Cs:Key:source:date

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg source:date
Popis
Pro uvedení data, kdy byl využit zdroj informací o nějakém prvku přidaném do OSM. Show/edit corresponding data item.
Skupina: anotace
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlumůže být použito na cestěmůže být použito na plošemůže být použito na relaci
Vyžaduje
Status: de facto

Jaký formát data použít?

V současnosti neexistuje žádné doporučení jaký formát data se má použít. Ovšem 9 z 10 nejčastějších hodnot této značky používá formát dle standardu  ISO 8601. Základní formát dle tohoto standardu je RRRR-MM-DD.

Podíváte-li se na nejčastější použití:

  • 6. nejčastější je "201011" (1,8% ze všech) - znamená to "2010/2011", nebo "2010-11", nebo "2010-01-01", nebo "20.10.2011" (což byla nejčastější hodnota s >55% všech)
  • Všech ostatních prvních 50 zdá se použít formáty dat dle ISO (jsou to 2011-03-13, 2009, 2008, 2011-06, 2007, 2011-03-22, 2011-11-06 a 2010-09-17)
  • Odtud dále lze nalézt různé variace včetně nedatových, jako třeba 10. a 11. nejčastější "Amtliche Vermessung, Stand 20120423" a "Amtliche Vermessung, Stand 20100428".

Viz také