Cs:Key:website

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg website
Vista-www.png
Popis
Pro zápis odkazu na oficiální webovou stránku prvku. Edit this description in the wiki page. Edit this description in the data item.
Skupina: anotace
Vzor URL
$1
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlumůže být použito na cestěmůže být použito na plošemůže být použito na relaci
Vhodné kombinace
Viz též
Status: de factoPage for proposal

Značkou website=* můžeme poskytnout plné URL na oficiální webovou stránku daného prvku, ať už je to budova, park, železnice nebo cokoliv jiného. Odkaz na relevantní, ovšem neoficiální informace, pak lze přidat značkou url=*. Pro odkazy na Wikipedii použijte značku wikipedia=* (povšimněte si ovšem, že tyto odkazy mají jiný formát a nejsou celými URL).

Pro webové stránky malého formátu (vytvořené pro malé displeje, snížený datový tok nebo mobilní dotykové obrazovky) použijte website:mobile=*.

Formát

URL webových stránek jsou obvykle v tomto formátu:

http(s)://(www.)domain.tld/(stránka)(?parametry)(#kotva) - kde části v závorkách mohou být volitelné.

Příklad

https://www.openstreetmap.org/help je dobrým URL webové stránky. Formát je platný, je to přímý odkaz na požadovaný zdroj a důvěryhodná webová stránka.

Nejlepší postup

  • Použijte tak krátké URL, jak je to možné. Preferujte jednoduchá URL před složitějšími, pokud v principu ukazují na stejný obsah. Použijte například http://bahn.de/ namísto http://www.bahn.de/p/view/index.shtml, protože obě vás zavedou na úvodní stránku. Webové stránky jsou často předělávány, takže se snažte o co nejvíc "robustní" URL, které funguje.
  • Uvádějte protokol (http nebo https). www.openstreetmap.org/help je nesprávné, protože chybí protokol.
  • Nepoužívejte zkracovače URL. URL jako je https://goo.gl/x1fz3h může být zavádějící, protože skrývá skutečné URL, může obsahovat reklamu nebo dokonce malware.
  • Dávejte si pozor při kopírování výsledků z vyhledávačů. URL výsledku vyhledávání také skrývá informace o konečném cíli odkazu a nejsou určena pro trvalé odkazování. Velmi špatným příkladem je třeba https://encrypted.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s...
  • Verze HTTPS webových stránek by měla být použita vždy, když je to možné, jelikož zvyšuje zabezpečení a soukromí uživatelů. Mělo by to vypadat takto: https://openstreetmap.org/help

Reference

Viz také