Pl:Tag:amenity=community_centre

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg amenity = community_centre
2015 Wiejski Ośrodek Kultury w Gorzanowie.JPG
Opis
Miejsce najczęściej wykorzystywane do lokalnych wydarzeń, uroczystości i zajęć grupowych. Show/edit corresponding data item.
Odwzorowanie w OSM Carto
Community centre-14.svg
Grupa: Udogodnienia
Używane na tych elementach
może być przyporządkowany do punktunie może być przyporządkowany do liniimoże być przyporządkowany do obszaru (i relacji multipolygon)nie może być przyporządkowany do relacji (z wyjątkiem relacji multipolygon)
Przydatne kombinacje
Zobacz też
Status: zatwierdzonyPage for proposal

amenity=community_centre - służy do oznaczenia ośrodku kulturalnego, w których członkowie społeczności zbierają się na zajęcia grupowe, wsparcie społeczne, spotkania nieformalne i formalne, informacje publiczne, wydarzenia i uroczystości oraz inne cele.

Zobacz  Community centre.

Niektóre z nich mogą być ukierunkowane dla określonych grup wiekowych, takich jak centra rozrywki dla nieletnich lub miejsca spotkań dla seniorów.
Czasami mogą być również wykorzystane do prywatnych lub komercyjnych wydarzeń, ale nie są wykorzystywane do celów administracyjnych lub rządowych, więc nie mieszajmy ich z "townhall". Stosujemy tag operator=* aby wskazać, kto obsługuje obiekt.

Mapowanie

Zaznaczamy obszar obszar dla ośrodka centrum kultury, obejmującego budynki i obszary zewnętrzne i dodajemy tag amenity=community_centre.
Jeśli nie ma obszarów zewnętrznych, znaczniki dotyczą wtedy budynku. Jeśli geometria budynku nie jest jeszcze znana lub gdy ośrodek zajmuje tylko kilka pokoi w większym budynku, zaznaczamy wtedy węzeł węzeł.

Dodajemy szczegóły

Często ośrodek kultury ma określony type i służy konkretnemu odbiorcy lub "grupie docelowej", wyróżnionej według wieku, płci lub specjalnego zainteresowania.

  • Określamy rodzaj za pomocą tagu community_centre=*.
  • Określamy grupę docelową za pomocą tagu community_centre:for=*. Liczba pojedyncza jest preferowana dla wartości. Kilka wartości może być rozdzielonych średnikami.

Rozróżnianie

Niektóre ośrodki kultury mogą pokrywać się z infrastrukturą społeczną. Gdy ośrodek jest otwarty dla publiczności ogólnej (czasami określonej grupy wiekowej lub z określonymi zainteresowaniami), gromadzących się dla poszczególnych działań, powinno się oznaczyć je tagiem amenity=community_centre.
Jeśli adresowana jest do konkretnej grupy odbiorców i/lub jest obsadzona profesjonalnymi pomocnikami (pracownikami socjalnymi, pielęgniarkami), preferowany byłaby tag amenity=social_facility.

Pisownia

Wniosek został poddany przeglądowi (i zatwierdzeniu) z amerykańskim center. Jednak do tej pory tagi używają wersji brytyjskiej (i kanadyjskiej). Aby zachować spójność, zmieniono nazwę propozycji na community_centre.

Przypuszczalne błędy tagowania

Jeśli znasz miejsca z tym tagiem, sprawdź, czy można je oznaczyć innym tagiem.
Automatyczne zmiany są bardzo odradzane, chyba że naprawdę wiesz, co robisz!
Jeśli znasz miejsca z tym tagiem, sprawdź, czy można je oznaczyć innym tagiem.
Automatyczne zmiany są bardzo odradzane, chyba że naprawdę wiesz, co robisz!
Jeśli znasz miejsca z tym tagiem, sprawdź, czy można je oznaczyć innym tagiem.
Automatyczne zmiany są bardzo odradzane, chyba że naprawdę wiesz, co robisz!

Zobacz też