Pl:Key:level

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg level
(piętro)
MarekUserDefinedBuildingLevels.jpg
Opis
Numer piętra, na którym znajduje się obiekt. Edit or translate this description.
Grupa: Miejsca
Używane do tych elementów
może być przyporządkowany do punktumoże być przyporządkowany do liniimoże być przyporządkowany do obszarunie może być przyporządkowany do relacji
Przydatne kombinacje
Status: w użyciu

level=* – tag do oznaczenia numeru piętra w wielokondygnacyjnym budynku.

Opis

Można go wykorzystać dla dróg, sklepów i udogodnień związanych z poziomem piętra wielopoziomowego budynku. Więcej informacji można znaleźć w Simple Indoor Tagging.

Drogi (i inne ścieżki) można oznakować poziomem, gdy są one zasadniczo związane z poziomem kompleksu budynków (takimi jak wielopoziomowe parkingi, budynki, stacje kolejowe lub lotniska).

Dla typowych skrzyżowań ulic i autostrad z mostami, należy użyć tagu layer=*.

Drogi lub inne przejścia przechodzące przez budynki powinny być oznaczone tunnel=building_passage; one powinny być oznaczone poziomem, tylko wtedy jeśli istnieje silny związek z odpowiednim poziomem budynku.

Wartości

Wartości numeryczne

  • level=0 parter
  • level=1 piętro nad parterem (Brytyjski angielski: pierwsze piętro, amerykański angielski: drugie piętro)
  • level=-1 pierwszy poziom piwnicy
  • level=-2 drugi poziom piwnicy

Trwa dyskusja na temat wykorzystania wartości ułamkowych, np. level=0.5 lub level=1.5 dla schodów i antresoli. Zobacz propozycje jeśli chodzi o więcej przykładów.

Wartości jako ciąg znaków

Aby użyć ciągu znaków w schemacie Simple Indoor Tagging, torzymy kontur poziomu, oznaczając tagiem indoor=level, i dodajemy name=* i/lub level:ref=*.
Więcej informacji można znaleźć w tej sekcji.

W innych schematach może to wymagać relacji, które będzie zawierała kolejność i opis tych wartości stosowanych jako dodatek do znaczników poziomu. Niektóre inne schematy w ogóle nie zezwalają na wartości ciągów i wymagają liczb z całkowitą kolejnością.

Wielokrotne wartości

zakres poziomu: level=-1;0 room=yes jest pokojem, który przechodzi (rozciąga się) na dwa poziomy.
To ten sam pokój, który jest dostępny na obu poziomach. Często są drzwi do każdego z nich. Jeśli pokój jest powtarzany na wielu poziomach, co oznacza, że jest to inny pokój, ale wygląda/działa identycznie, rysujemy jeden element dla każdego pokoju lub stosujemy tag repeat_on=*.

Podobnie schody mogą być oznaczone tagiem level=-1;0, co oznacza, że łączą one dwa poziomy.

Zobacz też