Pl:Key:min_age

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg min_age
Opis
Minimalny wiek osoby korzystającej z obiektu. Show/edit corresponding data item.
Grupa: Ograniczenia
Używane na tych elementach
może być przyporządkowany do punktumoże być przyporządkowany do liniimoże być przyporządkowany do obszaru (i relacji multipolygon)może być przyporządkowany do relacji
Przydatne kombinacje
Status: w użyciu

min_age=* - służy do zaznaczenia minimalnego wieku do korzystania z obiektu lub aby wejść do niego.

Opis

Tag min_age=* jest stosowany, gdy wymagane jest aby osoba wchodząca do danego obiektu: sklepu, miejsca, budynku lub innego rodzaju miejsca, miała minimalny wiek.
Jest to przeciwieństwo tagu max_age=*.

Wartości

Wiek w latach jest używany jako wartość. Jeśli podany zostanie tylko numer, będzie to zinterpretowane jako lata. Kropka (.) może być używane jako znak dziesiętny.

Jeśli chcemy wyrazić miesiące lub tygodnie, dodajemy " months" lub " weeks" do wartości liczbowej (liczba pojedyncza dla 1 tygodnia lub miesiąca, w liczbie mnogiej inaczej). Jeśli jest to konieczne, rok, miesiąc i tydzień mogą być łączone. Jeśli lata są połączone z miesięcami i/lub tygodniami, należy dołączyć "years" do liczby lat.

Przykłady

Wymowa

Do lipca 2014 roku istniały współistniejące dwa tagi min_age=* i minage=*. Oba mają strony na wiki z podobnymi opisami.
Po dyskusji na @tagging mailinglist zostały połączone w jeden tag min_age=*, zwłaszcza dla lepszej czytelności (-age jest wspólnym przyrostkiem, więc podobne słowa jak - "milage", "mirage" lub "menage" istnieją, co sprawia, że coraz trudniej jest ja czytać, szczególnie dla nie znających biegle języka angielskiego).

Zobacz też