Pl:Key:check_date

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg check_date
(data sprawdzenia)
Check mark.svg
Opis
Data ostatniego przeglądu danych w formacie RRRR-MM-DD. Show/edit corresponding data item.
Grupa: Właściwości
Używane na tych elementach
może być przyporządkowany do punktumoże być przyporządkowany do liniimoże być przyporządkowany do obszaru (i relacji multipolygon)może być przyporządkowany do relacji
Przydatne kombinacje
Zobacz też
Status: w rzeczywistości

check date=* - stosowany do oznaczenia daty ostatniego przeglądu danych.

Opis

Ten tag ma za zadanie dokumentować ostatnią datę, kiedy obiekt jako całość lub określone znaczniki obiektu zostały sprawdzone i zweryfikowane.
Może być używany ze wszystkimi znacznikami, dla których informacje mogą podlegać zmianom w regularnych odstępach czasu.

Data powinna być określona według  ISO 8601 podstawowego formatu YYYY-MM-DD.

Ostatnia data edycji mogła być zgodna z "mapowaniem z fotela" i nie oznacza daty sprawdzenia. Lokalny program odwzorowujący może weryfikować niektóre atrybuty obiektu, ale nie inne. W takich przypadkach ważne jest, aby wiedzieć, jaki atrybut został sprawdzony (np. istnienie, temperatura, smak, godziny otwarcia, stan naprawy).

Tagowanie

Przykłady:
check_date=* stosowany z tagiem highway=construction + opening_date=* dokumentuje ostatni raz, kiedy oczekiwana data otwarcia została sprawdzona lub zaktualizowana.
Aby wskazać przegląd określonych tagów, klucz jest zbudowany z wielu słów rozdzielonych dwukropkami, takimi jak collection_times:check_date=* lub opening_hours:check_date=*.
Strony do mapowania mogą być uruchamiane, gdy są sprawdzane krytyczne elementy ze starymi datami kontroli (Przykład: emergency=defibrillator).

Inne używane znaczniki

Istnieje wiele innych znaczników używanych do udokumentowania daty sprawdzenia lub aktualizacji. Najwyraźniej nie ma jeszcze "konsensusu" na temat tego, którego znacznika użyć. Należy spróbować użyć jednego z tych tagów, którego inni już wykorzystali w tym samym celu. Zauważmy jednak, że nie wszystkie wymienione tutaj znaczniki oznaczają dokładnie to samo.

survey:date=*

 • survey:date=* dane: 233.000, ostatni użytkownicy: 2491 (zauważ, że użycie jest zawyżone przez użycie go na Antarktyce i nie oznacza rzeczywistego użycia przez ludzi)
lastcheck=*

survey=*

 • survey=* dane: 4446, ostatni użytkownicy: 404
survey_date=*

updated=*

 • updated=* dane: 2095, ostatni użytkownicy: 42
last_checked=*

operational_status=*

 • operational_status=
operational_status:date=*

 • operational_status:date=
operational_status:note=*

 • operational_status:note=
last_check:date=*

 • last_check:date=
last_check:note=*

 • last_check:note=
last_checked:date=*

 • last_checked:date=
last_checked:note=*

 • last_checked:note=
stateofrepair:note=*

 • stateofrepair:note=
stateofrepair=*

 • stateofrepair=
check_exists:date=*

Liczby udokumentowane powyżej dla zliczeń znaczników i użytkowników są oparte na danych z Taginfo (check_date=2016-07-01). The numbers documented here for tag counts and users are based on data from Taginfo (check_date=2016-07-01).

Zobacz też