Cs:Cesta

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Mf way.svg

Cesta (way) je uspořádaný seznam uzlů, který normálně má i alespoň jednu značku (Tag) nebo je vložen do relace. Cesta může mít od 2 do 2 000 uzlů, i když je možné, že se na serveru najdou vadné cesty jen s jedním, nebo dokonce žádným uzlem. Cesta může být otevřená, nebo uzavřená. Uzavřená cesta je taková cesta, jejíž počáteční uzel je identický s jejím koncovým uzlem. Uzavřenou cestu lze interpretovat buď jako lomenou čáru tvořící smyčku Uzavřená cesta, nebo jako plochu Plocha, ale také může znamenat obojí.

V některých editorech, např. v iD, se namísto pojmu cesta (way) používá termín linie (line).

V databázi OSM máme již více než 416 000 000 cest (k červnu 2017).

Druhy cest

Otevřená cesta Cesta

Otevřená cesta je lomená čára, kterou se popisuje nějaký lineární objekt, jako je třeba silnice, potok nebo železnice. Cesta má směr, který je v editoru naznačený šipkami a má tedy i svou levou a pravou stranu. Směr je důležitý třeba pro zakreslení jednosměrných ulic a strany jsou využívány například u útesů.

Uzavřená cesta Uzavřená cesta

Uzavřená cesta je lomená čára, jejíž počáteční uzel je zároveň i jejím uzlem posledním a má také odpovídající značení. Uzavřená cesta, která je označena značkou "plocha" area=yes, by měla být považována za plochu (ovšem tato značka nebývá ve většině případů vyžadována, viz níže).

Následující uzavřené cesty jsou považovány za uzavřené lomené čáry:

 • highway=* Uzavřená cesta popisující kruhové objezdy a chodníky uzavřené do kruhu.
 • barrier=* Uzavřená cesta popisující bariéry, jako jsou živé ploty nebo zdi, které obklopují pozemek dokola.

Plocha Plocha

Hlavní článek: Plocha

Plocha (taktéž vyplněný mnohoúhelník) je uzavřená vyplněná oblast ohraničená uzavřenou cestou. Většina uzavřených cest je považována za plochy, aniž by musely mít značku "plocha" area=yes (příklady některých výjimek jsou uvedeny výše). Příklady uzavřených cest, které definují plochy:

Pokud máte uzavřenou cestu označenou značkou, která je normálně považována za lomenou čáru, a chcete ji interpretovat jako plochu, pak musíte přidat značku pro plochu area=yes. Například:

Plochy lze také zakreslit pomocí jedné nebo více cest, které jsou sdruženy do relace multipolygon.

Kombinace uzavřené lomené čáry a plochy

Je možné, aby uzavřená cesta byla označena tak, že by měla být interpretována jako uzavřená lomená čára i plocha.

Například uzavřená cesta, která zakresluje kruhový objezd, v jehož středu je trávník, může být označena zároveň jako:

Příklady

Ulice jako cesta

Jednosměrná ulice v obytné zástavbě označená jako highway=residential + name=Gagarinova + oneway=yes

 <way id="5090250" visible="true" timestamp="2009-01-19T19:07:25Z" version="8" changeset="816806" user="Truhlik" uid="64226">
  <nd ref="822403"/>
  <nd ref="21533912"/>
  <nd ref="821601"/>
  <nd ref="21533910"/>
  <nd ref="135791608"/>
  <nd ref="333725784"/>
  <nd ref="333725781"/>
  <nd ref="333725774"/>
  <nd ref="333725776"/>
  <nd ref="823771"/>
  <tag k="highway" v="residential"/>
  <tag k="name" v="Gagarinova"/>
  <tag k="oneway" v="yes"/>
 </way>

Uzly, které popisují tvar ulice, jsou seřazeny ve správném pořadí a je na ně odkazováno pouze pomocí jejich identifikátorů (id). Tyto uzly již bylo potřeba nadefinovat dříve pomocí jejich souřadnic.