Pl:Tag:natural=cave_entrance

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg natural = cave_entrance
(środowisko naturalne= wejście_do_jaskini)
Bacho-kiro-cave-entrance-mincov.jpg
Opis
Wejście do jaskini. Edit or translate this description.
Odwzorowanie w openstreetmap-carto
Cave.14.svg
Grupa: Środowisko naturalne
Używane do tych elementów
może być przyporządkowany do punktunie może być przyporządkowany do drogimoże być przyporządkowany do obszarunie może być przyporządkowany do relacji
Przydatne kombinacje
Zobacz też
Wikidane
Status: zaakceptowany

natural=cave_entrance - stosowany do oznaczenia wejścia do naturalnego, podziemnego miejsca jakim jest jaskinia.

Opis obiektu

Jaskinia lub Cave

Mapowanie

Należy zaznaczyć obszar obszar na którym jest wejście do jaskini lub nanieść węzeł węzeł na środku obiektu dodając tag natural=cave_entrance oraz opcjonalnie name=*.

Tagowanie

Schemat tagowania dla natural=cave_entrance
Tag Opis
natural=cave_entrance (obowiązkowe)
name=* Nazwa jaskini
cave:ref=* Numer jaskini w rejestrze.
opening_hours=* Sezon, dzień tygodnia, czas
fee=## Opłata dla dorosłych
ele=* Elewacja
direction=* Oznaczanie kierunku wyjścia z jaskini (patrząc na zewnątrz) - propozycja
access=* no - jeśli wejście jest murowane, zamknięte lub zabronione
private - jeśli zamknięte ale można dostać klucz.
barrier=* Brama/ściana/itd

Zobacz też