Cs:Tag:public_transport=platform

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg public_transport = platform
Bayview trstwy.jpg
Popis
Nástupiště - místo, kde cestující čekají na vozidlo veřejné dopravy. Show/edit corresponding data item.
Skupina: Veřejná doprava
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlumůže být použito na cestěmůže být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Vhodné kombinace
Viz též
Status: schválenoPage for proposal

Značkou public_transport=platform označíte místo, kde cestující čekají na veřejnou dopravu jakéhokoliv typu, včetně letišť, autobusových nádraží, přístavů, železničních stanic, ale i lyžařských vleků, autobusových zastávek u silnice a taxi. Tato značka byla zavedena návrhem Public Transport v roce 2011.

Historicky se pro každý způsob dopravy používaly různé značky, včetně highway=bus_stop (pro autobusové zastávky), railway=platform (pro zastávky železnice, tramvaje a metra), aeroway=gate (na letišti), amenity=taxi atd. Tyto 'tradiční' značky se stále široce používají (i když jsou nepřesné) a nejsou tímto schématem zneplatněny a měly by být zachovány, aby se zajistila kompatibilita se starším softwarem i za cenu redundance.

Jak mapovat

broom

Tento článek nebo sekce může obsahovat zastaralé informace: section
Pokud znáte aktuální stav věcí, pak, prosím, informujte ostatní aktualizací těchto informací. (Discussion)

Nástupiště lze značit jako uzel, cesta nebo plocha. Uzly se používají v místech, kde není žádná infrastruktura (např. tradiční autobusová zastávka bez infrastruktury nebo se sloupkem), cesty pro místa, kde je pro čekající pasažéry určena lineární plocha a plocha se používá v místech, kde je určena větší plocha, nebo kde se stýkají různá nástupiště, jako třeba na vlakovém nádraží. Pokud se nástupiště mapuje jako plocha, není vyžadována značka area=yes (kruhové uzavřené cesty jako nástupiště neexistují).

Nástupiště lze seskupit spolu s jinými souvisejícími prvky, včetně public_transport=stop_position (kde zastavuje vozidlo), lavičkami, přístřešky a dokonce i budovami stanice pomocí relace public_transport=stop_area.

Lze použít následující doplňkové atributy:

Klíč Hodnota Poznámka Doporučení
public_transport platform povinné
railway platform Pokud je to nástupiště vlaku, tramvaje, metra nebo lehké železnice doporučeno (pro starší renderery)
highway footway není nutně doporučováno, když se použije chybně, může rozbít některé navigační softwary. Přidejte POUZE pokud je nástupiště připojeno k jiné cestě se značkou highway=*, jinak to nedává smysl. NIKDY nemá smysl přidávat highway=footway k uzlu, jen k cestě.
name Vlastní název Název nástupiště, např. C nebo 3. Název stanice je uveden v relaci. doporučeno pokud neexistuje public_transport=stop_area, jinak volitelné
ref Reference Referenční označení nástupiště doporučeno pokud neexistuje public_transport=stop_area, jinak volitelné
uic_ref UIC reference UIC reference nástupiště doporučeno pokud neexistuje public_transport=stop_area, jinak volitelné
uic_name UIC název UIC název nástupiště doporučeno pokud neexistuje public_transport=stop_area, jinak volitelné
operator Operátor Název společnosti, která nástupiště provozuje. Nepoužívejte zkratky. doporučeno pokud neexistuje public_transport=stop_area, jinak volitelné
network Místní/regionální síť Název sítě, do které nástupiště patří. Nepoužívejte zkratky. doporučeno pokud neexistuje public_transport=stop_area, jinak volitelné
layer číslo Pro nástupiště, které nejsou v přízemí kvůli jinému objektu (mostu pro chodce, střeše, jiným kolejím, … je nad/pod). Vrstva layer by měla odpovídat vrstvě silnice/železniční trati atd., která obsahuje související místo zastavení. požadováno, není-li nula
level číslo Pokud je stanice mapována uvnitř budovy ve vysoké úrovni podrobností, pak lze přidat level=*, aby se označilo patro, ke kterému nástupiště patří. Používá se pro mapy vnitřku budov. volitelné
shelter yes / no Je-li zde přístřešek a není-li značen sám o sobě značkou amenity=shelter Požadováno, je-li hodnota yes. Doporučené jiné hodnoty jsou ne no a neznámo not known.
bench yes / no Je-li zde lavička, která není značena sama o sobě značkou amenity=bench Požadováno, je-li hodnota yes. Doporučené jiné hodnoty jsou ne no a neznámo not known.
covered yes / no Je-li zde ochrana před sluncem a deštěm (může se jednat o jednoduchou střechu) Požadováno, je-li hodnota yes. Doporučené jiné hodnoty jsou ne no a neznámo not known.