Pl:Key:incline

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg incline
(nachylenie)
Incline17.jpg
Opis
Stromość nachylenia. Show/edit corresponding data item.
Grupa: Właściwości
Używane do tych elementów
może być przyporządkowany do punktumoże być przyporządkowany do liniinie może być przyporządkowany do obszarunie może być przyporządkowany do relacji (z wyjątkiem relacji multipolygon)
Udokumentowane wartości: 3
Status: zatwierdzonyPage for proposal

incline=* - służy do określenia stopnia nachylenia drogi (lub stromości/spadku).

W przypadku takich dróg często na drodze pojawia się znak ostrzegawczy.

Wartości

Nachylenie jest najczęściej podawane jako wartości procentowe (po dodaniu znaku procentowego, %), np. incline=15%. Wartości w stopniach powinny być stosowane tylko wtedy, gdy są powszechne (postfiks ze znakiem stopni, °), np. incline=10°.

Wartości dodatnie wskazują ruch w górę zgodnie z kierunkiem ruchu.
Wartości ujemne wskazują ruch w dół zgodnie z kierunkiem ruchu.

Jeśli wartość procentowa nachylenia nie jest znana, możesz użyć tagu incline=up lub incline=down. Wartości te odnoszą się również do kierunku drogi: up oznacza nieznaną wartość dodatnią, down nieznaną wartość ujemną.

Użycie

Na linii

Podziel drogę na końcach nachylonej sekcji i dodaj tag incline=value% na linii z wartościami podanymi powyżej.
Wartość powinna podawać, praktycznie, maksymalne nachylenia na stromym odcinku (tj. maksymalne nachylenie, jaki musi pokonać pojazd lub główny użytkownik), a nie średnie nachylenie między węzłami.
Zobacz Talk:Key:incline.

Większość wystąpień tego tagu dotyczy schodów (highway=steps), zwykle oznaczonych tagiem incline=up lub incline=down.

Na węźle

Stosowanie tego tagu ma ograniczone (jeśli w ogóle) użycie, ponieważ węzły nie mają żadnego kierunku. Może być stosowany tylko w węzłach, które są użyte na "pojedynczej" linii, ale nie oznacza to, że jest to nachylenie na całej linii.

Aby uniknąć problemów, które mogą wystąpić, gdy węzeł jest współdzielony z przecięciem linii, należy zamiast tego oznaczyć segment między dwoma węzłami, w których kąt nachylenia jest możliwy do zmierzenia.

Niezwykle krótkie, nachylone segmenty (poniżej 1 metra na drogach dla pojazdów lub poniżej 10 centymetrów dla chodników używanych przez wózki inwalidzkie) na ogół nie muszą być oznakowane, ponieważ nie są tak naprawdę istotnymi barierami, jeśli współczynnik nachylenia pozostaje poniżej około 50% (w przeciwnym razie są to faktycznie "schody").

Szacunkowo

Jeśli nie znamy dokładnej wartości, możemy wtedy:

Relacja między wartościami procentowymi a stopniami

Nachylenie (bardzo strome) o 1 metr w pionie na każdy 1 metr w poziomie można przedstawić jako 100% lub 45°. W Wielkiej Brytanii może to być zaznaczone jako '1 in 1'.

Ważna uwaga: format % jest wartością wykładniczą w porównaniu do formatu °, który jest wartością stałą, 10°=17.63% nachylenia i 30°=57.73% nachylenia (nie 52.89%).

Wartości można konwertować w następujący sposób:

  • incline w %› = tan(‹incline w °› × pi/180) × 100
  • incline w °› = arctan(‹incline w %› / 100) × 180/pi
Mnożenie lub dzielenie przez stałą pi/180 jest wymagane tylko wtedy, gdy funkcje trygonometryczne opierają się na jednostkach radianów zamiast stopni.

Typowe i ekstremalne nachylenia

Typowe wartości tego tagu mieszczą się na drogach w zakresie od -25% do 25%.
Drogi o nachyleniu poniżej 10% są rzadko oznakowane, z wyjątkiem autostrad w obszarach górskich (dla odcinków dłuższych niż około 500 metrów, gdzie przyspieszenie nie kontrolowane przez hamowanie może narazić na niebezpieczeństwo, zwłaszcza na zakrętach lub inne wolniejsze pojazdy lub ludzi idących wzdłuż drogi), ale nachylenie ponad 20% jest rzadkie, a czysto wizualna ocena nachylenia często powoduje zbyt duże wartości.

Maksymalne znane pochyłości na ulicach publicznych wynoszą 37% na Canton Avenue - najbardziej stromej, zarejestrowanej oficjalnej, ulicy publicznej w Stanach Zjednoczonych.
Stanie w pozycji pionowej na pochyłości o nachyleniu 52% (na stokach narciarskich) może już być trudne i nie tylko dlatego, że buty zaczynają się ślizgać.
Najbardziej strome stoki narciarskie wynoszą około 100% (tj. Piste de l'Aigle w Zinal, Szwajcaria, około 100%, lub Harakiri w Mayrhofen, Austria, 85%). Narciarstwo zjazdowe na jeszcze bardziej stromym terenie jest tylko dla ekspertów.

Długie pochyłości w górach są uważane za strome dla rowerów, gdy osiągają 15% przez znaczną długość.
W zawodach sportowych są one trudne i często mają przypisaną "kategorię" w zależności od całkowitej długości stromego zbocza. Nie ma międzynarodowego standardu dla tej kategorii, każdy konkurs decyduje o kategorii i przypisuje określone punkty do wyzwania sportowego, a ta kategoryzacja może się zmieniać z biegiem czasu podczas każdych zawodów; jednak kategoryzacja dotyczy tylko długiej trasy, która obejmuje sekcje ze zmiennymi nachyleniami wymagającymi więcej niż kilka minut wysiłków. Tak więc nie ma stałych znaków dla tych kategorii, z wyjątkiem tych zawodów.

Jakkolwiek, kategoryzacja długich stromych pochyłości na trasach otwartych dla narciarstwa jest trwale zaznaczona konwencjonalnymi kolorami oznaczającymi ich trudność. Te kolory (zazwyczaj od zielonego do niebieskiego, czerwonego i czarnego w Europie) są tagowane oddzielnie. Zobacz piste:difficulty=*.

Podobno maksymalna wysokość dla ścieżki dostępnej dla wózka inwalidzkiego wynosiła 6%.

Przypuszczalne błędy tagowania

Jeśli znasz miejsca z tym tagiem, sprawdź, czy można je oznaczyć innym tagiem.
Automatyczne zmiany są bardzo odradzane, chyba że naprawdę wiesz, co robisz!

Zobacz też