Cs:Tag:amenity=school

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg amenity = school
Stąporków, Szkoła Podstawowa nr 2.jpg
Popis
Škola Show/edit corresponding data item.
Vykreslování v OSM Carto uzel
Rendering-amenity-school.png
Vykreslování v OSM Carto plocha
Rendering-area-amenity-school.png
Skupina: Vzdělávání
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlunemělo by být použito na cestěmůže být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Vhodné kombinace
Viz též
Status: de factoPage for proposal

Značku amenity=school používejte k mapování školy, kde se žáci ve věku od cca pěti do osmnácti let učí pod dohledem učitelů. Zahrnuje to primární i sekundární školy. Jiná vzdělávací zařízení jsou: amenity=kindergarten, amenity=college, amenity=university.

Jak mapovat

Označte hranici školy pomocí plocha plochy, nebo umístěte uzel uzel na střed areálu, pokud spěcháte (nebo neznáte přesně hranice areálu a ta není zjevná z leteckých snímků).

Tato plocha by měla zahrnovat celý pozemek školy včetně všech budov, sportovních zařízení a pozemků. Pro školy s více areály lze použít multipolygon. Plochu označte značkou amenity=school a name=* názvem školy. Doporučené dodatečné značky zahrnují:

 • operator=* - název provozovatele, často místní správy
 • addr:*=* - adresa
 • capacity=* - počet žáků ve škole
 • isced:level=* - pro úroveň vzdělávání dle ISCED (navrhovaná značka)
 • fee=yes - zda se za vzdělávání platí
 • religion=* - souvisí-li škola s nějakou cíkví (také denomination=*)
 • wikipedia=* - článek o škole na Wikipedii
 • wikidata=* - identifikátor Wikidata položky o škole
 • ref=* - referenční číslo školy
 • contact=* - kontaktní informace - webové stránky, email a telefon
Značení vchodů do školy

Budovy školy by měly být značeny building=school, jsou-li používány obecně a volitelně také s konkrétními doplňkovými značkami jako třeba amenity=swimming_pool.

Zvažte přidání entrance=* a, je-li to vhodné, také barrier=gate na místa, kde silnice, cesty nebo jiné přístupové koridory na školní pozemky kříží hranice školy (která je značená amenity=school.

Vchody do školy mohou být značeny jako uzly na obrysu budov jednou z následujících značek:

 • entrance=main - hlavní vchod
 • entrance=yes - vedlejší vchody
 • entrance=emergency - pro jednosměrný nouzový východ
 • entrance=service - pro vchod pro zaměstnance a dodávky zboží

Jednotlivá sportoviště lze označit leisure=pitch a tam, kde lze identifikovat jednotlivé sporty, také sport=* a surface=grass/asphalt/.... Plochy trávy, které třeba pokrývají více sportovišť nebo jsou používané pro jiné účely lze značit landuse=grass.

Viz také

Possible tagging mistakes

Pokud znáte místa s touto značkou, ověřte, zda je není možné označit jinak.
Silně nedoporučujeme automatizované editace, pokud ovšem opravdu nevíte, co se chystáte udělat!