph.org.uk - 384704.jpg
natural grassland obszar Gdzie dominuje roślinność trawiasta (Poaceae) i inne zielne (nie zdrewniałe) rośliny, z wyjątkiem ozdobnych traw (zob. landuse=grass) i pastwiska (zob. landuse=meadow)
Natural-Grassland.png
Surface grass.jpg
natural fell węzeł obszar Hala górska, kamienista łąka pokryta trawą. Często z wypasem zwierząt. No, see #545.
Fjell.jpg
natural tundra węzeł obszar Habitat above tree line in alpine and subpolar regions, principally covered with uncultivated grass, low growing shrubs and mosses and sometimes grazed.
Croix de Fer- View to South-West.JPG
natural bare_rock obszar An area with sparse or no vegetation, so that the bedrock becomes visible.
Bare rock.png
Coastal rock formation.jpg
natural scree węzeł obszar Piarg. Rumowisko skalne.
Scree render.png
Scree.jpg
natural shingle węzeł obszar An accumulation of rounded rock fragments on a beach or riverbed
Scree render.png
Vorderrhein Mundaun.JPG
natural sand węzeł obszar Tereny piaszczyste, porośnięte luźną roślinnością lub jej pozbawione.
Rendering-area-sand.png
Kalabrien Ricadi Sandwellen 2129.jpg
natural mud węzeł obszar Muł (W innych językach)
Rendering-natural-mud-mapnik.png
Death 12 bg 082303.jpg

Związane z wodą

natural water obszar Naturalny zbiornik wodny - jezioro, staw itp. Dla większych zbiorników natural=coastline
Rendering-area-natural-water.png
Natural water.jpg
natural wetland obszar Obszar podmokły - mokradła, bagna, trzęsawiska.
Rendering-area-natural-marsh-osmarender.png
Vatmark.jpg
natural glacier węzeł obszar Lodowiec
Glacier-area.png
Glacier.jpg
natural bay węzeł obszar Zatoka. (W innych językach)
Rendering-natural-bay.png
Lowlandman's Bay, Jura - geograph.org.uk - 25388.jpg
natural cape węzeł A piece of elevated land sticking out into the sea or large lake. Includes capes, heads, headlands and (water) promontories.
Provincetown Spit Cape Cod.jpg
natural strait węzeł obszar A narrow area of water surrounded by land on two sides and by water on two other sides.
Rendering-natural strait.png
ISS054-E-53958 (Strait of Dover).jpg
natural beach węzeł obszar Plaża piaszczysta, kamienista, lub żwirowa.
Rendering-area-natural-beach.png
Beach.jpg
natural coastline linia Linia brzegowa, oznaczana w kierunku wskazówek zegara wokół wody i przeciwnie wokół lądu.
Rendering-area-natural-coastline.png
Coastline.jpg
natural reef obszar A feature (rock, sandbar, coral, etc) lying beneath the surface of the water
Vanatinai, Louisiade Archipelago.jpg
natural spring węzeł Źródło
Spring-14.svg
La Sorgue, Fontaine-de-Vaucluse.JPG
natural hot_spring węzeł A spring of geothermally heated groundwater
Grand prismatic spring.jpg
natural geyser węzeł A spring characterized by intermittent discharge of water ejected turbulently and accompanied by steam.
Strokkur, Iceland.jpg

Kształt terenu

natural peak węzeł Szczyt góry
Peak-8.svg
Peak.jpg
natural dune węzeł linia obszar A hill of sand formed by wind, covered with no or very little vegetation. See also natural=sand and natural=beach currently not rendered by openstreetmap-carto
Ayres dunes, Isle of Man.jpg
natural hill węzeł A hill. currently not rendered by openstreetmap-carto
Good binsey.jpg
natural volcano węzeł Wulkan.
Volcano-8.svg
DenglerSW-Stromboli-20040928-1230x800.jpg
natural valley węzeł linia A natural depression flanked by ridges or ranges of mountains or hills currently not rendered by openstreetmap-carto
LinvilleGorge.jpg
natural ridge linia Grzbiet górski
Natural-ridge-125.png
North Ridge of Mount Rohr.jpg
natural arete linia Grań
Natural-arete-125.png
Arête nord du Rateau.jpg
natural cliff węzeł linia obszar Klif. Znacznie pionowa lub prawie pionowa, ściana skalna (należy zaznaczyć część dolną po prawej stronie linii wektora.)
Natural cliff-125.png
Cliff.jpg
natural saddle węzeł Przełęcz między wzgórzami.
Saddle-8.svg
Saddle img.png
natural isthmus węzeł obszar A narrow strip of land, bordered by water on both sides and connecting two larger land masses.
Isthme de Langlade.jpg
natural peninsula węzeł obszar A piece of land projecting into water from a larger land mass, nearly surrounded by water
Shimabara Peninsula Japan SRTM.jpg
natural rock węzeł obszar Ten znacznik sugerowano do mapowania obszarów małych wysepek i skał, które mogą być wykorzystywane do nawigacji lub mogą być potencjalnym zagrożeniem dla nawigacji. currently not rendered by openstreetmap-carto
Gainfarn froschstein.jpg
natural stone węzeł Skałka lub głaz. currently not rendered by openstreetmap-carto
Big rock at saynatsalo.jpg
natural sinkhole węzeł obszar Naturalny otwór w powierzchni ziemi lub depresja. currently not rendered by openstreetmap-carto
Rax doline.jpg
natural cave_entrance węzeł obszar Wejście do jaskini Node:
Cave.14.svg
Jászó58.JPG
natural user defined węzeł obszar All commonly used values according to Taginfo

This table is a wiki template with a default description in English. Editable here.

Polskie tłumaczenie może być edytowane tutaj.


Zobacz też