Cs:Tag:aeroway=runway

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg aeroway = runway
Runways Brussels Airport (7655183522).jpg
Popis
Vzletová a přistávací dráha na letišti Show/edit corresponding data item.
Vykreslování v OSM Carto
Rendering-aeroway runway.png
Skupina: Letecká doprava
Použité na těchto prvcích
nemělo by být použito na uzlumůže být použito na cestěnemělo by být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Vhodné kombinace
Viz též
Status: de facto

 Vzletová a přistávací dráha je pruh země na letišti, kde startují a přistávají letadla. Dráha může mít člověkem vytvořený povrch (často asfalt, beton, nebo jejich směs) nebo přirozený povrch (tráva, zem nebo štěrk).

Jak mapovat

Zakreslete cestu podél dráhy a přidejte značku aeroway=runway.

Mapování plochou

Někdy jako doplněk je mapován půdorys dráhy jako plocha plocha se značkami aeroway=runway + area=yes.

Značení

Doplňující informace lze zadat těmito klíči:

Značka Popis
Datum source:date=* - Je-li importována/aktualizována z databáze FAA 56-day NASR, bude tato značka obsahovat datum, kdy databáze vstoupila v platnost.
Nadmořská výška Značka ele=* by se měla použít pro nadmořskou výšku dráhy. Jednotlivé uzly (koncové body, posunutý práh dráhy) mohou mít konkrétnější hodnoty.
Směr Použijte značku heading=* pro geografický směr dráhy (forward;reverse). Zaokrouhleno na nejbližší stupeň, zleva doplněno nulami na tři cifry, je-li importováno. Příklad: "083;263".
Sklon Použijte značku incline=[+|-]d.d% pro sklon dráhy. Směr cesty je od příletu k odletu. Sklon je rozdíl odletového prahu minus příletový práh děleno vzdáleností mezi nimi.
Sklon spec incline:spec=[+|-]d.d%: % sklon dráhy, jak je specifikován v letištním diagramu FAA. Podle legendy diagramu se to měří ke středu dráhy (namísto vzdáleného prahu) je-li dráha delší než >= 8000ft a udává se pouze pokud absolutní hodnota je >= 0.3%. Povšimněte si, že tato značka se používá pouze, když sklon je ve stejném směru jako dráha. Jinak se používá značka reverse_incline:spec=* (viz reverse_incline:spec=* níže).
Landing Facility Site Number Číslo Landing Facility Site Number organizace FAA letiště, kterému dráha patří, má být ve značce FAA:LFSN=*. Obecně není žádný důvod toto číslo upravovat - používá se pro zpětný odkaz na související uzel nebo cestu letiště - aeroway=aerodrome a pro synchronizaci s databází FAA při importu. Příklad: "01818.*A" je LFSN pro  LAX(en).
Délka Značka length=* se používá pro délku povrchu dráhy, včetně blast-pad, posunutého prahu dráhy, atd. Je to obecně více než délka opravdu dostupná pro start a přistání. Použijte metry, nebo určete jednotky. ('100' pro sto metrů, nebo '200 ft' pro 200 stop).
Reference Použijte značku ref=* pro název dráhy (např. "02/20" nebo "09L/27R"). Viz [1](en).
Opačný sklon reverse_incline:spec=[+|-]d.d%: % sklon dráhy, jak je specifikován v letištním diagramu FAA, v opačném směru k cestě v OSM. Viz incline:spec=* výše.
Zdroj source=* - Zdroj informací uvedených ve značkách, pokud je potřeba oddělený středníkem. "FAA" sděluje, že přinejmenším některé informace byly převzaty s jedné nebo více databází FAA nebo importů. Často kombinováno se značkou pro letecké snímky, podle kterých byla zakreslena hranice.
Zdrojová reference source_ref=* - Klíč ke zdrojovým dokumentům. Příklad: je-li source=FAA, můžete vidět source_ref=nnnnnAD, což znamená číslo dokumentu Letištního diagramu FAA, který je na http://aeronav.faa.gov/d-tpp/vvvv/''nnnnn''AD.PDF, kde vvvv je číslo verze (zvyšované každých 56 dní).
Povrch Značka surface=* může být použita pro popis povrchu dráhy. Příklad: "paved" nebo "grass".
Šířka Značkou width=* popište vlastní šířku povrchu dráhy.

Životní cyklus

Hlavní článek: Předpona životního cyklu
fáze značení poznámky
navrhováno aeroway=proposed
proposed=runway (použití dle Taginfo: 7)
Navrhovaná dráha, která bude velmi pravděpodobně postavena. Tato značka by neměla být použita pro pouhé ambice. Alternativně použijte proposed:aeroway=runway (použití dle Taginfo: 1)
ve výstavbě aeroway=construction
construction=runway (použití dle Taginfo: 26)
Dráha ve výstavbě. Alternativně použijte construction:aeroway=runway (použití dle Taginfo: 1)
v provozu aeroway=runway Dráha v provozu
nepoužívaná disused:aeroway=runway (použití dle Taginfo: 219) Dráha se neprovozuje, ale lze ji znovu uvést do provozu.
opuštěná abandoned:aeroway=runway (použití dle Taginfo: 304) Je-li nepoužitelná, nebo byla použita pro něco jiného. Pro nové použití přidejte například highway=cycleway.

Bylo navrženo, aby se nepoužívané nebo opuštěné dráhy přiznačovali např. natural=meadow, aby byly vykresleny.

Příklad

Ilustrace/Popis Značky Mapnik
Bogrunway.JPG aeroway=runway
ref=06/24

Viz na příklad Mezinárodní letiště Mnichov.