Pl:Tag:emergency=defibrillator

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg emergency = defibrillator
(ratownictwo = defibrylator)
Jt osm defi ibis.jpg
Opis
Defibrylator zewnętrzny. Show/edit corresponding data item.
Grupa: Ratownictwo
Używane do tych elementów
może być przyporządkowany do punktunie może być przyporządkowany do liniinie może być przyporządkowany do obszarunie może być przyporządkowany do relacji (z wyjątkiem relacji multipolygon)
Przydatne kombinacje
Status: zatwierdzonyPage for proposal

emergency=defibrillator – stosowany do oznaczenia położenia urządzenia pierwszej pomocy, które automatyzuje proces diagnostyki zagrażającej życiu arytmii serca oraz w miarę potrzeby przeprowadza defibrylację. Schemat oznaczania urządzeń na terenie polski został zweryfikowany przy okazji Projektu „Mapa oraz rejestr urządzeń AED na terenie Polski"

Opis obiektu

 Defibrylator (AED) – urządzenie to można spotkać w coraz większej liczbie miejsc publicznych, jakkolwiek jego użycie jest zwykle ograniczone do osób przeszkolonych w pierwszej pomocy.

Wcześniej był tagowany jako emergency=aed lub medical=aed, ale nowa ankieta wykazała, że zwykłe słowo jest preferowane w stosunku do jego skrótu; patrz propozycja tagowania defibrylatora zewnętrznego.

Mapowanie

Zaznaczamy węzeł węzeł w miejscu zamontowania defibrylatora i dodajemy tag emergency=defibrillator.

Tagi do użycia w połączeniu

Tag Opis Rekomendacja
emergency=defibrillator Główny tag ! Wymagany
opening_hours=* Podajemy kiedy urządzenie jest dostępne wyłącznie w określonych godzinach  Ważny
phone=* Numer kontaktowy do osoby lub podmiotu zarządzającego urządzeniem  Ważny
emergency:phone=* Numer ratunkowy w danym regionie (emergency:phone=112)  Ważny
defibrillator:location=* Opis tekstowy, gdzie znajduje się urządzenie (np., "w pomieszczeniu portiera")  Ważny
access=* Jeśli dostęp do urządzenia jest ograniczony  Ważny
indoor=* Jeśli defibrylator jest zamontowany na ścianie, należy wyjaśnić za pomocą tego znacznika, czy jest to zewnętrzna, czy wewnętrzna strona ściany  Ważny
level=* Jeżeli indoor=yes dodać numer piętra ? Opcjonalny
defibrillator=manual Jeśli urządzenie nie jest zautomatyzowane (np., w sytuacjach awaryjnych w szpitalach) ? Opcjonalny
defibrillator:location:<lang>=* Opis lokalizacji w określonym języku. Warto dodać wersję angielską ? Opcjonalny
description=* Dodatkowy opis defibratora w przypadku gdy posiada jakieś specjalne cechy ? Opcjonalny
manufacturer=* Nazwa producenta ? Opcjonalny

Przykłady użycia

Schemat oznaczenia urządzenia AED dostępnego w urzędzie publicznym:

Klucz Wartość Opis zastosowania
emergency=* defibrillator Główny znacznik oznaczający obiekt AED
access=* yes Urządzenie jest publicznie dostępne bez ograniczeń, najczęściej w kapsule umieszczonej na zewnątrz budynku.
customers Urządzenie jest dostępne w godzinach otwarcia budynku, najczęściej w szafce lub kapsule umieszczonej wewnątrz budynku.
private Urządzenie ma bardzo ograniczony dostęp i wymaga zgody i udziału osoby trzeciej, najczęściej znajduje się w pokoju lub odległej części budynku z utrudnionym dostępem, lub może być przenoszone. Oznaczamy tak np. urządzenia znajdujące się w samochodach Ochotniczych Straży Pożarnej
indoor=* yes Urządzenie znajduje się wewnątrz budynku.
no Urządzenie znajduje się na zewnątrz budynku.
defibrillator:location=* text Opis tekstowy w języku polskim z opisem lokalizacji urządzenia w wskazanym miejscu
defibrillator:location:en=* text eng. Opis tekstowy w języku angielskim z opisem lokalizacji urządzenia w wskazanym miejscu, warto dodać w miejscu gdzie znajdują się obcokrajowcy
operator=* nazwa Nazwa podmiotu, lub osoba odpowiedzialna za stan techniczny urządzenia
phone=* numer tel Numer kontaktowy do podmiotu lub osoby odpowiedzialnej za stan techniczny urządzenia.
emergency:phone=* 112 Numer ratunkowy
description=* text Stosujemy wyłącznie jeśli urządzenie posiada jakieś specjalne cechy, np. posiada dodatkowo apteczkę na wyposażeniu
manufacturer=* Nazwa Producenta Jeśli znamy nazwę producenta warto ją dodać
level=* nr. piętra Podajemy numer piętra na którym się znajduje, liczbę np. 1,2,6

Sposób oznaczenia urządzenia znajdującego się w posiadaniu Ochotniczej Straży Pożarnej:

Klucz Wartość Opis zastosowania
emergency=* defibrillator Główny znacznik oznaczający obiekt AED
access=* private Urządzenia znajdujące się w OSP najczęściej mają ograniczony dostęp i wymagają obecności strażaka, dlatego zawsze dodajemy tylko to oznaczenie
indoor=* yes Urządzenie znajduje się wewnątrz budynku w samochodzie gaśniczym.
defibrillator:location=* text Wskazane jest dodać opis, że znajduje się w samochodzie
defibrillator:location:en=* text en. Opis tekstowy w języku angielskim z opisem lokalizacji urządzenia w wskazanym miejscu, warto dodać w miejscu gdzie znajdują się obcokrajowcy
operator=* nazwa Nazwa OSP odpowiedzialnego za stan techniczny urządzenia
phone=* numer tel W przypadku OSP jest to wyłącznie opcja.
emergency:phone=* 112 Numer ratunkowy

Renderowanie

Zautomatyzowany defibrylator zewnętrzny

Renderowane na:

Mapy