Pl:Tag:amenity=school

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg amenity = school
(udogodnienie = szkoła)
Stąporków, Szkoła Podstawowa nr 2.jpg
Opis
Instytucja zaprojektowana do nauczania pod nadzorem nauczycieli. Show/edit corresponding data item.
Odwzorowanie w OSM Carto węzeł
Rendering-amenity-school.png
Odwzorowanie w OSM Carto obszar
Rendering-area-amenity-school.png
Grupa: Udogodnienia
Używane do tych elementów
może być przyporządkowany do punktunie może być przyporządkowany do liniimoże być przyporządkowany do obszaru (i relacji multipolygon)nie może być przyporządkowany do relacji (z wyjątkiem relacji multipolygon)
Wymagane znaczniki
Przydatne kombinacje
Zobacz też
Status: zatwierdzonyPage for proposal

amenity=school – tag do oznaczenia szkoły – miejsca, gdzie uczniowie, zazwyczaj między 6. a 19. rokiem życia, są nauczani pod kontrolą nauczycieli.

Opis

Tag ten można używać do oznaczania: szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych (liceów, techników, szkół branżowych I i II stopnia, szkół specjalnych przysposabiających do pracy), ogólnokształcących szkół muzycznych I i II stopnia, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych (do 31 sierpnia 2022), ogólnokształcących szkół baletowych, liceów plastycznych, liceów sztuk plastycznych. Propozycja oznacza typów szkół występujących w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych (RSPO) znajduje się tutaj.

Mapowanie

Szkołę oznaczoną tagiem amenity=school najczęściej zaznacza się jako obszar obejmujący cały teren szkoły: budynki, boiska, hale sportowe (zobacz grafika poniżej oraz sekcja Przykłady).

Częstym błędem jest dodawanie amenity=school tylko do samego budynku (nie jest to jednak błąd, jeśli szkoła zajmuje tylko jeden budynek i nie ma terenu wokoło).

Poprawnym sposobem jest też oznaczenie szkoły jako węzeł.

Dodatkowe oznaczenia

 • name – nazwa szkoły
 • operator – nazwa organu prowadzącego szkołę (dla szkół publicznych jest to najczęściej gmina lub powiat)
 • operator:type – rodzaj organu prowadzącego (publiczny, prywatny itd.). Propozycja oznaczania typów operatorów występujących w RSPO znajduje się tutaj
 • website – strona internetowa szkoły
 • grades – poziomy nauczania (np. 1-8 dla szkoły podstawowej, 9-12 dla liceum)
 • isced:level – poziom wykształcenia oferowany przez daną szkołę
 • addr – adres (tylko jeśli szkoła nie jest na obszarze, a adres nie jest już na budynku)
 • phone – numer telefonu
 • wikipedia – nazwa artykułu w Wikipedii
 • patron – imię i nazwisko patrona szkoły
 • religion + denomination=* – religia, w przypadku szkoły wyznaniowej
 • ref:rspo – numer szkoły w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych (w Polsce)
 • ref:regon – numer identyfikacyjny REGON, czyli dziewięciocyfrowy identyfikator nadany podmiotowi w Krajowym Rejestrze Urzędowych Podmiotów Gospodarki Narodowej (tylko na terenie Polski)

Szczegóły atrybutowania obszaru szkoły

Wejścia przez granicę szkoły mogą zostać tagowane jako entrance. Dodatkowo można użyć barrier=gate. Ten węzeł powinien być częścią chodnika lub drogi serwisowej połączonej z siecią drogową po to, aby możliwe było stworzenie trasy wprost do drzwi szkoły.

caption

Budynek szkolny można oznaczyć jako building=school.
Wejścia do budynku mogą być opisane jako:

Kilka szkół w jednym miejscu

W przypadku gdy na jednym terenie znajduje się kilka szkół lub instytucji edukacyjnych (np. zespół szkół, zespół szkolno‑przedszkolny i inne), należy cały obszar oznaczyć tagiem landuse=education, a poszczególne szkoły jako węzły (ewentualnie jako obszary, jeśli szkoły mają wyraźnie wyodrębione tereny).

Amenity school usage example complex - Proposal.svg

Tag landuse=education zastąpił amenity=school na obszarze, na którym znajduje się więcej niż jedna placówka edukacyjna. Dotychczasowa praktyka „dodawała” jedną szkołę do bazy, bo np. w przypadku obszaru z dwoma szkołami, które były jako węzeł, trzecie amenity=school było na obszarze szkoły. Teraz do tego jest landuse=education. UWAGA! Zgodnie z propozycją, w okresie przejściowym, tzn. do czasu renderowania landuse=education, dopuszczalne jest dodawanie landuse=education do amenity=school.

Obiekty związane ze szkołą

Pojedyncze boiska sportowe oznacza się tagiem leisure=pitch, rodzaje uprawianego sportu jako sport=* oraz nawierzchnia (trawa, asfalt itd.) jako surface=*. Tereny trawiaste wokół szkoły można oznaczać jako landuse=grass. Halę sportową building=sports_hall itd.

Przykłady

 • way 96589472 Teren oznaczony jako zespół szkół, a pojedyncze szkoły jako węzły node 1443527382, node 2361998397. Jako węzeł została oznaczona także placówka oświatowa, która nie wchodzi w skład zespołu szkół node 9484666598:
 • way 1028126316 Teren na którym znajduje się kilka szkół w ramach dwóch różnych zespołów szkół node 9484537899, node 9484537898:

Źródła danych

Można się posiłkować oficjalnym, aktualizowanym na bieżąco Rejestrem Szkół i Placówek Oświatowych, dostępnym pod adresem https://rspo.gov.pl
API znajduje się pod adresem https://api-rspo.mein.gov.pl/

Wątpliwości co do legalności źródła rozwiewa wątek na forum: https://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?pid=797431#p797431

Dodatkowo można korzystać z aktualizowanego corocznie Wykazu szkół i placówek oświatowych, dostępnego pod adresem https://dane.gov.pl/dataset/839,wykaz-szko-i-placowek-oswiatowych.

Wybrane instytucje edukacyjne

Zobacz też

Możliwe błędy tagowania

Jeśli znasz miejsca z tym tagiem, sprawdź, czy można je oznaczyć innym tagiem.
Automatyczne zmiany są bardzo odradzane, chyba że naprawdę wiesz, co robisz!