Pl:Key:level

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg level
(piętro)
MarekUserDefinedBuildingLevels.jpg
Opis
Numer piętra, na którym znajduje się obiekt. Show/edit corresponding data item.
Grupa: Miejsca
Używane do tych elementów
może być przyporządkowany do punktumoże być przyporządkowany do liniimoże być przyporządkowany do obszaru (i relacji multipolygon)nie może być przyporządkowany do relacji (z wyjątkiem relacji multipolygon)
Przydatne kombinacje
Status: w użyciu


level=* – tag do oznaczenia numeru piętra w wielokondygnacyjnym budynku.

Opis

Można go wykorzystać dla dróg, sklepów i udogodnień związanych z poziomem piętra wielopoziomowego budynku. Więcej informacji można znaleźć w Simple Indoor Tagging.

Drogi (i inne ścieżki) można oznakować poziomem, gdy są one zasadniczo związane z poziomem kompleksu budynków (takimi jak wielopoziomowe parkingi, budynki, stacje kolejowe lub lotniska).

Dla typowych skrzyżowań ulic i autostrad z mostami, należy użyć tagu layer=*.

Drogi lub inne przejścia przechodzące przez budynki powinny być oznaczone tunnel=building_passage; one powinny być oznaczone poziomem, tylko wtedy jeśli istnieje silny związek z odpowiednim poziomem budynku.

Wartości

Wartości numeryczne

  • level=0 parter
  • level=1 piętro nad parterem (Brytyjski angielski: pierwsze piętro, amerykański angielski: drugie piętro)
  • level=-1 pierwszy poziom piwnicy
  • level=-2 drugi poziom piwnicy

Trwa dyskusja na temat wykorzystania wartości ułamkowych, np. level=0.5 lub level=1.5 dla schodów i antresoli. Zobacz propozycje jeśli chodzi o więcej przykładów.

Wartości jako ciąg znaków

Aby użyć ciągu znaków w schemacie Simple Indoor Tagging, torzymy kontur poziomu, oznaczając tagiem indoor=level, i dodajemy name=* i/lub level:ref=*.
Więcej informacji można znaleźć w tej sekcji.

W innych schematach może to wymagać relacji, które będzie zawierała kolejność i opis tych wartości stosowanych jako dodatek do znaczników poziomu. Niektóre inne schematy w ogóle nie zezwalają na wartości ciągów i wymagają liczb z całkowitą kolejnością.

Wielokrotne wartości

zakres poziomu: level=-1;0 room=yes jest pokojem, który przechodzi (rozciąga się) na dwa poziomy.
To ten sam pokój, który jest dostępny na obu poziomach. Często są drzwi do każdego z nich. Jeśli pokój jest powtarzany na wielu poziomach, co oznacza, że jest to inny pokój, ale wygląda/działa identycznie, rysujemy jeden element dla każdego pokoju lub stosujemy tag repeat_on=*.

Podobnie schody mogą być oznaczone tagiem level=-1;0, co oznacza, że łączą one dwa poziomy.

Zobacz też