Pl:Key:community_centre

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg community_centre
(ośrodek_kultury)
Osm element key.svg
Opis
Opisuje rodzaj ośrodka kultury. Edit or translate this description.
Grupa: Właściwości
Używane do tych elementów
może być przyporządkowany do punktunie może być przyporządkowany do liniimoże być przyporządkowany do obszarunie może być przyporządkowany do relacji
Wymagane znaczniki
Przydatne kombinacje
Wikidane
Status: w użyciu

community_centre=* - służy do oznaczenia rodzaju ośrodka kultury otagowanego amenity=community_centre.

Opis obiektu

Ośrodek kultury może mieć wiele form dla różnych kultur i służyć różnym społecznościom, dlatego warto je scharakteryzować.

Mapowanie

Nanosimy węzeł węzeł pośrodku obiektu lub zaznaczmy obszar obszar obiektu, następnie dodajemy tagi amenity=community_centre i community_centre=*.

Jeśli obiekt obsługuje określoną grupę docelową, dodajemy wtedy tag community_centre:for=*.

Przypuszczalne wartości

Tag Opis
community_centre=village_hall Niereligijna sala na obszarach wiejskich, przeważnie w centrum wsi.
community_centre=community_hall Niereligijna sala, ogólniejsza niż powyżej. Można dodać specyficzne grupy docelowe, np. community_centre:for=senior
community_centre=parish_hall Miejsce zgromadzeń wspólnot religijnych, które nie są miejscem kultu.
community_centre=youth_centre Obiekt zapewniający pokój i potencjalnie wskazówki dla dzieci, nastolatków i/lub młodych dorosłych do spędzania wolnego czasu.

Określamy grupę docelową za pomocą tagu community_centre:for=juvenile lub community_centre:for=child.
Możemy także podać precyzyjne przedziały wiekowe przy pomocy min_age=* i max_age=*.

community_centre=family_centre Obiekt, który koncentruje się na rodzicach spędzających czas ze swoimi dziećmi.

Możemy dodać tag community_centre:for=family

community_centre=cultural_centre Obiekt zapewniający przestrzeń dla działań kulturalnych dla wszystkich grup wiekowych, patrz Cultural_center.
community_centre=language_centre Obiekt zapewniający przestrzeń dla działań związanych z konkretnym językiem, poza byciem prostą szkołą językową, np. Goethe-Instytut niemieckiej działalności w obcych krajach.
community_centre=meeting_room Miejsce do organizowania spotkań, wykładów, kursów w społeczności; w mniejszym otoczeniu niż duża sala.
community_centre=events_venue Przestrzeń dla wydarzeń ogólnych dla społeczności.

Zobacz także amenity=events_venue dla miejsc, w których wydarzenia są organizowane komercyjnie.

community_centre=club_home Obiekt konkretnego klubu lub stowarzyszenia.
community_centre=environment_centre Obiekt obsługujący działaczy i organizacje działające na rzecz ochrony środowiska.
community_centre=* W razie potrzeby można dodać inne wartości.