Pl:Key:direction

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg direction
(kierunek)
Kompas Sofia.JPG
Opis
Określa kierunek obiektu. Show/edit corresponding data item.
Grupa: Właściwości
Używane na tych elementach
może być przyporządkowany do punktumoże być przyporządkowany do liniimoże być przyporządkowany do obszaru (i relacji multipolygon)może być przyporządkowany do relacji
Status: zatwierdzonyPage for proposal

direction=* - służy do oznaczania kierunku elementu w różnych sytuacjach.

Uwaga: Nie należy mylić direction=* z destination=*.

Kąty i główne kierunki geograficzne

Kąty i główne kierunki geograficzne można stosować do funkcji, która jest mapowana jako niezależny węzeł lub powierzchnia. To pozwala określić kierunki, które nie są zależne od żadnej istniejącej linii. Przykłady dla węzłów, to kierunek w jaskini, urwisko, widok lub położenie ławki. Przykłady dla obszarów to kierunek sadzenia w winnicy lub posadzonych lasów.

Wartość Element Opis
<number> węzełobszar Dana liczba określająca kierunek w stopniach od 0 do 359 zgodnie z ruchem wskazówek zegara, w którym funkcja jest skierowana, gdzie 0 to północ (N).
<cardinal> węzełobszar Jeden z kierunków geograficznych, określonych za pomocą dużych liter [NWSE], np NE oznacza północny-wschód.
Patrz na rysunek poniżej dla wszystkich możliwych wartości i ich znaczeń.

Ta grafika pokazuje wszystkie możliwe wartości dla głównych kierunków geograficznych wraz z odpowiednimi stopniami.

Angles.svg

Synonimy

Wartości direction=north/south/east/west są stosowane jako synonimy dla direction=N/S/E/W i powinny być traktowane w ten sam sposób. Jednak kombinacje, takie jak, na przykład north-east, nie powinny być określone w tej formie.

Przykłady

Ławka zwrócona na wschód:

 amenity=bench
 direction=E (or direction=90)

Wejście do jaskini skierowane na północny-północny-zachód:

 natural=cave_entrance
 direction=NNW

Zgodnie z ruchem wskazówek zegara i przeciwnie

Na węzłach highway=mini_roundabout, inne warianty kierunku obrotów są używane.

Wartość Element Opis
przeciwnie do ruchu wskazówek zegara węzeł Mini rondo ma kierunek przeciwny do ruchu wskazówek zegara.
zgodnie z ruchem wskazówek zegara węzeł Mini rondo ma kierunek zgodny z ruchem wskazówek zegara.

Należy pamiętać, że wartością domyślną dla małych rond jest kierunek przeciwny do ruchu wskazówek zegara.

Przykład

Mini rondo ma kierunek zgodny z ruchem wskazówek zegara.

 highway=mini_roundabout
 direction=clockwise

Do przodu i do tyłu

Kierunki do przodu i do tyłu mogą być używane do określenia kierunku w funkcji zależnej od istniejącej linii. Odnosi się to tylko do funkcji, które są oznaczone dla węzła będącego częścią linii. Przykładem mogą być znaki drogowe oznaczające kierunek.

Znacznik Wartość Element OPis
direction forward węzeł (należy do linia) Kierunek jest do przodu w stosunku do tego, jak powiązana linia została narysowana w edytorze.
direction backward węzeł (należy linia) Kierunek jest do tyłu w stosunku do tego, jak powiązana linia została narysowana w edytorze.

Zauważmy, że to nie jest jednoznaczne w tagowanie dla przypadku gdy węzeł należy do więcej niż jednej linii! Z tego powodu, należy używać kierunku 'do przodu' i 'do tyłu' tylko na węzłach, które są częścią dokładnie jednej linii (lub, w zależności od kontekstu, highway=*).
Unikajmy węzłów połączeniowych oraz węzłów między dwoma liniami, a także (w przypadku gdy zostały one rozdzielone, ale są połączone przez węzeł). W razie wątpliwości lepiej po prostu wstawić nowy węzeł do linii, który może być świeżo oznakowany.

'Uwaga:' Wiele aplikacji edycyjnych(jak JOSM) nie rozpoznaje tego znacznika. Po zmianie kierunku linii, kierunek na węzłach tej linii nie zostanie zmieniony, oraz nie otrzymamy powiadomionia o ewentualnym błędzie. Dlatego należy zachować ostrożność podczas zmiany kierunku linii.

Przestarzałe zastosowania

Schody

Tagi direction=up i direction=down były używane dla highway=steps aby określić, czy schody prowadzą w górę czy w dół, zależnie od kierunku linii. Zostały zastąpione przez incline=up i incline=down.

Zobacz też