Pl:Key:source:date

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg source:date
Opis
Oznaczenie wskazania daty, kiedy źródło informacji zostało dodane do bazy danych OSM. Show/edit corresponding data item.
Grupa: Adnotacje
Używane na tych elementach
może być przyporządkowany do punktumoże być przyporządkowany do liniimoże być przyporządkowany do obszaru (i relacji multipolygon)może być przyporządkowany do relacji
Wymagane znaczniki
Status: w rzeczywistości

source:date=* - służy do wskazania daty, kiedy źródło informacji zostało dodane do bazy danych OSM.

Format daty

Nie ma stałego zalecenia co do formatu daty. Jednak według międzynarodowej normy ISO 8601, podajemy 8 z 9 wartości dla tego tagu.
Podstawowy format daty według ISO 8601 jest: YYYY-MM-DD.

Patrząc na the top uses:

  • Najczęściej stosowane jest "201011" (> 55% wszystkich zastosowań) - ma to oznaczać "2010/2011" lub "2010-11" lub "2010-01-01"
  • Na 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 miejscu najczęstszych zastosowań jest użycie daty w formacie ISO (to 2011-03-13, 2009, 2008, 2011-06, 2007, 2011-03-22 , 2011-11-06 i 2010-09-17)

Zobacz też