Cs:Key:area

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg area
Mapnik area pedestrian.png
Popis
Používáno k označení prvku jako plochy. Show/edit corresponding data item.
Skupina: Vlastnosti
Použité na těchto prvcích
nemělo by být použito na uzlumůže být použito na cestěmůže být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Vhodné kombinace
Status: schválenoPage for proposal
Viz také Plocha

Značka area=yes definuje uzavřenou cestu jako plochu.

Značka area=no naopak definuje uzavřenou cestu pouze jako cestu (vedoucí zpět do výchozího bodu).

Značka area=* se používá proto, že některé značky na uzavřených cestách způsobují, že jsou tyto uzavřené cesty automaticky (implicitně) interpretovány jako plochy a některé značky naopak uzavřené cesty automaticky chápou pouze jako cestu "kolem dokola". Tam, kde je potřeba změnit implicitní interpretaci (nebo v případě nejasnosti stav jednoznačně definovat), se používá upřesnění area=yes resp. area=no.

Například uzavřená cesta se značkou highway=pedestrian je interpretována jako chodník, který se vrací do výchozího bodu. Teprve area=yes z něj vytvoří plochu, pěší zónu, náměstí...

Například leisure=track, sport=running, area=no je pouze uzavřená běžecká trať a nikoliv plocha.

Poznámka: uzavřená cesta, která je označena pouze area=yes a name=* v OSM nic neznamená, i když se na některých mapách může omylem vykreslit.

Shrnutí

Následující uzavřené cesty by měly být implicitně považovány za lineární objekty:

  • barrier=* (u tlustých živých plotů nebo zdí nebo při detailním mapování pomocí plochy přidejte area=yes)
  • highway=*, viz níže 'Plocha silnic'
  • Tento seznam je pravděpodobně neúplný, prosím, přidejte další příklady.

Ve většině ostatních případů jsou uzavřené cesty považovány implicitně za plochy, včetně:

Povšimněte si, že tvůrci map často používají více značek na stejné uzavřené cestě. To může vést k tomu, že některé uzavřené cesty definují jak plochu, tak i obvodovou linii. Například uzavřená cesta označená jako landuse=grass a barrier=fence může být interpretována jako plot kolem plochy trávy.

Čistým řešením by bylo vytvořit jeden prvek pro každý objekt. Tedy označit uzavřenou cestu pouze značkami pro lineární prvky a vložit ji do relace multipolygon k vytvoření plochy.

Plocha silnic

Pěší zóny (například náměstí) by měly být zakresleny uzavřenou cestou jdoucí po jejich obvodu a označeny jako highway=pedestrian a také area=yes.

Pokud silnice prochází pěší zónou, pak by obvyklá lineární cesta měla být nakreslena přes náměstí. Tato lineární cesta by však měla sdílet uzly s pěší zónou v místech, kde do ní vstupuje a kde ji opouští.

V kontextu silnic znamená značka area=yes to, že v ní nejsou žádné silniční linie (tedy neexistují a nevedou tam žádné určené směry).

Poznámka: V současné době nemáme žádná jasná pravidla, jak (vyjma highway=pedestrian) se značkami highway=* doplněnými area=yes zacházet.

Poznámka: Většina navigačních algoritmů nenaviguje správně přes plochy, mají tendenci navigovat podél jejich obvodu.

Návrhy

  • Proposed features/area:highway(en) pro definici vozovky silnice jako plochy (doplněk jejich mapování jako čáry) a jako alternativa k popisu pěších zón.