Cs:Key:contact

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg contact
Housenumber-karlsruhe-de.png
Popis
Prefix pro několik klíčů contact:*, které popisují kontakt na objekt Edit or translate this description.
Skupina: Adresy
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlumůže být použito na cestěmůže být použito na plošemůže být použito na relaci
Viz též
Wikidata
Status: používáno

Klíč contact je prefixem pro několik klíčů contact:*, do kterých se vkládají kontaktní informace na příslušný objekt.


Hodnoty

Kontaktní informace byste měli přidávat pouze k POI a nikdy k soukromým adresám!

E-mailové adresy, které jsou na webových stránkách dostupné pouze po vyřešení captcha, nebo jsou jiným způsobem znečitelněny, aby se chránili před SPAMovými roboty, by se neměly přidávat do OSM.


Kontaktní údaje

Klíč Hodnota Prvek Poznámka TagInfo Ilustrace
contact:phone +420 123 456 789 uzel cesta plocha relace telefonní číslo (viz také phone=*) Black telephone icon from DejaVu Sans.svg
contact:website http://priklad.cz uzel cesta plocha relace URL webové stránky (viz také website=* a url=*) Vista-www.png
contact:email mail@priklad.cz uzel cesta plocha relace e-mailová adresa (viz také email=*) Contactenos.jpg
contact:fax +420 123 456 789 uzel cesta plocha relace faxové číslo (viz také fax=*) Emoji u1f4e0.svg
contact:facebook plné URL na Facebook uzel cesta plocha relace profil na Facebooku - preferujeme plné URL (protože na Facebooku jsou různé druhy stránek), ale také se používá jednoduše veřejné uživatelské jméno. (Viz také facebook=*) F icon.svg
contact:vk VK.com uzel cesta plocha relace VK link to social network service VK.com-logo.svg
contact:instagram uživatelské jméno uzel cesta plocha relace název účtu nebo plné URL na Instagram Instagram logo 2016.svg
contact:twitter @OpenStreetMap uzel cesta plocha relace název účtu nebo plné URL na Twitter (viz také twitter=*) Twitter logo.svg
contact:mobile +44 11223 456-789 uzel cesta plocha relace mobile phone number. The more general tag contact:phone=* should be preferred Roadsign - Cellphone.svg
contact:youtube Youtube account/channel URL uzel cesta plocha relace URL YouTube účtu nebo kanálu oficiálně prvkem používaného. Někdy se uvádí pouze uživatelské jméno. Logo of YouTube (2015-2017).svg
contact:ok ok URL uzel cesta plocha relace ok link to social network service. Ok new logo.png
contact:street user defined uzel cesta plocha relace For denoting the street name where a POI is located, see also addr:street=*
contact:housenumber user defined uzel cesta plocha relace For denoting the housenumber where a POI is located, see also addr:housenumber=* (Status: "draft" Text-x-generic.svg)
contact:postcode user defined uzel cesta plocha relace For denoting the postcode number where a POI is located, see also addr:postcode=*
contact:city user defined uzel cesta plocha relace For denoting the city name where a POI is located, see also addr:city=*
contact:webcam URL webové kamery uzel Pro označení umístění webové kamery použijte uzel se značkou surveillance=webcam Camera-example.jpg
contact:telegram https://t.me/Example uzel cesta plocha relace Telegram account name or full URL Telegram logo.svg
contact:whatsapp WhatsApp number uzel cesta plocha relace WhatsApp number officially used by the POI. WhatsApp.svg
contact:linkedin uživatelské jméno uzel cesta plocha relace název účtu nebo plné URL na LinkedIn LinkedIn Logo.svg
contact:pinterest Pinterest URL uzel cesta plocha relace Pinterest URL officially used by the POI. Pinterest Logo.svg
contact:viber +44 11223 456-789 uzel cesta plocha relace Viber account name (phone number) or full URL Viber logo.svg
contact:foursquare https://foursquare.com/v/Example uzel cesta plocha relace Foursquare account name (hash) or full URL Foursquare logo 2018.png
contact:skype Skype jméno uzel cesta plocha relace Přihlašovací jméno na Skype Skype logo.svg
contact:xing uživatelské jméno uzel cesta plocha relace název účtu nebo plné URL na XING(en) Xing logo.svg
contact:vhf kanál VHF Channel nebo frekvence uzel cesta plocha relace Zajímavé pro námořní a letecké služby Torre de controle Rio de Janeiro (Galeao).jpg
contact:flickr Flickr URL uzel cesta plocha relace URL Flickr. Podobně jako u ostatních se jedná o místo, kde lze prvek oficiálně kontaktovat, nebo kde šíří informace. Nemělo by ukazovat na vlastnoručně udělanou fotografii místa. Flickr wordmark.svg
contact:mastodon username@server.example uzel cesta plocha relace Mastodon social network handle or full URL Mastodon Logotype (Full Reversed).svg
contact:sip sip@example.com uzel cesta plocha relace e-mailová adresa (viz také email=*)
contact:diaspora URL a uživatelské jméno uzel cesta plocha relace plné URL na Diaspora Diaspora logotype.svg
contact:gnusocial username@server.example uzel cesta plocha relace GNU Social social network handle or full URL GNU-social-logo.svg
contact:xmpp jabber@example.com uzel cesta plocha relace e-mailová adresa (viz také email=*) XMPP logo.svg
contact:user_defined user defined uzel cesta plocha relace All commonly used namespace keys according to Taginfo

* table is sorted by database units (most frequently at first)

This table is a wiki template with a default description in English. Editable here. Český překlad lze editovat zde.

Telefonní a faxové číslo používejte ve formátu dle doporučení ITU-T E.123(en) a DIN 5008(de):

 +<kód země> <národní směrové číslo> <účastnické číslo>-<linka pobočkové ústředny>

Viz také