Pl:Key:community_centre:for

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg community_centre:for
Drawings by young Syrian refugee girls in a community centre in southern Lebanon promote the prevention of child marriage. (14496389777).jpg
Opis
Opisuje grupę osób w ośrodku kultury. Show/edit corresponding data item.
Grupa: Właściwości
Używane na tych elementach
może być przyporządkowany do punktunie może być przyporządkowany do liniimoże być przyporządkowany do obszaru (i relacji multipolygon)nie może być przyporządkowany do relacji (z wyjątkiem relacji multipolygon)
Wymagane znaczniki
Przydatne kombinacje
Status: w rzeczywistości

community centre:for=* - służy do opisania grupy osób, która jest głównie obsługiwana przez obiekt, gdy jest ona zróżnicowana ze względu na wiek lub płeć.

Forma "pojedyncza" jest preferowana dla wartości. Kilka wartości może być rozdzielonych średnikami.

Tag Opis
community_centre:for=child Klub dla dzieci.
community_centre:for=juvenile Klub młodzieżowy.
community_centre:for=student Klub studencki.
community_centre:for=girl Miejsce dla dziewcząt.
community_centre:for=boy Miejsce dla chłopców.
community_centre:for=man Miejsce dla mężczyzn.
community_centre:for=woman Miejsce dla kobiet.
community_centre:for=senior Miejsce, w którym gromadzą się starsi ludzie.
community_centre:for=family Miejsce, w którym gromadzą się rodzice z dziećmi.
community_centre:for=homosexual Miejsce, w którym gromadzą się homoseksualiści.
community_centre:for=multigeneration Miejsce, które łączy różne pokolenia.
community_centre:for=disabled Miejsce, w którym gromadzą się osoby niepełnosprawne.
Jeżeli w tym miejscu zapewniona zostanie opieka społeczna, preferowany byłoby tag amenity=social_facility.
community_centre:for=athlete Centrum społeczności klubu sportowego, w którym gromadzą się ludzie, ale nie uprawiaj tutaj samego sportu.
community_centre:for=immigrant Miejsce, w którym imigranci mogą spotykać się między sobą lub z innymi ludźmi.

Zobacz też