Category:Pl:Tagging Mistakes

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Strony wymienione tutaj mają sekcję z szablonem Taginfo i Overpass API na stronie, która wskazuje na typowe lub możliwe błędy związane z tagowaniem.

Pozwala to osobom zajmującym się mapowaniem znaleźć te znaczniki w swoim obszarze i naprawiać je z lokalną wiedzą.

Uwaga: tagi widoczne w tej kategorii to ustalone tagi!

Przykładowy kod
== Możliwe błędy tagowania ==
{{PossibleSynonym|shop|driving_school|Lessons are not necessarily sold there}}

Pages in category "Pl:Tagging Mistakes"

The following 188 pages are in this category, out of 188 total.

T